De competentie vaardigheden gaat om uitdrukkingsvaardigheden, zowel schriftelijke als mondelinge.

Voor zowel sterke schriftelijke als mondelinge uitdrukkingsvaardigheden is oefening de beste leerschool. Een handige tip om je goed te kunnen uitdrukken en je punt te verduidelijken, is het gebruiken van metaforen. Een metafoor is beeldspraak waarbij je twee zaken die niets met elkaar te maken hebben vergelijkt. Een voorbeeld hiervan is “de manager gaat als een olifant door de porseleinkast.” De manager, de olifant en de porseleinkast hebben niets met elkaar te maken, maar deze beeldspraak geeft wel op een aansprekende manier aan wat je bedoelt.

schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

  • wie is je doelgroep? De eerste stap voor het schrijven van een stuk is het bepalen van je doelgroep: de mensen voor wie je het stuk schrijft. Dit bepaalt de inhoud en schrijfstijl (bijv. formeel of informeel)
  • maak je stuk leesvriendelijk. Gebruik tussenkopjes, bullet points en nummeringen. Zo houd je de aandacht van de lezer en kan hij de tekst makkelijker scannen. Stel eens een vraag in de kop (titel). Dit maakt de lezer betrokken en creëert nieuwsgierigheid. In e-mails of voorstellen is het belangrijk om de kopjes kort en krachtig te houden
  • gebruik grafieken en tabellen om je punt visueel te verduidelijken. Dit heeft als voordeel dat je de lezer meeneemt in je stuk. Het communiceert de boodschap meestal ook sneller dan een heel stuk tekst
  • hou het kort en bondig. Elke zin moet een functie hebben en bijdragen aan het doel van de tekst
  • laat een ander je stuk lezen voordat je het verstuurt. Toets of de lezer de tekst goed begrijpt en of deze bijdraagt aan het doel dat je wilt bereiken. Is dat niet het geval, dan kun je nog de nodige aanpassingen doen

mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Sterke mondelinge vaardigheden kunnen jou onderscheiden van anderen. De manier waarop jij communiceert en je presenteert aan anderen bepaalt jouw ‘ personal brand’. Tips voor het verbeteren van je mondelinge vaardigheden zijn:

  • denk goed na voordat je iets zegt, zodat je tot de kern van je verhaal komt.
  • wees vriendelijk en respectvol, in een gesprek is de interactie belangrijk.
  • wees duidelijk en specifiek in je boodschap, zo ben je ervan verzekerd dat je gesprekspartner begrijpt wat je bedoelt. Let op je lichaamstaal. Jouw lichaamstaal is bijvoorbeeld bepalend voor hoe geïnteresseerd en deskundig je overkomt.
  • luister aandachtig. Goed luisteren creëert de indruk van interesse. Vragen stellen en de boodschap achter de boodschap achterhalen is hierbij belangrijk.