outplacement

resultaatgerichte begeleiding naar nieuw werk

Randstad helpt uw organisatie en uw medewerkers bij personele veranderingen. Via outplacement bieden wij elke medewerker, van laag- tot hoogopgeleid, de grootste kans op een nieuwe baan.

Randstad HR Solutions, uw outplacementbureau

Of het nu om één medewerker gaat, of om honderden. Wanneer sprake is van ontslag, wilt u als werkgever uw medewerker(s) uiteraard ondersteunen bij het vinden van nieuw passend werk. Randstad heeft de kennis en ervaring om uw medewerker(s) daadwerkelijk aan die nieuwe baan te helpen.

Met onze expertise, succesvolle aanpak en ons uitgebreide netwerk binnen de arbeidsmarkt slagen wij erin om bij alle typen organisaties doeltreffende outplacementtrajecten te realiseren. Voor elke medewerker, van laag- tot hoogopgeleid, stellen wij een specifiek plan op dat de meeste kans op een nieuwe baan biedt. Want zo snel mogelijk weer nieuw werk hebben, dát is de oplossing.

medewerkers snel helpen aan nieuwe baan

Wat kunt u van ons outplacementbureau verwachten? Onder meer door onze focus op het vinden van werk hebben we een hoog slagingspercentage (75 procent). Dat betekent dat bij Randstad drie op de vier outplacementtrajecten succesvol worden afgesloten.

ons netwerk als sleutel naar een baan

Dit hoge slagingspercentage kunnen wij realiseren door de centrale positie die Randstad inneemt op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wij onderhouden intensieve contacten met veel bedrijven en organisaties; van multinationals tot het mkb. Daardoor kennen wij zowel de landelijke als de lokale arbeidsmarkt tot in detail. Wij zetten dit netwerk actief in, waardoor uw medewerkers vanaf dag één contacten leggen op de arbeidsmarkt. Onze adviseurs van het outplacementbureau hebben toegang tot ruim 95 procent van de openbare vacatures in Nederland en via hun netwerk hebben ze beschikking over een groot aantal niet gepubliceerde vacatures.

maatwerk door aandacht voor persoonlijke situatie

We bieden passende outplacementtrajecten aan medewerkers op wo-, hbo- en mbo-niveau, van young professionals tot 50-plussers. Om iedere kandidaat maximaal van dienst te zijn, maken we de outplacementtrajecten op maat. De ene kandidaat heeft bijvoorbeeld meer behoefte aan zelfonderzoek, de ander aan sollicitatietraining. Ook krijgt elke kandidaat een persoonlijke arbeidsmarktscan, waaruit waardevolle informatie volgt over de positie van de kandidaat op de arbeidsmarkt. Onze adviseurs kunnen op die manier de best passende begeleiding bieden.

De faciliteiten die het outplacementbureau van Randstad biedt zijn van hoge kwaliteit. De website ‘WerkInzicht’ biedt toegang tot diverse testen en vragenlijsten, en de Randstad Vacaturezoeker. In het Jobcenter zoeken kandidaten onder begeleiding van onze professionele adviseurs dagelijks naar passende vacatures. Kortom, Randstad stelt alles in het werk om uw medewerker doelgericht en met aandacht voor zijn of haar talent, naar nieuw werk te begeleiden.

meer weten?

Wilt u meer weten over de outplacementtrajecten die we aanbieden? Neem contact op met één van onze adviseurs van Randstad HR Solutions: T 0800 94 33 766.

meer weten?

Wij helpen graag! Neem contact op met één van onze adviseurs:

T 0800 94 33 766

stuur een e-mail

Randstad HR Solutions adviseert en ondersteunt organisaties die waarde hechten aan een bredere inzetbaarheid van hun medewerkers, wat de reden van een functieverandering van een medewerker ook is.

Of het nu gaat om outplacement, re-integratie tweede spoor, publieke re-integratie, coaching of duurzame inzetbaarheid. Onze 200 adviseurs van Randstad HR Solutions kijken samen met u naar de beste oplossing. Ze zijn opgeleid en ervaren in het werken met speciale doelgroepen als 50-plussers, zelfstandig ondernemers en hoger opgeleiden.