In de industriële revolutie moest alles steeds groter. In de technologische revolutie moest alles steeds sneller en nu zijn we aanbeland bij een menselijke revolutie. Telkens groter en sneller, dat kan niet in oneindigheid. Op een gegeven moment ga je gewoon te veel van mensen vragen. We evolueren nu eenmaal niet zo snel als de wereld om ons heen. Dit zorgt er voor dat we in het stadium van overbelasting aanbeland zijn; het aantal burn-outs is nog nooit zo hoog geweest als nu, mensen ervaren heel veel spanningsklachten en de stress en de druk neemt toe in organisaties.

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de mens momenteel het grootste bedrijfsrisico is, want schaarste in mensen is niet met middelen of techniek op te lossen. Als je het woord ‘organisatie’ opzoekt in een woordenboek, dan zul je namelijk lezen dat een organisatie “een menselijke samenwerking is, die doelgericht en als blijvend bedoeld is” (Thuis & Stuive, 2017). Zonder mensen heb je dus geen bestaansrecht als organisatie. Als organisatie van de toekomst dien je dus onderscheidend vermogen t.o.v. je concurrentie te hebben om te voorkomen dat je je bestaansrecht verliest. Ofwel, zet de mens centraal en stuur naar resultaten toe.

Download het whitepaper ‘Focus op Groeikracht’ om nog verder mee in de toekomst van de arbeidsmarkt te duiken.

lees wat sven schrijft over

sven rickli

de weg naar de toekomst

Het is dus duidelijk dat er wat moet gebeuren om toekomstbestendig te zijn als organisatie, maar hoe doe je dat dan? Hoe leid je de organisatie, de leiders en de medewerkers van de toekomst op? De organisatie, de leider en de medewerker moeten allemaal over bepaalde eigenschappen beschikken om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan.
Hieronder wordt per organisatielaag uitgelegd hoe je kunt zorgen dat je klaar bent voor de
toekomst!

de (mensgerichte) organisatie

Een goede cultuur is belangrijk en deze kan je borgen door de mens centraal te stellen, want alleen zo kan je een mensgerichte organisatie zijn. Mensgerichte organisaties zijn overtuigd dat de mens het meest waardevolle kapitaal is. Het begint dus bij de visie over de mens. Zie je de mens als doel of als middel? Het sturen op resultaten is vaak de primaire focus, maar als je meer op mensen stuurt in plaats van op resultaten, dan zullen resultaten een logisch gevolg. De mens is dus meer het doel, dan het middel, want mensen zijn de belangrijkste factor naar resultaten toe. Het is dus vele malen effectiever en duurzamer om de mens centraal te stellen.

Je kunt wel resultaatgestuurd zijn, want elke organisatie -of je nu een filantropische instelling bent of niet- moet natuurlijk wel resultaten behalen. Resultaatgericht kun je namelijk niet zijn; het is een Utopie. Resultaat is niet de knop waar je aan draait, het woord zegt het eigenlijk al, het is een resultante, een gevolg van. Het doel is uiteindelijk een gezond mens en een gezonde organisatie creëren, die in balans is.

Dit klinkt wellicht nog wat abstract, daarom zijn hieronder een aantal kenmerken op een rijtje gezet die essentieel zijn voor een mensgerichte organisatie.

een mensgerichte organisatie…

 • richt zich op een duurzaam en lange termijn resultaat (resultante van mensgerichtheid)
 • weet dat als de mens zich goed voelt, deze beter presteert (feeling good, working better): De conclusie die we getrokken hebben uit meer dan 100 intensieve projecten voor organisaties uit diverse branches is dat een mensgerichte aanpak de meest effectieve voorspeller is van groei. Dit vanwege de simpele formule dat als mensen groeien, de resultaten ook groeien.
 • kijkt naar de mens achter de medewerker (mens centraal)
 • zet welzijn van medewerkers voorop (mentaal, sociaal, emotioneel, maatschappelijk en financieel welzijn)
 • focust op geluk, gezondheid en gedrevenheid van medewerkers (bevlogen inzetbaarheid)
 • heeft mensgerichte leiders (managers die luisteren, aandacht, interesse, zorg hebben voor mensen, dienend zijn aan de mens)
 • heeft een mensgerichte structuur (processen (bijv. functioneringsgesprek, onboarding, exit) en omgeving staan in dienst van de mens, zodat deze kan floreren en zich thuis voelt)
 • heeft betrokken, loyale, gepassioneerde mensen die zich verbonden voelen aan de organisatie, management en collega's
 • kijkt ook naar de mens achter de klant/ patiënt/ passagier/ gast etc.
 • begrijpt wat mensen nodig hebben en is in staat positief te beïnvloeden.

de (mensgerichte) leider

Een mensgerichte organisatie heeft mensgerichte leiders. Leiderschap is namelijk een grote beïnvloeder van het welzijn van medewerkers. Wanneer mensgericht leiderschap goed toegepast wordt, is de leidinggevende bijvoorbeeld op de hoogte wanneer de medewerker niet goed in zijn/haar vel zit. Een mensgerichte leider herkent de signalen en kan zo eerder signaleren wie risicovol inzetbaar is. Natuurlijk zijn er nog meer kenmerken van een mensgerichte leider.

een mensgerichte leider…

 • motiveert, inspireert en verbindt mensen, zodat teams en medewerkers hoge bevlogenheid, veerkracht en aanpassingsvermogen kunnen tonen
 • stuurt taakgedreven en op de relatie, want men wordt gemotiveerd door en vanuit de taak
 • verbindt emotioneel en functioneel met mensen, om zo het maximaal haalbare uit de mensen te halen.
 • geeft duidelijkheid aan mensen door heldere kaders te schetsen en de autonomie geven om te floreren.
 • heeft aandacht voor de mens door oprechte interesse te tonen en gerichte zorg te bieden naar de innerlijke behoeften
 • luistert écht naar de mens, zodat iemand goed gecoacht kan worden of de juiste opleiding kan krijgen en zo kan groeien als persoon en professional
 • is authentiek en blijft bij zijn/haar kernwaarden en visie

de (bevlogen) medewerker

De medewerker van de toekomst is bevlogen en duurzaam inzetbaar. Dit is bij de één van nature wellicht wat eerder bereikt dan bij de ander, maar het mooie van een mensgerichte organisatie en mensgericht leiderschap, is dat mensen automatisch meer bevlogen en duurzaam inzetbaar zijn wanneer de mens centraal staat. Dit is natuurlijk erg prettig voor de medewerkers, want zij ervaren zo meer werkgeluk, maar het is net zo prettig voor de organisatie. Een win-win situatie dus! De wetenschap heeft namelijk aangetoond dat bevlogen medewerkers meer rendement opleveren. De mate van bevlogenheid geeft inzicht in de band met de organisatie, de mate van energie, enthousiasme en inspiratie voor het werk weer. Hoe hoger de bevlogenheid, des te beter zal de band met de organisatie zijn.

Een bevlogen medewerker…

 • is vaker trots op de organisatie
 • blijft langer bij de organisatie werkzaam
 • zit vaker in een flow
 • is veerkrachtiger
 • heeft een hoge energie
 • is passievol
 • geeft een positieve boost aan je organisatie
 • heeft een positieve invloed op collega’s.

pak de regie

De conclusie van dit verhaal? In de toekomst moet de mens (nog) meer centraal staan, want om als organisatie een leidende positie te hebben (of überhaupt te kunnen bestaan), heb je mensen nodig. De toekomst leiden betekent ook dat je de regie kunt pakken over wat er komen gaat, want alleen zo kun je die mensgerichte organisatie blijven. Door het pakken van de regie, zorg je dat je zelf niet het lijdend voorwerp bent (bijvoorbeeld door een tekort aan mensen), maar de controle hebt over wat er komen gaat.

Het zijn dus niet langer meer de organisaties die zich het beste kunnen kunnen aanpassen die overleven, maar de organisaties het beste kunnen anticiperen hebben de toekomst! Zij sturen namelijk vanuit voorspellende waarden en spelen daardoor van te voren al in op toekomstige trends, waardoor ze altijd een stapje voor zijn. Dus: leid de toekomst door de focus op de mens te leggen.

bronnen

whitepaper focus op groeikracht