we gaan in gesprek over het onderwerp

Laat je inspireren door in onze podcasts te luisteren naar een verdieping op thema's binnen diversiteit & inclusie. Wat betekent jezelf zijn en bij jezelf blijven? Wat gebeurt er binnen de maatschappij op dit onderwerp? Dit zijn voorbeelden van vragen die in de podcast reeks besproken worden.

we bieden online trainingen aan

Ontwikkeling vinden we bij Randstad belangrijk. Door jezelf persoonlijk te ontwikkelen sta je sterker in je schoenen. Zowel op de werkvloer als daarbuiten. Met opleidingen en (online) trainingen hopen wij ons talent zo goed mogelijk te ondersteunen in hun loopbaan en een veilige werkomgeving. Denk aan trainingen als: 

 • masterclass diversiteit & inclusie van Hanan Challouki
 • masterclass tribes van de toekomst van Jitske Kramer
 • nederlands op het werk

 • gewoon goed Nederlands

 • je vooroordelen de baas

 • omgaan met laaggeletterdheid

 • ongewenst gedrag aangepakt

► Gratis online training volgen? Meld je aan en ga direct aan de slag!

we participeren in onderzoek

Op weg naar werk’. Zo heet één van de onderzoeken waar wij als Randstad in participeren. Een project dat zich richt op vrouwen zonder werk en zonder uitkering. Wie zijn deze vrouwen en wat is hun situatie? Met de inzichten vanuit het onderzoek worden interventies ontwikkeld en getest waarmee barrières voor de verschillende subgroepen van vrouwen om te werken weggenomen worden en stimulansen gecreëerd kunnen worden.

► Wist je dat Randstad zich al vroeg bekommerde om de werkende vrouw? Bekijk bijvoorbeeld eens onze eerste tv commercial!

wij vieren en herdenken samen

We zijn in Nederland vrij op bepaalde feestdagen. Dit zijn echter niet de enige feestdagen die gevierd worden binnen onze samenleving. In een multiculturele samenleving vieren we en herdenken we een grote diversiteit aan dagen. Om hier kennis over op te doen hebben we intern bij Randstad een kalender ontwikkeld. Zo besteden we samen aandacht aan een mix van feest- en herdenkdagen.

1. je kunt bij ons je (beste) zelf zijn

Collega's die werkzaam zijn bij, met of voor Randstad erkennen dat ze bij ons hun beste zelf kunnen zijn. 

2. gelijke beloning

Randstad staat voor gelijke beloning binnen gelijke functies, ongeacht gender en culture achtergronden.

3. diversiteit bevorderen

In- en doorstroom van medewerkers die bij, met of voor Randstad werken zijn respresentatief op het gebied van gender, culturele diversiteit, functiebeperking en leeftijd. 

4. inclusieve tech

Randstad blijft de systemen verbeteren zodat ze ingericht zijn om discriminatie tegen te gaan en inclusie te bevorderen. 

5. maatschappelijke rol

Randstad wil het maatschappelijke debat blijven voeden én voeren. Enerzijds door jaarlijks te investeren in empirisch onderzoek op relevante ED&I thema's; anderzijds door thought leader te zijn op het gebied van inclusief werkgeverschap. 

6. inclusieve samenwerkingen

Randstad gaat in gesprek met klanten en leveranciers over hoe (samen) invulling te geven aan ED&I. 

toen vonden we het ook belangrijk

Onze eerste tv commercial in 1972 laat zien hoe belangrijk wij dit thema altijd al vonden. Word jij stiekem net zo trots als wij?

gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie

 • gelijkwaardigheid

  Gelijkwaardigheid (equity) gaat ervan uit dat ieder individu een ander vertrekpunt heeft en daarmee verschillende behoeften. Bij de Randstad vinden we gelijkwaardigheid een belangrijke term. Ieder individu gelijkwaardig behandelen, dat zit in ons DNA. Simultane belangenbehartiging is immers een van onze kernwaarden. 
  Door onze talenten gelijkwaardig te behandelen dragen we niet alleen bij aan kansen voor ieder individu, maar dragen we samen bij aan een inclusieve arbeidsmarkt en een inclusieve maatschappij.

 • diversiteit

  Diversiteit (diversity) gaat over onderlinge verschillen. Als iedereen hetzelfde is, heb je altijd dezelfde ideeën. Verschil mag er dus zijn. Het maakt ons allemaal sterker. Bij Randstad gaan we voor een werkomgeving waar iedereen zich veilig voelt en waar we samen onze kennis, ervaring, talenten, ideeën, cultuur en achtergronden kunnen delen. 

 • inclusie

  Inclusie (inclusion) is een omgeving creëren waarin een ieder mee mag doen, ongeacht onderlinge verschillen. Ieder mens draagt op zijn/haar/diens eigen manier bij aan het geheel. Bij Randstad willen we dat iedereen zich welkom en veilig voelt. In een inclusieve omgeving voel je je vrij om je mening te geven en is er ruimte om jouw talent te ontwikkelen.