kenniscentrum.

whitepaper: update wet- en regelgeving

whitepaper: update wet- en regelgeving.

Per 1 juli wijzigen er weer wetten en regels rondom werk. De vernieuwde Arbowet wil ziekteverzuim voorkomen door werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbeidsomstandigheden op de werkplek. Ook gaat het minimumjeugdloon stapsgewijs omhoog. Download nu de paper: update wet- en regelgeving. In de paper leest u de laatste ontwikkelingen over o.a. de Wet DBA, de Arbowet en het minimumloon.. lees meer >