De coronapandemie is voorlopig nog niet verdwenen, nu steeds nieuwe varianten opkomen. Ook de maatregelen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt, blijven veranderen. Maar wat moet je doen als je als werkgever te maken krijgt met een besmette medewerker? Of als hij naar een oranje gebied op vakantie is geweest? We geven antwoord op 5 veelgestelde werkgeversvragen over corona en (ziek) personeel.

 

dit zijn de 5 belangrijkste vragen en antwoorden rondom corona en werk

 • 1. wat moet je doen als een medewerker is besmet met het coronavirus?

  Als een medewerker is besmet met het coronavirus, moet hij in isolatie. De GGD informeert hem hier verder over. Pas als hij daarna ten minste 24 uur symptoomvrij én het minimaal 7 dagen geleden is dat hij ziek werd, mag hij weer komen werken.  Afhankelijk van de gezondheid van de medewerker en of hij nog in staat is om te werken, kun je thuiswerken faciliteren. Is dit niet mogelijk, dan kun je eventueel een beroep doen op de NOW. Is je medewerker ziek? En kan hij niet werken door het coronavirus? Dan kun je dit als een gewone ziekmelding behandelen. Je moet hem het loon doorbetalen volgens de normale regels. 

  tip:

  De arbodienst Arboned heeft een stappenplan voor werkgevers opgesteld dat zij kunnen doorlopen als een medewerker besmet is geraakt. Ook hebben ze een handig stroomschema ontwikkeld voor ziekmeldingen in verband met corona.

 • 2. mag je vragen of een medewerker besmet is met het coronavirus?

  Als een werknemer zich ziekmeldt, mag je als werkgever niet vragen wat hij precies heeft. Je kunt dus ook niet vragen of je werknemer besmet is met het COVID-19. Je moet je namelijk houden aan de privacyregels uit de AVG. Het is mogelijk dat je medewerker jou zelf vertelt dat hij besmet is, maar dat mag je niet registreren of delen met je personeel. Je mag wel in algemene bewoordingen bekend maken dat een collega besmet is geraakt. Voorwaarde is dus dat deze informatie niet terug te herleiden is tot die persoon. De besmette medewerker mag natuurlijk wel zelf zijn collega’s op de hoogte stellen of aan jou als werkgever vragen om dit te communiceren.

  tip:

  Ook nu blijven alle bestaande regels voor de bescherming van de persoonsgegevens en de privacyregels van kracht. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat informatie over wat wel en niet mag bij de verwerking van gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers. 

 • 3. mag je controleren op mogelijke besmetting met het coronavirus?

  Op grond van de privacywetgeving mag je je medewerkers niet controleren op mogelijke besmetting met het coronavirus. Ook de lichaamstemperatuur (koorts) meten mag niet zomaar. Een werkgever mag geen dokter spelen. Alleen een bedrijfsarts mag gezondheidstests doen en de medische gegevens van personeel verwerken. Je mag je medewerkers wel vragen om bij zichzelf na te gaan of ze gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus. Je kunt de bedrijfsarts vragen om de betreffende medewerkers hierover te adviseren.

  tip:

  Kijk voor meer informatie over de regels voor privacy en corona op de werkvloer op Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 • 4. wat kun je doen als je medewerker naar een gebied met oranje/rood reisadvies is geweest?

  Je kunt je medewerker niet verbieden op vakantie of op reis te gaan naar een land met een oranje of rood reisadvies. Maar doet hij dat toch, dan mag je wel verwachten dat hij na terugkeer tien dagen in (thuis)quarantaine gaat. Je hebt immers ook een zorgplicht richting je andere medewerkers en/of klanten. Je moet er dus alles aan doen om te voorkomen dat je medewerkers op de werkplek met het coronavirus in aanraking komen. Met een coronatest op dag vijf kan je medewerker de duur van het thuisbblijven verkorten.

  Als je medewerker na zijn vakantie vanuit huis kan werken, moet je gewoon het loon doorbetalen. Kan hij vanwege de quarantaine zijn werk niet doen, dan moeten de tien dagen (of vijf dagen, bij een negatieve test) thuisquarantaine binnen de afgesproken vakantiedagen vallen. Lukt dat niet, dan hoef je geen loon door te betalen. 

  tip:

  Informeer je medewerkers over je beleid ten opzichte van vakanties in oranje/rode gebieden. 

 • 5. hoe moet je omgaan met werknemers die tot de risicogroep behoren?

  In principe kan iedereen besmet raken met het coronavirus. Maar er zijn mensen voor wie de gevolgen van een besmetting aanzienlijk groter zijn dan voor anderen. Heb je medewerkers die een kwetsbare gezondheid hebben of een verhoogd risico lopen omdat ze bijvoorbeeld een gezinslid hebben met een onderliggende ziekte of die risicovol werk doet? Dan moet je voor hen extra maatregelen nemen, zodat ook zij goed beschermd zijn.  Als werkgever ben je bovendien wettelijk verplicht je medewerkers met een verhoogde kwetsbaarheid vrij te stellen van (voor hen) risicovolle werkzaamheden en, waar mogelijk, vervangend werk aan te bieden.  Zo mag iemand met de longaandoening COPD geen baliediensten meer draaien.  Natuurlijk is elke speciale maatregel maatwerk: de individuele gezondheidsfactoren en specifieke werkomstandigheden zijn altijd het vertrekpunt. Daarom moet in goed overleg en met gezond verstand bekeken worden wat nodig is. En je kunt de hulp van specialisten zoals de arbodienst of bedrijfsarts goed gebruiken.

  tip:

  Niet alleen nu, maar altijd geldt: beleid rond kwetsbare medewerkers hoort terug te komen in de periodieke risico-inventarisatie en -evaluatie. Op RIVM.nl staat meer informatie voor werkgevers over de inzet van kwetsbare groepen medewerkers.

meer weten?

Heb je vragen over het coronavirus? Of heb je hulp nodig? Lees hier onze maatregelen & oplossingen voor jou als werkgever. Of neem contact met ons op.