melden van klachten en misstanden

Randstad heeft een gedragscode die onze werknemers en opdrachtgevers aanspoort om professioneel en fatsoenlijk te handelen. Toch een klacht of probleem? Dan is ons uitgangspunt dat er zoveel mogelijk in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht; samen met je contactpersoon van Randstad. You can also read this page in English.

Lukt het niet om de situatie op te lossen? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

  1. Je kunt een probleem, klacht of meningsverschil melden bij onze kwaliteitslijn. 
  2. Je kunt contact opnemen met onze vertrouwenspersonen indien je ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld intimidatie of discriminatie hebt ervaren en dat wil bespreken. 
  3. Als je illegale praktijken of ernstige misstanden wilt melden, kun je contact opnemen met onze integriteitslijn. 
  4. Meld een datalek.

melden klacht: kwaliteitslijn

Klachten komen terecht bij de Kwaliteitslijn van Randstad Nederland. Op dit centrale meldpunt worden telefonisch, schriftelijk en per mail binnengekomen klachten meteen behandeld. De Kwaliteitslijn registreert deze klachten en begeleidt het afhandelingproces. De Kwaliteitslijn is als volgt te bereiken:

Randstad Nederland
t.a.v. Centraal Meldpunt Klachten
Postbus 12600
1100 AP Amsterdam Zuidoost
Tel. 0800 4000 240

Of maak gebruik van de formulieren:

procedure melden klacht

De ontvanger van de klacht registreert de klacht op het klachtenformulier van Randstad. De ontvanger leest de omschrijving van de klacht net zolang voor totdat de klachtmelder zich hiermee helemaal akkoord verklaart. De ontvanger informeert de klachtmelder over de verdere behandeling van de klacht.

De verantwoordelijke manager wordt direct geïnformeerd, zodat er zonder vertraging actie ondernomen kan worden. Per e-mail ontvangt de manager het klachtenformulier. De manager neemt uiterlijk binnen twee werkdagen nadat de klacht bij de kwaliteitslijn is binnengekomen contact op met de klachtmelder. De klacht wordt zo mogelijk meteen opgelost of er wordt afgestemd welke maatregelen kunnen worden getroffen.

Na behandeling van de klacht vult de manager het klachtenformulier volledig in en stuurt dit terug naar het Centrale Meldpunt Klachten.

melden misstanden: de integriteitslijn

De Procedure Melden Misstanden (click here for procedure reporting misconduct) is onze klokkenluidersregeling en biedt de mogelijkheid aan medewerkers, flexwerkers/talenten/professionals, opdrachtgevers en anderen om melding te maken van illegale praktijken of ernstige misstanden bij/door (een medewerker van) Randstad. Met ernstige misstanden wordt bedoeld: discriminatie, seksuele of andere intimidatie, fraude, diefstal, corruptie, omkoping, kartelvorming, misbruik van Randstad-bezittingen voor persoonlijke doeleinden, misbruik van alcohol of drugs etc.

De procedure voor het melden van deze misstanden is bedoeld als laatste mogelijkheid en biedt, indien je dat wenst, ook de mogelijkheid om misstanden anoniem te melden. Dus als alle eerder genoemde mogelijkheden onvoldoende resultaat geven of als er angst voor vergelding is, kan deze procedure gebruikt worden.

Het melden van misstanden kan (anoniem) worden gedaan, bij een extern bureau dat de melding doorspeelt naar onze interne ‘integriteitsfunctionaris’. De integriteitsfunctionaris doet vervolgens onderzoek naar de melding en zorgt voor terugrapportage naar de melder. De melding kan zowel telefonisch als via internet worden gedaan. Voor beide kanalen is onderstaande toegangscode nodig. Spreek duidelijk in wat er is voorgevallen (wie, wat, waar).

Tel. 0800 773 2587 (gratis, 24 uur per dag)

Of ga naar de  website van speakupfeedback 

Toegangscode voor telefoon en website: 42100 

ongewenst gedrag: vertrouwenspersoon

Ervaar of zie je ongewenst gedrag zoals intimidatie, discriminatie of seksueel overschrijdend gedrag, dan kun je dat bespreken met een vertrouwenspersoon. Randstad heeft meerdere vertrouwenspersonen die een luisterend oor bieden. Wanneer je in dienst bij ons bent, vind je de contactgegevens van onze vertrouwenspersonen in de personeelsgids.

melden datalek

Een datalek is een situatie waarin jij of een ander onbedoeld inzage heeft in persoonsgegevens die niet voor jou, of die ander, bestemd zijn. Indien je een (vermoedelijk) datalek bent tegengekomen verzoeken wij jou dit direct te melden via dit formulier