wat is je brutoloon?

Je brutoloon is het bedrag vóór aftrek van belastingen en premies. Dit is het loon waar je mee akkoord gaat, wanneer je start bij een werkgever. Wat vastgelegd wordt na je salarisonderhandeling bijvoorbeeld. Of wat er in de cao staat. Over je brutoloon moet je werkgever eerst belastingen en premies betalen, zoals de AOW, voordat jij het geld op je rekening gestort krijgt. Je brutoloon staat op je arbeidsovereenkomst of in je uitzendcontract.

wat is je nettoloon?

Je nettoloon is het bedrag dat je iedere maand of week (of in sommige gevallen iedere 4 weken) op je bankrekening ontvangt. Als alle loonheffing dus van je brutoloon is afgehaald, houd je je nettolooon over. Van je nettoloon betaal je je vaste lasten, kan je hopelijk wat leuke dingen doen. En misschien wel sparen. Tenzij je maand een keer langer is dan je salaris. Dat kan iedereen overkomen.

wat is het verschil tussen bruto- en nettoloon?

Het verschil tussen je bruto- en nettoloon is dus dat er nog loonheffing van je brutoloon afgaat. Dit betaalt je werkgever aan de Belastingdienst. De hoogte van je loonheffing is mede afhankelijk van je salaris. Het uiteindelijke bedrag dat je op je bankrekening krijgt is je nettoloon.

Voordat je je loon op je bankrekening ontvangt, betaalt je werkgever eerst je belastingen en premies. Laten we samen kijken wat er allemaal van je loon ingehouden wordt.

 • loonbelasting

Als werknemer betaal je loonbelasting. Dit is een bedrag dat je werkgever voor jou aan de Belastingdienst betaalt. Hoe hoger je loon, hoe meer belasting je betaalt. Goed om te weten: je kan een loonheffingskorting krijgen. Op de website van de Belastingdienst zie je hoeveel je precies afdraagt.

 • premies volksverzekeringen

Onder de volksverzekeringen vallen drie verschillende premies, dat zijn de:

 1. AOW (Algemene Ouderdomswet)
 2. Anw (Algemene nabestaandenwet)
 3. Wlz (Wet langdurige zorg)

Deze sociale verzekeringen zijn verplicht en verzekeren je bijvoorbeeld dat je inkomsten hebt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De werkgever houdt de bedragen voor je in en betaalt deze aan de Belastingdienst. Wil je weten hoeveel je betaalt? Lees het op deze pagina van de Belastingdienst.

De loonbelasting en premies volksverzekeringen samen noemen we loonheffing. En daar kan je, afhankelijk van wat je verdient, dan weer een korting over krijgen. Je betaalt dan minder belasting en houdt meer nettosalaris over. Fijn om te weten, toch?

 • premies werknemersverzekeringen

Er zijn nog meer premies die het verschil kunnen maken tussen bruto en netto. Dat zijn de premies werknemersverzekeringen. Hieronder vallen de volgende vier verzekeringen:

 1. WW (WerkloosheidsWet)
 2. WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 3. WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
 4. ZW (ZiekteWet)

Je hebt vast wel eens van één of meerdere van deze verzekeringen gehoord. Als werknemer betalen we deze verzekeringen om onszelf en anderen te voorzien van inkomen. Dus óók wanneer iemand niet meer kan werken, vanwege werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ziekte.

De werkgever betaalt in de meeste gevallen deze premies aan de Belastingdienst. Er is één uitzondering: je werkgever beslist dat je een deel van de kosten zelf betaalt. Dat gaat dan om de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Op je loonstrook zie je of dit het geval is. Dit bedrag wordt in tegenstelling tot de andere verzekeringen niet ingehouden op je brutoloon, maar op je nettoloon. Lees meer op de website van de Belastingdienst.

 • werkgeversheffing Zorgverzekeringswet

De naam zegt het al. Dit is een heffing voor werkgevers. De werkgever betaalt, dus je ziet geen inhouding op je loonstrook staan. Maar, het kan wel zijn dat je zelf een inkomensafhankelijke bijdrage betaalt. Die noemen we de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. In dat geval houdt de werkgever het bedrag in op je nettoloon en betaalt het aan de Belastingdienst.

 • pensioen

Bouw je pensioen op? Dan betaal je daar een premie voor, die je werkgever voor je inhoudt van je brutoloon. Het kan zijn dat je werkgever zelf ook meebetaalt aan de pensioenpremie.

Nu je wat meer weet over het verschil tussen je bruto- en nettoloon ben je vast benieuwd wat je zelf overhoudt van je brutosalaris. Met onze bruto netto calculator bereken je gemakkelijk én snel het salaris dat je ontvangt. Ben je juist benieuwd naar je brutosalaris? Dat kan je ook berekenen! Ga naar de bruto netto calculator.

veelgestelde vragen over je bruto- en nettoloon

 • wat is brutoloon?

  Je brutoloon is het bedrag vóór aftrek van belastingen en premies. Dit loon staat op je arbeids- of uitzendovereenkomst. Het komt voort uit de cao of uit de salarisonderhandeling tussen jou en de werkgever. Op je loonstrook staat dit bedrag ergens bovenaan. Er staat dan bijvoorbeeld: totaal bruto loon.

 • wat is nettoloon?

  Je nettoloon is het bedrag dat je daadwerkelijk op je bankrekening ziet staan, wanneer je salaris uitbetaald is door je werkgever. Het nettoloon ontstaat door de aftrek van belastingen en premies van je brutoloon. Er worden bijvoorbeeld loonbelasting en verschillende premies van je brutoloon afgehaald. Het nettoloon staat meestal onderaan je loonstrookje.

   

 • wat is het verschil tussen je bruto- en nettoloon?
 • wat is mijn bruto jaarinkomen?

  Je bruto jaarinkomen / bruto jaarsalaris bestaat uit twaalf keer je bruto maandsalaris, plus je vakantiegeld en andere vaste toeslagen (denk aan een dertiende maand). Is jouw maandsalaris bijvoorbeeld €2500,- bruto en heb je 8% vakantiegeld en een dertiende maand? Dan is jouw bruto jaarinkomen: €30000,- (€2500x12) x 1.08 (8% vakantiegeld) = €32400,- + 2500 (dertiende maand) = €34900,- bruto. Heb je nog andere vaste bruto toeslagen, dan kan je die hier bij rekenen. Benieuwd naar je netto salaris? Bereken deze met onze bruto-netto calculator.

 • wat gaat er van je brutoloon af?

  Van je brutoloon worden zowel loonbelasting als premies ingehouden. Hoe hoger je loon, hoe meer loonbelasting je betaalt. En er zijn een aantal verplichte premies; AOW, Anw en Wlz. Lees meer over loonbelasting en premies.

   

 • hoe bereken je het nettoloon?

  Wil je je nettoloon berekenen? Met de bruto netto calculator van Randstad bereken je gemakkelijk én snel het bedrag dat je op je bankrekening ontvangt. 
   

 • hoe gebruik je de bruto netto calculator?

  De bruto netto calculator is een eenvoudige tool om te berekenen wat je netto overhoudt van je brutosalaris. We tonen je de resultaten per maand, per jaar of per dag! Wat jij handig vindt. Wil je van netto naar bruto rekenen? Dat kan ook! Klik dan bovenin de tool op 'netto-bruto'. Ga direct naar de bruto netto calculator.