Vakantiegeld of vakantiebijslag is een toelage die werknemers in Nederland krijgen om de kosten van een vakantie te dekken. In Nederland is het vakantiegeld meestal 8 procent van je brutoloon. Je krijgt je vakantiegeld vaak uitbetaald aan het eind van de maand mei. Hoeveel vakantiegeld je dan krijgt hangt af van je salaris van het afgelopen jaar: het vakantiegeld wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van dit jaar. Ook flexmedewerkers, werknemers met een nulurencontract en mensen met een uitkering hebben recht op vakantiegeld: zij krijgen dus ook een extra toelage.

Veel mensen krijgen vakantiegeld één keer per jaar uitgekeerd, vaak in mei of juni. Maar er zijn meer mogelijkheden. Zo kan je vakantiegeld bijvoorbeeld ook per maand ontvangen of kan het opgespaard worden in een 'eigen keuze budget' en bepaal je zelf wanneer je het uitgekeerd krijgt. Wanneer je je vakantiegeld ontvangt, staat in je cao of arbeidsvoorwaarden vermeld. In ieder geval moet het eens per jaar en uiterlijk in juni zijn uitgekeerd, dit is jouw werkgever verplicht

Op je loonstrook moet altijd apart worden vermeld hoeveel vakantiegeld je opspaart. Dit vakantiegeld is niet bij je loon inbegrepen, maar staat als een los bedrag op je loonstrook. Meestal staat er iets als ‘reservering vakantiegeld’, met daarbij het bedrag dat je hebt opgebouwd. Dit bedrag kan op meerdere momenten worden uitgekeerd, maar wordt meestal uitgekeerd aan het einde van de maand mei of juni.

Goede voorbereiding is het halve werk! Dat geldt voor je vakantie, maar ook voor het uitrekenen van je vakantiegeld. Je vakantiegeld berekenen is alleen nog niet zo makkelijk: met het bruto vakantiegeld op je loonstrook ben je er nog niet. Gelukkig zijn er online tools om je netto vakantiegeld te berekenen. Reken hier uit hoeveel vakantiegeld je krijgt: bereken je vakantiegeld.

Net als bij het bruto- en nettoloon is er een verschil tussen het vakantiegeld dat je opbouwt op je loonstrook en het bedrag dat je uiteindelijk op je rekening krijgt. Over je vakantiebijslag betaal je namelijk ook belasting! Je vakantiegeld wordt gezien als een bijzonder tarief, wat meestal betekent dat je er meer belasting over betaalt dan bij je gewone salaris. En omdat je vakantiegeld bovenop je loon komt, heeft dit ook invloed op de heffingskorting. Om te voorkomen dat je geld moet terugbetalen, wordt dit met elkaar verrekend.

veelgestelde vragen over vakantiegeld

 • hoeveel vakantiegeld krijg ik?

  De meeste werknemers in Nederland krijgen 8 procent vakantiegeld bovenop het brutoloon. Hoe hoog dat bedrag precies is, wordt berekend op basis van je salaris van het afgelopen jaar en is dus voor iedereen verschillend.

 • hoe wordt mijn vakantiegeld berekend?

  Het vakantiegeld wordt berekend over je loon van het afgelopen jaar, meestal van 1 juni vorig jaar tot 1 juni van dit jaar. Ook over je vakantiegeld betaal je belasting, afhankelijk van de schijf waarin je vakantiegeld valt. Reken je vakantiegeld makkelijk uit met de tools op onze pagina.

 • wanneer krijg ik vakantiegeld?

  Wanneer je vakantiegeld wordt uitgekeerd verschilt per werkgever en staat vermeld in je cao of in je arbeidsvoorwaarden. De meeste werknemers krijgen hun vakantiegeld samen met het salaris van mei. Maar er zijn meer mogelijkheden wanneer je vakantiegeld kan ontvangen. Informeer bij je werkgever wanneer je vakantiegeld precies wordt uitgekeerd. 

 • is vakantiegeld bruto of netto?

  Je vakantiegeld wordt berekend over je brutoloon. Meestal wordt er rond 8% vakantiegeld uitbetaald, berekend over je brutoloon. Dus stel jouw bruto jaarsalaris is 30000 euro en je krijgt 8% vakantiegeld. Dan is jouw jaarlijkse bruto vakantiegeld 30000x0.08= €2400,-