Het relatief nieuwe begrip amplitie kiest een positiever perspectief: het richt zich op het versterken van mensen, in plaats van op het voorkomen of herstellen. Door de focus te leggen op de sterke punten en talenten van je medewerkers zorg je voor vitaliteitsbeleid dat, naast gezondere medewerkers, ook tot meer motivatie en binding leidt. Met zo’n aanpak zorg je ervoor dat mensen met plezier bij je willen (blijven) werken. Maar hoe werk je amplitief in jouw organisatie? We geven je vijf praktische tips.

wat is amplitie?

Amplitie is het bewust inzetten op de versterking en ontwikkeling van individuele sterke punten, eigenschappen en talenten van mensen. In de context van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit verschilt amplitie qua focus en aanpak wezenlijk van andere manieren om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te verbeteren. Dit zijn de verschillende benaderingen van vitaliteit:

 • curatie richt zich op het behandelen en herstellen van medewerkers die al gezondheidsproblemen hebben
 • preventie richt zich op het voorkomen van uitval bij bepaalde risicogroepen, bijvoorbeeld door het verlagen van werkdruk, het verbeteren van de werk-privébalans of ondersteuning bij een gezonde(re) levensstijl
 • amplitie richt zich op het versterken van de goede eigenschappen en talenten van al je medewerkers

In de ideale wereld werk je in je organisatie aan alle drie de benaderingen: curatie, preventie en amplitie. 

wat zijn de voordelen van amplitie?

De focus op de ontwikkeling en versterking van talenten, sterke punten en positieve eigenschappen van je medewerkers kan op verschillende manieren bijdragen aan meer vitaliteit in je organisatie, zowel op individueel als op groepsniveau:

 • positieve emoties: amplitie kan helpen bij het creëren van positieve emoties, zoals enthousiasme, vreugde en dankbaarheid. Deze emoties hebben een positief effect op ons welzijn 
 • positieve werksfeer: als je medewerkers hun sterke punten en talenten kunnen gebruiken in hun werk, worden ze meer betrokken en gemotiveerd. Daardoor ontstaat er een positieve werksfeer 
 • betere relaties: als je een positieve en ondersteunende omgeving creëert, leidt dat tot betere relaties en meer verbinding met anderen
 • veerkracht: door mensen te helpen zich te concentreren op hun sterke punten en positieve ervaringen, in plaats van zich te richten op de negatieve aspecten van situaties, help je stress te verminderen en veerkracht op te bouwen
 • flow: in een toestand van flow voelen mensen zich volledig betrokken bij een activiteit en gaan ze op in de ervaring. Dit geeft een gevoel van voldoening en energie
 • zelfeffectiviteit: als je je richt op de positieve dingen die mensen hebben bereikt, kan dat bijdragen aan hun zelfeffectiviteit. Dat betekent dat mensen ervaren dat ze in staat zijn om taken goed uit te voeren en gestelde doelen te bereiken. Dit geeft een gevoel van competentie en controle.

Voor je organisatie kan amplitie behalve meer vitaliteit ook het volgende opleveren:

 • betere prestaties: als medewerkers kunnen werken aan taken en projecten die aansluiten bij hun talent, leveren ze betere prestaties. Bovendien zijn gemotiveerde medewerkers ook productiever 
 • effectievere ontwikkeling: door je te concentreren op de aanleg en de sterke punten van je medewerkers, kun je de ontwikkelingsplannen en trainingen in je organisatie beter afstemmen op hun individuele behoeften en persoonlijke doelen. Dit leidt tot meer ontwikkeling en groei
 • binden en boeien: als  je medewerkers gelukkig zijn in hun werk, voelen ze zich ook meer verbonden met je organisatie en zijn ze loyaler aan jou als werkgever. Op deze manier bind en boei je je medewerkers, en dat is essentieel in deze krappe arbeidsmarkt.

5 praktische tips voor een amplitieve aanpak

Amplitief werken is eigenlijk vooral een kwestie van omdenken. Je denkt in mogelijkheden, bent toekomstgericht en gebruikt positieve taal. We geven je enkele tips om morgen al te beginnen.

 1. ga in gesprek met je medewerkers:
  Ga in gesprek met je mensen en luister echt naar wat ze vertellen hebben. Vraag hoe het met hen gaat en wat ze van je nodig hebben om zich goed te voelen en (nog) beter te functioneren. 
 2. gebruik positieve, actieve taal:
  Schakel om van ‘probleemtaal’ naar woorden met een positieve lading. Een aantal voorbeelden:‘verzuimbeleid’ wordt ‘gezondheidsbeleid’, ‘beoordelingsgesprek’ wordt ‘ontwikkelgesprek’ ,‘werkdruk’ wordt ‘werkenergie’
 3. focus op de toekomst:
  Leg de focus niet op de prestaties en skills in de voorafgaande periode, maar juist op ontwikkeling en groei in de komende periode. Vraag in een gesprek met je medewerker niet naar wat er fout is gegaan, maar naar wat er goed gaat en wat iemand nodig heeft om (nog) beter te kunnen werken. Stel vragen als: welke ambities heb je in je werk? Wat zijn je sterke kanten en hoe zou je die in je huidige werk graag verder willen ontwikkelen? Welke ondersteuning wens je daarbij?
 4. ontwikkel een growth mindset-cultuur:
  Mensen met een growth mindset geloven dat talenten kunnen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld door hard te werken, te blijven leren en naar anderen te luisteren. Creëer een cultuur waarin een growth mindset standaard is. En ga er bij alle medewerkers - dus ook de 50-plussers - vanuit dat ze zich willen blijven ontwikkelen. 
 5. creëer een gezonde organisatiecultuur:
  Creëer nieuwe gewoontes binnen je organisatie waarmee je vitaliteit stimuleert. Stimuleer bijvoorbeeld sportieve activiteiten, bied gezonde voeding aan of organiseer een training om stress te herkennen en ermee om te gaan.