geschreven door jesse van doren

Het lijkt soms wel of meer technologie gelijkgesteld wordt aan meer stress. Naarmate we ons met meer technologie omarmen lijken we steeds vatbaarder voor burn-outs, die we bovendien veel te laat signaleren. Tenminste, dat beeld ontstaat uit onheilspellende voorspellingen door Arbo Unie en de wijze waarop media daarover berichten.

Geïnspireerd door Randstad’s whitepaper ‘Focus op Groeikracht’ zie ik als futuroloog, trendwatcher en tech-adept juist een heel andere wereld. Waarin technologie de oplossingen biedt om een burn-out vroegtijdig te signaleren en wellicht zelfs te voorkomen. Dat in 2030 een kwart van de werkenden burn-out verschijnselen zal vertonen als er niets verandert vraagt om de hoogste urgentie. Tegelijkertijd is het volgens mij technologie die ons daarbij kan helpen.

"er zijn systemen en technologieën beschikbaar die stress verminderen."

lees snel met ons mee wat jesse schrijft over

Jesse van Doren vertelt over burn-outs voorkomen met technologie

datagedreven inzichten

Burn-outklachten blijken bijvoorbeeld bijzonder persoonlijk. De één ervaart dat op een heel andere wijze dan de ander. Data-analyse binnen organisaties maakt het mogelijk om beginnende klachten te herkennen en bovendien specifiek in te spelen op de unieke situatie.

Heel gangbaar is al het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), dat digitaal steeds vaker wordt aangevuld met (online) Health Checks. Organisaties die op individueel niveau analyseren en aanpakken slagen erin de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers te verbeteren.

Hiervoor zijn bijvoorbeeld systemen en technologieën beschikbaar die stress verminderen. Of in ieder geval stress herkennen, waarna het mogelijk is om daar op individueel niveau op in te spelen.

Een interessant voorbeeld daarvan is AI-technologie van Jaguar Land Rover. De technologie gebruikt een camera en biometrische detectie van de bestuurder. Door de verwarming, ventilatie, airconditioning, media en omgevingsverlichting aan te passen lukt het om stressniveaus te verlagen. Het systeem herkent stemmingen en speelt daar actief op in, bijvoorbeeld door de lichten te dimmen, de ramen donkerder te maken en de temperatuur in de rug te verhogen.

software die typegedrag analyseert

Een sterkere connectie met het typische kantoorwerk heeft de software van Intense uit Eindhoven. Het bedrijf analyseert het typegedrag van medewerkers. Daarmee valt allereerst heel nauwkeurig vast te stellen om welke persoon het gaat. Zelfs zonder webcam of andere vorm van identificatie lukt het om personen van elkaar te onderscheiden.

Vervolgens analyseert de software het typegedrag, bijvoorbeeld om vermoeidheid en stress vast te stellen. De beide factoren zijn namelijk van invloed op het typegedrag. Kleine veranderingen geven aanwijzingen dat er sprake kan zijn van veel stress of andere vroegtijdige symptomen van een eventuele burn-out.

De organisatie heeft zelfs plannen om verschillende emoties te analyseren en vast te stellen. Het gaat naast stress en vermoeidheid dan ook om blijheid en boosheid. Op die manier kan het typegedrag van een medewerker heel veel prijsgeven, om daar dankzij technologie sneller op in te spelen.

"technologie biedt geweldige kansen om burn-outs en stress aan te pakken."

slimme pleisters op de borst

Het derde voorbeeld komt uit de gezondheidszorg en kent een meer medische aanpak om vroegtijdig een burn-out te signaleren met behulp van technologie. Het gaat om slimme pleisters van Imec.

De pleisters zijn in staat om vitale functies zoals de hartslag te meten. Dat is oorspronkelijk bedoeld om patiënten te helpen om sneller het ziekenhuis te verlaten. Dankzij de pleisters is het mogelijk om de patiënten op afstand in de gaten te houden, en eventueel in te grijpen als dat nodig is.

Er wordt ondertussen bovendien gewerkt aan mogelijkheden om de sensoren in te bouwen in apparaten zoals een laptop, een smartphone of een ander apparaat. Het is dan niet eens meer nodig om de sensor in de vorm van een pleister op het eigen lichaam te dragen.

Tegelijkertijd worden de mogelijkheden onderzocht om met de pleisters (en op termijn eventuele andere sensoren) een burn-out vast te stellen. Vaak blijkt er sprake van lichamelijke afwijkingen, die kunnen duiden op een beginnend stadium van een burn-out. Door dat met technologie al vroegtijdig vast te stellen zou het mogelijk moeten zijn om daar meteen iets aan te doen.

Wat dat betreft biedt technologie geweldige kansen om het groeiend probleem van burn-outs en te veel stress aan te pakken. Door de juiste data te verzamelen en die effectief te analyseren zou het denk ik mogelijk moeten zijn om veel meer te weten te komen over de vroege stadia daarvan.

Bovendien sluit dat mooi aan op de doelstelling van Randstad om te werken aan een meer duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De whitepaper ‘Focus op Groeikracht’ is daarom een geweldige investering in de eigen medewerkers, ook als het gaat om zaken die minder medisch urgent zijn dan een eventuele burn-out of andere stressklachten.

whitepaper focus op groeikracht