geschreven door menno lanting

In onze snel veranderende wereld, zijn wetten, businessmodellen en manieren van werken steeds sneller irrelevant. We moeten leren omgaan met een nieuwe werkelijkheid waarin verandering centraal staat. De vraag hoe in deze wereld groei mogelijk is wordt in onderstaand artikel uiteengezet, evenals in het whitepaper ‘Focus op Groeikracht'. 

we staan aan de vooravond van de vierde revolutie

De wereld verandert: oude wetten en modellen blijken onbruikbaar, nieuwe worden al doende ontwikkeld. De wereld lijkt door alle digitale communicatiemiddelen alsmaar kleiner te worden, en tegelijk zorgen al deze verbindingen voor steeds meer complexiteit. Het betreft hier een veel grotere beweging dan alleen wat bedrijven die ten onder gaan; het gaat om een overgang van het ene naar het andere tijdperk.

Door de eeuwen heen hebben nieuwe technologieën bestaande patronen van productie en consumptie beïnvloed. Op dit moment staan we aan de vooravond van de vierde revolutie: het tijdperk waarin technologie en mensen versmelten. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen op het gebied van Nano- en DNA-technologie, kunstmatige intelligentie, het gebruik van nieuwe materialen en productiemogelijkheden (3D-printing), energieopwekking en nieuwe gedistribueerde netwerken zoals Blockchain.

lees direct wat menno schrijft over

Menno Lanting

verandering als nieuwe constante

Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum, noemt het een fundamentele verandering van de manier waarop we leven, werken en ons tot elkaar verhouden. Volgens Schwab, en vele anderen met hem, zal de vierde industriële revolutie in haar omvang, reikwijdte en complexiteit haar weerga niet kennen. ‘We weten niet hoe het zich zal ontvouwen, maar één ding is zeker: het antwoord erop moet geïntegreerd en doorwrocht zijn, en vraagt om betrokkenheid van alle belanghebbenden; overheden, bedrijven, academici en de maatschappij.’

Deze ontwikkelingen gaan iedereen aan, HR-professionals, leidinggevenden en medewerkers. Businessmodellen staan niet meer vast, net als maatschappelijke relevantie van overheden, en dienstverbanden van tien jaar zijn geen vanzelfsprekendheid meer. De koers moet constant worden bijgesteld, en zelfs de samenstelling van de organisatie is aan verandering onderhevig. We moeten leren omgaan met een nieuwe werkelijkheid, een waarin ons leven en werk verweven zijn met technologie. Daarbij zullen mensen meer dan ooit hun eigen koers bepalen, zonder zich te veel gelegen te laten liggen aan overbodige structuren en energievretende hiërarchie.

"wendbare organisaties zullen er beter in slagen medewerkers te behouden en nieuw talent aan te trekken."

talent en transformatie: wendbaar werken in de 21e eeuw

de toekomst van werk zit in samenwerking en kennisdeling

Het alternatief ligt juist in het voortdurend leggen van verwachte en onverwachte verbindingen; nieuwe contacten aan oude koppelen en tijdelijke samenwerkingsverbanden aangaan. De bedrijven die dit het beste doen zullen een aanzienlijke voorsprong hebben op hun concurrenten, doordat ze de wendbaarheid creëren om snel op externe uitdagingen te kunnen inspringen. Verder zullen ze er door deze werkwijze beter in slagen om medewerkers te behouden voor de organisatie en nieuw talent aan te trekken. De toekomst van organisaties en werken is gericht op samenwerking en het delen van kennis. De inzet van digitale technologie maakt dat niet alleen praktisch uitvoerbaar, maar stimuleert bovenal een nieuwe manier van denken, leren en kennis delen. Het maakt het voor talent meer dan ooit mogelijk om hun kennis en kunde te delen en daarvoor erkenning en invloed te krijgen.

Op dit alles dienen we ons allemaal voor te bereiden, voor een talent gedreven toekomst. Voor meer achtergrond, lees het whitepaper ‘Focus op Groeikracht’.

whitepaper focus op groeikracht