wat is een strategische personeelsplanning?

De omgeving van jouw organisatie is constant in beweging. Het is daarom goed om verschillende trends in kaart te brengen zoals de groei van concurrenten, krapte op de arbeidsmarkt en economische onzekerheden. Hoe richt je de organisatie zo in dat je klaar bent voor deze veranderingen? Deze ontwikkelingen vragen namelijk veel flexibiliteit van de organisatie maar ook van jouw personeel.

Een strategische personeelsplanning is een middel dat jou helpt met het in kaart brengen van de toekomstige personeels uitdagingen. Dit middel brengt de dagelijkse praktijk en de strategie van jouw organisatie bij elkaar. Een strategische personeelsplanning bestaat uit een analyse over de huidige personeelsplanning, de veranderingen in de toekomst en een plan van aanpak. 

resultaten van strategische personeelsplanning

  • duidelijk zicht op de benodigde human resources om jouw businessdoelstellingen te realiseren.
  • zekerheid dat jouw medewerkersbestand lenig genoeg is om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van de toekomst.
  • optimale inzet van jouw medewerkers en meer sturing op behoud en verloop.
  • medewerkers krijgen meer inzicht in de organisatie en hun eigen functioneren daarbinnen: wat zijn mijn talenten, competenties en vaardigheden en waar liggen mijn ontwikkelpunten?
  • effectieve ontwikkeling van medewerkers, doordat duidelijk is waar zij naartoe werken en welke opleiding, begeleiding of coaching daarbij nodig zijn.

de vijf stappen van strategische personeelsplanning

  1. het begint met het creëren van urgentie, commitment en eigenaarschap: strategische personeelsplanning is noodzakelijk om succesvol en toekomstbestendig te zijn. Wij willen hier actief mee aan de slag en gaan ons inzetten om het tot een succes te maken.
  2. vervolgens vertalen we de strategische koers naar human resources. We maken de huidige bezetting en toekomstige personele behoefte inzichtelijk, zowel kwalitatief als kwantitatief . 
  3. de personele analyse geeft antwoord op vragen als: wie hebben we nu nodig, wie in de toekomst en hoe verhoudt zich dat met het huidige personeel?
  4. de transitieperiode: vaststellen en uitvoeren van het hr-plan.
  5. borging en verankering in de organisatie.

Aan de slag met de strategische personeelsplanning voor jouw organisatie? Wij helpen je graag. Bel met onze adviseurs via 020 569 1321, stuur een mail of lees meer over ons planningsprogramma

whitepapers strategische personeelsplanning