Randstad is lid van de ABU. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Op de dienstverlening zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing.