investeren in talent met een arbeidsbeperking

We geloven dat de participatie van mensen met een arbeidshandicap altijd begint bij werk. Werk vormt een belangrijk aspect in het leven van mensen. Werk is meer dan inkomen. Het zorgt voor ontwikkeling, het geeft energie, geeft een netwerk én uitdaging! Vanuit werk maken we dan ook de beste match tussen werkgever en werkzoekende. Hierbij staan de mogelijkheden en niet de beperkingen centraal.

voor wie zetten wij ons samen met jou in

 • mensen die langdurig in de bijstand zitten

 • mensen met een vluchtelingenstatus (statushouders)

 • mensen met een arbeidsbeperking (doelgroep banenafspraak)

duurzame en inclusieve arbeidsmarkt

Participatie draait om betrokkenheid en weer meedoen met de samenleving. Als werkgever kun je hier een belangrijke rol in spelen door anders te kijken naar talent. Wil je echt inclusief zijn en diversiteit stimuleren? Wanneer je werkt met kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt laat je zien dat jouw organisatie een weerspiegeling is van onze maatschappij. Dus vraag jezelf eens af: hoe gaat jouw bedrijf om met inclusiviteit en diversiteit en waar zie jij mogelijkheden voor deze talenten? Daarnaast kan Randstad Participatie dé oplossing zijn voor je personeelstekort. Als je nadenkt over taken in plaats van bestaande banen, zul je zien dat er ongelooflijk veel onbenut potentieel is dat aan het werk kan!

Ervaar je zelf een uitdaging om werk te vinden wat past bij jouw persoonlijke situatie en benodigdheden? 

vind jouw nieuwe baan >

bekijk de impact van randstad participatie

zo helpt randstad participatie

Hoe helpen we werkgevers om goed gebruik te maken van de talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Het denken in kansen voor deze mensen vraagt om een speciale aanpak. Goede begeleiding is daarbij de belangrijkste succesfactor voor een duurzame plaatsing.

Niet alleen begeleiden we de nieuwe werknemer, maar ook de leidinggevende en de directe collega’s. Zo zorgen we samen voor een succesvolle match! Een gespecialiseerd team zorgt ervoor dat de kandidaat er nooit alleen voor staat. Begeleiding is altijd maatwerk en sluit aan op de specifieke situatie van de kandidaat. Met onze aanpak helpen we hem of haar om met trots en passie aan het werk te gaan.

onze aanpak

 • participatieonderzoek: we onderzoeken of je organisatie klaar is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 • werkplekanalyse: van tevoren stemmen we met elkaar af welke vaardigheden en competenties de kandidaat nodig heeft en waar eventueel concessie mogelijk is.

 • werving en selectie: hiervoor zetten we onze (online) wervingskanalen, samenwerkingsverbanden met publieke partijen en vaste pool van kandidaten in. 

 • inzet van voorschakeltrajecten en (vak)opleidingen, zoals bijvoorbeeld taal-trainingen voor statushouders of het leren van nieuwe kennis en/of (vak)vaardigheden bijvoorbeeld middels een BBL traject.

 • introductie en begeleiding: onze professionals adviseren en begeleiden de kandidaat en de leidinggevende. Ook is het mogelijk om een workshop te verzorgen om het team voor te bereiden op de nieuwe medewerker(s)

 • juridisch werkgeverschap: het is ook mogelijk om je nieuwe werknemer te detacheren. We ontzorgen je hierbij volledig.

Randstad Participatie neemt voor jou het werk uit handen.

randstad inzendbureau

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen alle hulp gebruiken om een fijne plek te vinden waar ze hun talenten kunnen inzetten. Vandaar dat Randstad op 11 april 2024 voor de eerste keer de deuren opende van het Randstad Inzendbureau. Het Randstad Inzendbureau kun je zien als een ‘pop-up store’. Dit keer was het Inzendbureau speciaal ingericht voor statushouders. De Randstad vestiging in Almere werd voor één dag omgetoverd tot een plek waar statushouders en werkgevers elkaar konden ontmoeten.

randstad inzendbureau

Mensen die nieuw zijn in ons land, zijn vaak gevlucht uit landen met andere (werk)culturen, spreken de Nederlandse taal nog niet helemaal en hebben al dan niet een opleiding gevolgd die vaak niet één-op-één aansluit op onze arbeidsmarkt. Daarnaast heeft iedereen een eigen verhaal dat aandacht verdient. Daarom vraagt het begeleiden van statushouders naar werk vooral om persoonlijke aandacht en maatwerk.

samenwerking met publieke instanties en klanten cruciaal

Randstad heeft na mooie projecten met onder andere NS, KLM en het COA bewezen dat statushouders te vaak onnodig aan de zijlijn van de arbeidsmarkt blijven staan. Wanneer publieke en private partijen zoals NS, KLM, Randstad en instanties zoals opleiders, COA en gemeenten de handen ineenslaan, ontstaat er duurzaam werkperspectief voor statushouders. Om zelfvoorzienend te worden, actief deel uit te maken van onze maatschappij en te ontwikkelen. 

Tegelijkertijd vervullen statushouders voor steeds meer bedrijven een deel van de oplossing voor personeelstekorten. Ook omarmen organisaties samenwerkingen rond deze doelgroep vanuit hun eigen maatschappelijke betrokkenheid.

Ook aan de slag met deze doelgroep? Neem contact met ons op!

aan de slag met talent met een arbeidsbeperking (banenafspraak)

Wil je werknemers met een fysieke of mentale arbeidsbeperking een kans geven? Of heb je vragen over de Participatiewet/wet banenafspraak en de uitvoering daarvan? Als hr-expert gidst Randstad je graag bij alle mogelijkheden:

 • randstad is de schakel tussen landelijke en lokale uitkeringsinstanties, het UWV, andere (online) wervingskanalen en jou als werkgever.

 • dankzij onze jarenlange ervaring weten we wat er speelt in jouw regio, hoe groot of klein die ook is. Met uitgebreide kennis van jouw specifieke markt kunnen wij vraag en aanbod met elkaar verbinden.

 • duurzame inzet van talent is belangrijk. Daarom letten we erop dat de kandidaat toegevoegde waarde voor je organisatie heeft. Misschien met een aangepast takenpakket, maar altijd met een meerwaarde aan inzet en kwaliteiten. 

pso certificering

Randstad heeft als HR dienstverlener het PSO keurmerk trede 3 inclusief het 30+ certificaat. Dit kenmerkt ons als sociale ondernemer! We helpen je dan ook graag met vraagstukken rondom de PSO-prestatieladder en eventueel het invullen van je SROI verplichting.

Meer weten?

lees meer over PSO >

randstad participatie

Randstad Participatie is onderdeel van RiseSmart, de partner die je helpt aan een duurzame HR strategie. We helpen je om je werknemers betrokken en gemotiveerd te houden en wanneer nodig ander en passend werk te vinden. Of het nu gaat om participatie, outplacement, re-integratie tweede spoor of duurzame inzetbaarheid: je staat er niet alleen voor. Samen vinden we een oplossing. Wij begeleiden mensen naar een duurzame toekomst. Hierbij kijken we hoe een ieder - passend bij zijn of haar potentie - een waardevolle bijdrage kan leveren op de arbeidsmarkt.

de 10 veelgestelde vragen over de participatiewet

 • 1. wat houdt de participatiewet in?

  De overheid wil werkgevers stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Vanaf 1 januari 2015 is de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd tot één regeling, de Participatiewet. Aansluitend op de Participatiewet, is in het sociaal akkoord afgesproken dat werkgevers minstens 125.000 banen moeten creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Als dat niet lukt, dan komt er een quotumregeling. Deze regeling geldt alleen voor werkgevers met 25 of meer medewerkers. 

 • 2. wie behoort tot de doelgroep van de banenafspraak?

  De volgende mensen behoren tot de doelgroep:

  1. mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen
  2. mensen met een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
  3. Wajongers met arbeidsvermogen
  4. mensen met een Wiw-baan of ID-baan
 • 3. wat is de wet banenafspraak (ook wel de ‘quotumwet’)?

  Deze wet regelt een aantal belangrijke zaken die je nodig hebt om mensen uit de doelgroep op de 125.000 banen te plaatsen en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd. Het tweede deel van de banenafspraak betreft: indien het aantal banen niet gehaald wordt, treedt een quotumregeling in werking. In 2016 is het eerste evaluatiemoment om vast te stellen of werkgevers de extra werkplekken beschikbaar hebben gesteld. Als werkgevers de afgesproken aantallen niet behalen, zal de quotumheffing in werking treden. Dat betekent dat een werkgever met 25 medewerkers of meer medewerkers een bepaald percentage arbeidsbeperkten in dienst moet hebben. Indien dat niet het geval is, wordt een heffing opgelegd van €5000,- per niet ingevulde arbeidsplek per jaar. Dit percentage wordt jaarlijks bepaald. Voor een arbeidsplek wordt 25,5 uur per week gerekend.

 • 4. wat zijn de extra banen of ‘garantiebanen’?

  Dat zijn extra banen die werkgevers voor mensen uit de doelgroep hebben gerealiseerd. In de banenafspraak van het Sociaal Akkoord hebben werkgevers afgesproken 125 duizend extra banen voor mensen met arbeidsbeperking te realiseren. Voor het bedrijfsleven zijn dat 100.000 banen; voor de overheid zijn dat 25.000 banen. Er wordt gemeten vanaf 1 januari 2013.

 • 5. we werken al met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geldt de banenafspraak (en de quotumregeling) straks ook voor ons?

  Medewerkers die komen uit de doelgroep van de Wsw, Wajong en/of WWb en vanaf januari 2013 bij een bedrijf gedetacheerd of in dienst zijn, tellen mee voor de quotumregeling.

 • 6. waar moet ik zijn als ik ondersteuning nodig heb?

  Je kunt terecht bij één van de 35 regionale werkbedrijven. Dat is een samenwerking van gemeenten, werkgevers, vakbonden en private partijen. Het UWV en de gemeente kunnen je ook verder kunnen helpen. Je kunt ook rechtstreeks bij Randstad Participatie terecht. Randstad Participatie helpt bedrijven met het creëren van draagvlak en geschikte werkplekken, het vinden van de juiste mensen, het begeleiden van arbeidsbeperkten en collega’s op de werkvloer en het verzorgen van de gehele administratie rondom werkgeverschap en verloning. Onze dienstverlening begint met het uitvoeren van een Participatie-onderzoek voor het creëren van draagvlak en de werkplekanalyse voor identificatie van de juiste werkplekken.

 • 7. welke werkgeversregelingen zijn beschikbaar?

  Wanneer je als werkgever werk biedt aan een medewerker met een arbeidsbeperking, kun je rekenen op overheidssteun in de vorm van gunstige (financiële) regelingen; zoals een premiekorting, loondispensatie, loonkostensubsidie, het werken met een proefplaatsing en een no-risk polis. Randstad Participatie kan je op dit vlak ontzorgen door advies te geven of medewerkers met een beperking te detacheren met alle beschikbare werkgeversregelingen verwerkt in het tarief.

 • 8. waar vind ik geschikte mensen uit de doelgroep?

  Bij het UWV en gemeenten en bij het Werkbedrijf kun je te allen tijde een verzoek indienen voor een medewerker uit de doelgroep. Zij zijn lokaal verantwoordelijk voor het contact met de doelgroep. Randstad Participatie kan je dit werk uit handen nemen. Door ons landelijke samenwerking met UWV en Gemeenten en inzet van verschillende (online) wervingskanalen werven wij snel en adequaat de juiste medewerker voor jou.

 • 9. moet ik een medewerker met een arbeidsbeperking direct in dienst nemen?

  Er zijn verschillende manieren om een medewerker met beperking in dienst te nemen. Via een proefplaatsing, een tijdelijk of vast contract of detachering. Randstad Participatie biedt naast werving en selectie ook detacheren aan.

 • 10. hoe organiseer ik de begeleiding van een medewerker met een arbeidsbeperking?

  UWV en Gemeenten stellen budget beschikbaar per arbeidsbeperkte voor de inzet van een jobcoach. Daarnaast kun je ook intern medewerkers opleiden om de collega met een beperking te begeleiden. Als je een medewerker via Randstad Participatie werft, bieden wij altijd de mogelijkheid tot inzet van één van onze jobcoaches. Onze jobcoaches begeleiden zowel de medewerker met een beperking, als jouw medewerkers en management.