1. blijf continu in gesprek

Een of twee keer per jaar een ontwikkelingsgesprek houden met je medewerkers - en de uitkomsten daarvan verwerken in een opleidingsplan - is niet meer voldoende. Om bij te blijven met de ontwikkelingen is het nodig om voor een meer continue en persoonlijke aanpak kiezen.

Ga dus regelmatig met je medewerkers in gesprek om hen te helpen te leren en te groeien. Maak het een vast onderdeel van je wekelijkse of maandelijkse overleg om te horen hoe het met het werk staat en of er dingen zijn waar ze tegenaan lopen. Help je medewerkers zich ervan bewust te worden dat banen inhoudelijk zullen veranderen en dus nieuwe vaardigheden van hen zullen vragen. En zorg dat ze weten dat jij, als werkgever, er alles aan doet om hun persoonlijke groei en ontwikkeling mogelijk te maken.

2. stimuleer eigen verantwoordelijkheid

Waarschijnlijk weten je medewerkers zelf heel goed wat ze het beste kunnen doen om hun kennis en expertise te vergroten. Geef ze daarom de ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelf te bepalen wat zij denken nodig te hebben om zich te ontwikkelen. Je kunt hen daar vervolgens in faciliteren. Bijvoorbeeld door je personeel de ruimte en tijd te geven om artikelen te lezen, video's en lezingen te bekijken, workshops, seminars en trainingen te volgen of andere manieren te vinden om hun vaardigheden zelfstandig te ontwikkelen. 

3. stel leerdoelen vast

Op basis van de gesprekken met je medewerker en hun eigen ideeën kun je samen een of meerdere leerdoelen definiëren. Die leerdoelen geven richting aan het ontwikkeltraject van je medewerker. Omdat je van tevoren goede afspraken maakt over de doelstellingen, heeft je medewerker een duidelijk beeld van zijn of haar eigen ontwikkeling. En een duidelijk doel geeft houvast en richting, en dat motiveert. 

4. koppel je medewerkers aan een mentor

Met het faciliteren van mentorschap in je organisatie laat je zien dat je de ontwikkeling van jouw personeel serieus neemt. Een mentor of een coach is meestal een senior-medewerker die een andere (junior-)medewerker begeleidt bij zijn of haar ontwikkeling. Mentorschap wordt vaak ingezet bij het begeleiden van nieuwe medewerkers, maar kan in elke fase van iemands loopbaan bijdragen aan de groei van je mensen. 

Onderwerpen waar mentoren en medewerkers samen mee aan de slag gaan kunnen zijn:

  • hoe krijg je meer expertise?
  • hoe ga je om met feedback (geven en krijgen)?
  • hoe deel je frustraties en successen?
  • hoe staat het met je ontwikkeling binnen en buiten de organisatie?
  • welke nieuwe vaardigheden en/of kennis heb je nodig om je professionele en persoonlijke doelen te bereiken?
  • welke netwerken zijn relevant voor je?

Ook voor de mentoren zelf kan het mentorschap waardevol zijn. Het helpt om hun eigen doelen op een rijtje te zetten en zorgt voor motivatie en voldoening.   

5. focus op de skills van de toekomst

Wie mee wil blijven doen in de toekomst, moet blijven(d) investeren in leren. De benodigde skills veranderen de komende jaren ingrijpend. Het World Economic Forum (WEF) heeft de verwachting uitgesproken dat 40% van de kernvaardigheden van medewerkers in de komende jaren zal veranderen. Upskilling en reskilling zijn daarmee het antwoord op je bedrijf van de toekomst.

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen in je branche en inventariseer welke skills en kennis van nieuwe technologieën je (straks) nodig hebt. Denk aan digitale vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van AI (artificial intelligence), technische kennis en cloud computing. Maar vergeet ook de ontwikkeling van de soft skills van je medewerkers niet.

6. bouw een leercultuur op

Je medewerkers de kans geven om te leren en zich te ontwikkelen, moet onderdeel worden van je bedrijfsstrategie. Het moet normaal zijn voor je medewerkers om met hun eigen ontwikkeling bezig te zijn, zowel op persoonlijk vlak als professioneel. Beloon de medewerkers die zich in hun eigen tijd bijscholen. Geef iedereen de flexibiliteit om tijdens werkuren workshops en seminars bij te wonen. En zorg voor een veilige omgeving, waarin het niet eng is om fouten te maken en je kwetsbaar op te stellen. Ook hier geldt: goed voorbeeld doet goed volgen.

meer weten over trends in opleiding en ontwikkeling?

Wil je meer informatie over personeel ontwikkelen en opleiden? Met Randstad opleidingen en trainingen zorgen we met opleiden en ontwikkelen dat onze flexwerkers en opdrachtgevers altijd klaar zijn voor het werk van nu en in de toekomst.

download de paper

Wat heeft jouw personeel nodig om tot volle bloei te komen, in het belang van de toekomst van je bedrijf? Lees er alles over in de paper: (hoe) haal je het beste uit je medewerkers?