kenniscentrum.

Randstad positiescan

vind met data wél dat juiste talent:

De arbeidsmarkt trekt aan en talent is schaars. U moet meer moeite doen om het juiste talent voor u te winnen. Belangrijk daarbij is uw concurrentiekracht, de arbeidsmarktspanning op functieniveau en uw aantrekkelijkheid. Maar hoe pakt u dat nu aan? De juiste aanpak begint bij inzicht gebaseerd op de nieuwste arbeidsmarktdata. Met de Positiescan brengen wij uw arbeidsmarktpositie... lees meer >