Nieuwe technologieën zoals cobots en robots, artificiële intelligentie (AI) en nieuwe werkvormen als digitale platforms en telewerken veranderen de werkplek op een ingrijpende manier. Dat heeft ook impact op de arbeidsomstandigheden van werknemers. Werkgevers en werknemers moeten zich hiervan (meer) bewust zijn, vindt het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). 

Met de campagne Veilig en gezond werken in een digitale samenleving 2023-2025 wil het EU-OSHA veilig en productief gebruik van digitale technologie aanmoedigen, maar tegelijkertijd juist ook meer bewustzijn creëren voor de gevolgen ervan voor gezond werken. De digitale transformatie creëert veel nieuwe kansen in de markt, maar zorgt ook voor een andere belasting en risico’s op de werkplek. 

kansen

Digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden om de veiligheid en gezondheid op het werk te verbeteren:

 • dankzij automatisering kunnen repetitieve, arbeidsintensieve en onveilige taken uitgevoerd door machines

 • robotica en artificiële intelligentie (AI) kunnen medewerkers in gevaarlijke werkomgevingen ondersteunen en vervangen als dat wenselijk is

 • digitale technologieën (bijvoorbeeld exoskeletten) verbeteren de toegang tot de arbeidsmarkt voor kwetsbare medewerkers, zoals mensen met een handicap, migranten of bewoners van gebieden met beperkte arbeidskansen

 • medewerkers die vanuit huis kunnen werken, ervaren een betere balans tussen werk en privéleven door meer flexibiliteit en autonomie.

risico’s

Digitale technologieën brengen ook nieuwe risico’s met zich mee. Zo is het belangrijk aandacht te hebben voor onder meer:

 • verlies van autonomie, intensivering van het werk en toename van de druk om aan een bepaalde norm te voldoen

 • isolatie van medewerkers, toename van virtuele interacties en een gebrek aan collegiale ondersteuning

 • beslissingen die genomen worden op basis van algoritmes, waardoor er een risico op discriminatie en ongelijke behandeling ontstaat

 • onduidelijke verantwoordelijkheid als het gaat om gezondheid en veiligheid op het werk en de toepasbaarheid van wet- en regelgeving hierop

 • toenemende vraag naar flexibiliteit, voortdurende beschikbaarheid en vervaging van de grenzen tussen werk en privéleven.

digitale vitaliteit

Gezonde medewerkers zijn productiever, verzuimen minder en zijn duurzaam inzetbaar. Ze zijn vitaler en daardoor enthousiaster over hun werk. Door aandacht te geven aan vitaliteit op de werkvloer vergroot je de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers en word je als werkgever aantrekkelijker. Deze tips helpen je om te zorgen dat je medewerkers digitaal vitaal blijven, en gezond en veilig hun werk kunnen doen. 

 1. respecteer grenzen
  Juist omdat technologie ons 24/7 verbonden kan houden, betekent dit niet dat we dat ook moeten doen. Spreek samen duidelijke grenzen voor bereikbaarheid af en houd je daaraan.
 2. maak digitale 'detox' mogelijk
  Zorg voor regelmatig pauzes van werk aan een scherm. Dit helpt om digitale vermoeidheid te voorkomen en het mentale welzijn van je medewerkers te verbeteren.
 3. investeer in ontwikkeling
  Investeren in opleidingen voor je medewerkers is essentieel. Niet alleen om ze de nieuwste digitale tools te leren, maar ook om ze te leren hoe ze deze op een gezonde en productieve manier kunnen gebruiken.