Randstad Participatie

Bij Randstad willen we er zijn voor iedereen die werkt zoekt. Dus ook voor werkzoekenden die wat meer begeleiding nodig hebben. Randstad Participatie ondersteunt bedrijven die willen investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zijn specialist als het gaat om oplossingen voor de Participatiewet, social return, inclusief ondernemerschap en diversiteit.

Wij ondersteunen en ontzorgen werkgevers bij het aannemen en inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit varieert van het onderzoeken van kansen en eventuele belemmeringen voor het realiseren van een divers personeelsbestand, het inzichtelijk maken van geschikte functies en omgevingsfactoren tot het daadwerkelijk uitvoeren van werven, selecteren, begeleiden, verlonen en administreren van nieuwe medewerkers.

Wij geloven dat er voor veel mensen een weg is naar werk en dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het arbeidsvermogen dat zij bezitten moeten kunnen benutten. Op deze manier dragen ook zij bij aan hun eigen ontwikkeling. Vanuit oogpunt van duurzaamheid plaatsen wij enkel kandidaten op functies die tevens bijdragen aan organisatiedoelstellingen. Zo creëren we met elkaar een duurzame arbeidsmarkt.