Wil je werknemers met een arbeidsbeperking een kans geven en hen binnen jouw bedrijf laten werken? Of heb je vragen over de Participatiewet en de uitvoering daarvan? Als HR-expert helpt Randstad Participatie je graag met het opbouwen van een maatschappelijk verantwoord personeelsbestand.

zo creëren we werkplekken voor mensen met een beperking

op deze pagina: 

wat is de participatiewet?

De Participatiewet zorgt dat er ook voor mensen met een arbeidsbeperking plek is op de arbeidsmarkt. De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Vanuit het sociaal akkoord moeten alle werkgevers in Nederland samen minstens 125.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. We helpen je hier plek voor te maken in je organisatie.

zo helpt randstad participatie je 

We geloven dat de participatie van mensen met een arbeidsbeperking altijd begint bij werk. Vanuit dat startpunt maken we de beste match tussen werkgever en werknemer. We denken vanuit mogelijkheden, niet vanuit beperkingen. Zo zorgen we dat zowel werkgever als werknemer snel verder kunnen. 

deze diensten bieden we aan

 • participatieonderzoek: we onderzoeken of je organisatie klaar is voor mensen met een arbeidsbeperking. Waar liggen jullie kansen voor de inzet van deze doelgroep en wat zijn de mogelijke valkuilen? 

 • werkplekanalyse: we analyseren welke werkplekken en functies binnen je bedrijf geschikt zijn voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Hebben we dat helder? Dan kijken we welke doelgroepen bij die plekken passen. 

 • werving en selectie: Randstad is de schakel tussen landelijke en lokale uitkeringsinstanties, andere (online) wervingskanalen en jou als werkgever. We werken voortdurend aan de uitbreiding van onze landelijke pool van beschikbare medewerkers. 

 • introductie en begeleiding: onze gecertificeerde jobcoaches adviseren en begeleiden niet alleen je medewerkers met een arbeidsbeperking, maar ook je andere collega’s en het management. 

 • juridisch werkgeverschap: het is ook mogelijk om je nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking te detacheren. We ontzorgen je hierbij volledig: we verrekenen werkgeversregelingen in het tarief en nemen de administratieve afhandeling over.

Sinds 1 januari 2015 zijn de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd tot één regeling: de Participatiewet. De Participatiewet zorgt dat mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Daarom stimuleert de overheid werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Vanuit het sociaal akkoord moeten alle werkgevers in Nederland voor 2026 samen minstens 125.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: de Wet Banenafspraak. We helpen je om hier plek voor te maken in je organisatie. Meer informatie over de Participatiewet, de banenafspraak en de mogelijke gevolgen voor jouw organisatie lees je hieronder. 

de doelgroep van de banenafspraak

De doelgroep van de Wet Banenafspraak bestaat uit:

 1. mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen;
 2. mensen met een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);
 3. mensen in de Wajong die wel arbeidsvermogen hebben;
 4. mensen met een Wiw-baan of ID-baan.

de wet banenafspraak en de quotumregeling

De Wet Banenafspraak regelt een aantal belangrijke zaken die je nodig hebt om mensen uit de doelgroep te plaatsen en te monitoren of de Nederlandse werkgevers genoeg banen realiseren. Wanneer het aantal afgesproken banen (125.000 in 2026) niet gehaald wordt, komt er een quotumregeling. Daarbij moet je bij 25 of meer medewerkers in dienst ook een bepaald percentage arbeidsbeperkten aannemen. Dit percentage wordt jaarlijks bepaald. Haal je dat niet? Dan wordt elk jaar een heffing van €5000,- opgelegd voor elke niet ingevulde arbeidsplek. 

garantiebanen: zo creëren we samen extra werkplekken 

Werkgevers realiseren samen dus 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. In het bedrijfsleven worden vanaf 1 januari 2013 100.000 extra banen gecreëerd, voor de overheid zijn dat er 25.000. Medewerkers die onder de doelgroep vallen en op een andere manier bij je organisatie terecht zijn gekomen tellen ook mee voor de quotumregeling. 

zo vind je medewerkers uit de doelgroep voor je organisatie

Met het aannemen van collega’s met een arbeidsbeperking voldoe je niet alleen aan het sociaal akkoord, het past ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Op zoek naar een nieuwe medewerker uit de doelgroep? We staan voor je klaar. Dankzij onze landelijke samenwerking met het UWV en de gemeenten en de inzet van onze (online) werving vinden we snel de juiste medewerker voor je organisatie. Er zijn verschillende manieren om een medewerker met een beperking in dienst te nemen. We informeren je graag over de mogelijkheden. Naast werving en selectie biedt Randstad Participatie ook detachering aan. 

begeleiding van een medewerker met een arbeidsbeperking

Het is belangrijk om je nieuwe medewerker goed te begeleiden. Via het UWV en de gemeente zet je een jobcoach in voor de begeleiding van je medewerker. Werf je via Randstad Participatie? Dan bieden we ook onze eigen jobcoaches aan. Zij begeleiden zowel je nieuwe medewerker als je andere collega's en het management. Voor vragen over de begeleiding van werknemers met een beperking kun je daarnaast altijd terecht bij een van de 35 regionale werkbedrijven in Nederland, bij het UWV of bij de gemeente. Daarnaast biedt Randstad Participatie hulp bij het creëren van draagvlak en geschikte werkplekken en begeleiden we arbeidsbeperkten en hun collega’s op de werkvloer. Natuurlijk vinden we ook de juiste mensen voor je organisatie en ontzorgen we je op het gebied van administratie. 

informatie voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Heb je zelf een arbeidsbeperking? Randstad Participatie ondersteunt je graag bij het vinden van passend werk. We maken de beste match tussen jou en onze opdrachtgevers en denken vanuit je persoonlijke mogelijkheden. Check snel welke vacature bij jou past en solliciteer direct!

 

vind jouw nieuwe baan

meer weten over participatie? 

Ook het beste uit je medewerkers halen? Onze adviseurs helpen je meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes van je mensen. Ook vertellen we je graag meer over onze best practices en maatwerkoplossingen. Samen met jou kijken we naar de beste aanpak voor jouw situatie. Bel of mail ons: contact@nl.risesmart.com of 020-5691024.

andere hr-oplossingen van risesmart

 • duurzame inzetbaarheid om te zorgen je medewerkers bij blijven op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst.

 • outplacementtraject voor een overstap van een medewerker naar een nieuwe baan buiten jouw bedrijf.  

 • re-integratie tweede spoor begeleidt medewerkers vanuit ziekte bij het vinden van een nieuwe baan bij een andere werkgever. 

 • baanbrekend zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt snel gematcht worden met werkgevers. 

kijk hier voor meer Risesmart kennis- en nieuwsartikelen >

de 10 veelgestelde vragen over de participatiewet

 • 1. wat houdt de participatiewet in?

  De overheid wil werkgevers stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Vanaf 1 januari 2015 is de bijstand, de sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samengevoegd tot één regeling, de Participatiewet. Aansluitend op de Participatiewet, is in het sociaal akkoord afgesproken dat werkgevers minstens 125.000 banen moeten creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Als dat niet lukt, dan komt er een quotumregeling. Deze regeling geldt alleen voor werkgevers met 25 of meer medewerkers. 

 • 2. wie behoort tot de doelgroep van de banenafspraak?

  De volgende mensen behoren tot de doelgroep:

  1. mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen
  2. mensen met een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
  3. Wajongers met arbeidsvermogen
  4. mensen met een Wiw-baan of ID-baan
 • 3. wat is de wet banenafspraak (ook wel de ‘quotumwet’)?

  Deze wet regelt een aantal belangrijke zaken die je nodig hebt om mensen uit de doelgroep op de 125.000 banen te plaatsen en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd. Het tweede deel van de banenafspraak betreft: indien het aantal banen niet gehaald wordt, treedt een quotumregeling in werking. In 2016 is het eerste evaluatiemoment om vast te stellen of werkgevers de extra werkplekken beschikbaar hebben gesteld. Als werkgevers de afgesproken aantallen niet behalen, zal de quotumheffing in werking treden. Dat betekent dat een werkgever met 25 medewerkers of meer medewerkers een bepaald percentage arbeidsbeperkten in dienst moet hebben. Indien dat niet het geval is, wordt een heffing opgelegd van €5000,- per niet ingevulde arbeidsplek per jaar. Dit percentage wordt jaarlijks bepaald. Voor een arbeidsplek wordt 25,5 uur per week gerekend.

 • 4. wat zijn de extra banen of ‘garantiebanen’?

  Dat zijn extra banen die werkgevers voor mensen uit de doelgroep hebben gerealiseerd. In de banenafspraak van het Sociaal Akkoord hebben werkgevers afgesproken 125 duizend extra banen voor mensen met arbeidsbeperking te realiseren. Voor het bedrijfsleven zijn dat 100.000 banen; voor de overheid zijn dat 25.000 banen. Er wordt gemeten vanaf 1 januari 2013.

 • 5. we werken al met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Geldt de banenafspraak (en de quotumregeling) straks ook voor ons?

  Medewerkers die komen uit de doelgroep van de Wsw, Wajong en/of WWb en vanaf januari 2013 bij een bedrijf gedetacheerd of in dienst zijn, tellen mee voor de quotumregeling.

 • 6. waar moet ik zijn als ik ondersteuning nodig heb?

  Je kunt terecht bij één van de 35 regionale werkbedrijven. Dat is een samenwerking van gemeenten, werkgevers, vakbonden en private partijen. Het UWV en de gemeente kunnen je ook verder kunnen helpen. Je kunt ook rechtstreeks bij Randstad Participatie terecht. Randstad Participatie helpt bedrijven met het creëren van draagvlak en geschikte werkplekken, het vinden van de juiste mensen, het begeleiden van arbeidsbeperkten en collega’s op de werkvloer en het verzorgen van de gehele administratie rondom werkgeverschap en verloning. Onze dienstverlening begint met het uitvoeren van een Participatie-onderzoek voor het creëren van draagvlak en de werkplekanalyse voor identificatie van de juiste werkplekken.

 • 7. welke werkgeversregelingen zijn beschikbaar?

  Wanneer je als werkgever werk biedt aan een medewerker met een arbeidsbeperking, kun je rekenen op overheidssteun in de vorm van gunstige (financiële) regelingen; zoals een premiekorting, loondispensatie, loonkostensubsidie, het werken met een proefplaatsing en een no-risk polis. Randstad Participatie kan je op dit vlak ontzorgen door advies te geven of medewerkers met een beperking te detacheren met alle beschikbare werkgeversregelingen verwerkt in het tarief.

 • 8. waar vind ik geschikte mensen uit de doelgroep?

  Bij het UWV en gemeenten en bij het Werkbedrijf kun je te allen tijde een verzoek indienen voor een medewerker uit de doelgroep. Zij zijn lokaal verantwoordelijk voor het contact met de doelgroep. Randstad Participatie kan je dit werk uit handen nemen. Door ons landelijke samenwerking met UWV en Gemeenten en inzet van verschillende (online) wervingskanalen werven wij snel en adequaat de juiste medewerker voor jou.

 • 9. moet ik een medewerker met een arbeidsbeperking direct in dienst nemen?

  Er zijn verschillende manieren om een medewerker met beperking in dienst te nemen. Via een proefplaatsing, een tijdelijk of vast contract of detachering. Randstad Participatie biedt naast werving en selectie ook detacheren aan.

 • 10. hoe organiseer ik de begeleiding van een medewerker met een arbeidsbeperking?

  UWV en Gemeenten stellen budget beschikbaar per arbeidsbeperkte voor de inzet van een jobcoach. Daarnaast kun je ook intern medewerkers opleiden om de collega met een beperking te begeleiden. Als je een medewerker via Randstad Participatie werft, bieden wij altijd de mogelijkheid tot inzet van één van onze jobcoaches. Onze jobcoaches begeleiden zowel de medewerker met een beperking, als jouw medewerkers en management. 

ervaringen van mensen met een arbeidsbeperking die werken via randstad participatie

maak kennis met david

maak kennis met nicolien

maak kennis met merel