talitha muusse

Twee weken geleden alweer verscheen het zoveelste alarmerende rapport van het IPPC over klimaatverandering. Inmiddels weten we het allemaal wel: niet eerder in de afgelopen 2000 jaar warmde de aarde zo snel op als nu, door menselijk toedoen, en dit betekent nog veel meer verlies aan biodiversiteit en extreme weersomstandigheden. We verkeren in een noodsituatie en de beschikbare tijd en mogelijkheden om catastrofes te voorkomen nemen af. De jonge generatie medewerkers ziet duidelijk de urgentie van dit vraagstuk en verlangen daarom van bedrijven dat ze hen in staat stellen werk te doen waarmee ze onderdeel kunnen zijn van de oplossing, bijvoorbeeld als impact-analist, bestuurder of activist. Bieden bedrijven hen die mogelijkheden niet, dan zijn ze dwars genoeg om het zelf te gaan doen. Meer over investeren in een duurzame relatie met je medewerkers lees je in het whitepaper Groeikracht.

lees snel wat talitha schrijft over

Talitha Muusse

maatschappelijke drive

Onlangs was ik op bezoek bij een mediabedrijf waar net de nieuwe stagiairs werden ingewerkt, jongens en meisjes nog in hun tienerjaren die enorme skillset hebben in online content maken voor social media. In gesprek met hen viel het mij op dat zij niet eens meer praten over duurzaamheid, maar het normaal vinden dat je kleding vintage koopt, vegan eet en nadenkt over hoe je met je werk een positieve impact kan hebben op de wereld. Zowel duurzaamheid als een inclusieve samenleving zijn voor hen topprioriteit. Jezelf mogen zijn en de wereld niet vernielen. Klinkt logisch toch? 

Toch vinden werkgevers het soms moeilijk deze maatschappelijke drive van de jonge generatie te omarmen. Dit is zonde want juist om de duurzame transitie te maken kunnen bedrijven dit jonge talent goed gebruiken. 

Een voorbeeld hiervan is een skill die duurzaamheid expert Michel Scholte impact-geletterdheid noemt. Volgens hem heerst het binnen organisaties aan ‘impactanalfabetisme’: de meeste professionals weten alleen hoe ze financiële resultaten kunnen boeken, in plaats van wat de maatschappelijke impact is van hun werk zoals sociale, menselijke en natuurlijke kosten en baten. Volgens het World Economic Forum is een belangrijke skill van de toekomst onder andere: complexe problemen doorgronden. Maar dit is niet specifiek genoeg in mijn optiek. De wereld is altijd complex geweest, en een financiële jaarrekening is ook complex. Wat de toekomst anders maakt is dat klanten, medewerkers en burgers niet meer accepteren dat organisaties en bedrijven, en dus ook de professionals die daar werken, zich gedragen alsof ze losstaan van de maatschappij. Dit betekent dat we jong talent niet meer moeten opleiden in de taal van het geld, maar in de taal om maatschappelijke kosten en baten uit te drukken. 

leiderschap

Een andere skill die het World Economic Forum terecht benoemt als belangrijk voor de toekomst is leiderschap en sociale invloed. Volgens het Amerikaanse bureau Complex blijkt uit groot onderzoek dat ze dit jaar uitvoerden dat de meeste jongeren leiders, makers en activisten willen zijn. Dit is duidelijk een generatie die de voorgrond wil pakken over thema’s die hen aan het hart gaan. Een belangrijke manier om leiderschap en sociale invloed te cultiveren bij jonge medewerkers is door hen de ruimte te geven zich te profileren als eigen merk ‘personal brand’, in publieke debatten te laten mengen, ze te betrekken bij bestuurlijke dilemma’s en open te staan voor hun kritiek of veranderkracht. 

Een manier om dit handen en voeten te geven is door meer jongeren te betrekken bij het bestuur van de organisatie. Wat is een betere plek om leiderschap te ontwikkelen dan in de boardroom? Dit vraagt om lef van organisaties om transparanter te worden over hun bestuurlijke dilemma’s en hun bestuurskamer ook als klaslokaal en experimenteerruimte te zien voor de volgende generatie. 
Voor de jonge generatie is een IPCC rapport dat uitkomt niet alleen alarmerend, maar ook stimulerend. Het bevestigt ze alleen maar in hun drive om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. Werkgevers hebben maar een keuze om relevant te blijven voor deze generatie, deze maatschappelijke drive omarmen en verder ontwikkelen. 

Ben je benieuwd hoe je als werkgever nu al stappen kan zetten om je medewerkers voor te bereiden op de veranderingen die de toekomst meebrengt?

Download dan het whitepaper Groeikracht.

whitepaper focus op groeikracht