‘laat zien wat je doet, wat iemand kan bijdragen en wat je daar tegenover stelt’

Jaarlijks vraagt Randstad aan bijna 13.000 medewerkers in Nederland wat zij vinden van specifieke werkgevers. Plús waarom zij kiezen voor een bepaalde werkgever: het Randstad Employer Brand Research 2023. De sector Overheid (Rijksoverheid, uitvoeringsinstanties en gemeenten) scoort ook dit jaar goed. De sector scoort hoog op zowel bekendheid (‘kent u dit bedrijf?’) als aantrekkelijkheid (‘zou u voor dit bedrijf willen werken?’) Wat kunnen de Rijksoverheid, uitvoeringsinstanties en gemeenten extra doen om talent aan te trekken en te behouden? 

waar valt winst te behalen voor de sector overheid?

Aantrekkelijkheid wordt gescoord op zogenaamde 'drivers'. In Nederland is de top 5 drivers van wat potentiële werknemers willen als volgt: 1) aantrekkelijk salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, 2) prettige werksfeer, 3) goede werk-privébalans, 4) interessant werk en 5) gunstige ligging. De sector Overheid scoort goed op deze drivers, toch is er werk aan de winkel. Het employer brand moet hoger op de agenda, want de schaarste op de arbeidsmarkt blijft nog lange tijd aanhouden en zal de komende jaren voor spanning op de arbeidsmarkt blijven zorgen. We gingen hierover in gesprek met Ilse Jongeneelen, expert employer branding bij Randstad Groep Nederland en Ronald Dekker, arbeidseconoom bij TNO, over waar er precies voor de sector nog winst te behalen valt.

leren van een talentmagneet: tno

TNO won in acht jaar tijd maar liefst drie keer de Randstad Award: de aantrekkelijkste werkgever van de sector non-profit. Daar willen we natuurlijk meer over weten. Ronald, vertel, wat is het geheim van TNO? 

Ronald, vol trots: ‘Bij TNO, daar ga je werken als je de wereld wilt verbeteren en werken voor het publieke belang. Een betere luchtkwaliteit, gezond leven, innovaties in zonne-energie: als je hart daar sneller van gaat kloppen en je hebt de skills om daaraan bij te dragen, dan is TNO super aantrekkelijk voor jou. Voor mij was en is de maatschappelijke relevantie en de manier waarop je daar als individuele werknemer heel concreet aan kunt bijdragen, onweerstaanbaar. En, niet onbelangrijk, er staat veel tegenover. Een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden en goede loopbaanbegeleiding. Wie bij ons werkt, heeft de zekerheid dat hij of zij niet stil zal staan.’

Ilse, die vanuit haar rol als principal consultant organisaties adviseert over aantrekkelijk werkgeverschap, vult aan: ‘Wat jullie echt goed doen is het uitdragen van jullie employer brand. TNO is ijzersterk in het uitdragen van de maatschappelijke relevantie en de impact die mensen kunnen maken bij TNO. Dit dragen jullie uit in arbeidsmarktcommunicatie én via ambassadeurs die hun verhaal vertellen op social media, op events. De mensen vormen feitelijk het DNA van de organisatie en dat laten jullie zien. Veel, goed en consistent. De sector Overheid kan daar inspiratie uit halen; veel meer laten zien hoe maatschappelijk relevant het werken voor de Overheid is. Hoe jij als individu impact kunt maken en natuurlijk wat je daarvoor in ruil krijgt. 

maak de omslag naar modern werkgeverschap

Randstad zoomt dit jaar in haar employer branding rapport in op generatie Z, de post-millennials, jongeren tussen de 18 en 27 jaar. De nieuwe toestroom op de arbeidsmarkt. Door in te spelen op de specifieke wensen en behoeften van Generatie Z zet je jezelf in de markt als een interessante en aantrekkelijke werkgever. Deze veelzijdige generatie vraagt om een werkgever die rekening houdt met de kernwaarden die deze jongeren belangrijk vinden.

Ilse: ‘De nieuwkomers zijn over het algemeen wat individualistischer ingesteld en willen meer vrijheid als het gaat om hun groei en een werkplek die aansluit op persoonlijke waarden. Om aantrekkelijk te zijn voor dit nieuwe talent moeten werkgevers een omslag maken naar een substantieel andere relatie met hun medewerkers. In onze paper lees je daar meer over. Jong talent komt op de huidige arbeidsmarkt als het ware shoppen bij potentiële werkgevers. En dan is het belangrijk dat je de juiste zaken etaleert. We zien veel meer consumentisme op de arbeidsmarkt, de macht ligt bij het talent. Dat geldt voor jong toetredend talent dat wat vrijelijker kan shoppen omdat ze zich nog vrij bewegen, maar óók voor ouder talent. Wie goed is, voelt en merkt dat hij of zij gewild is en dat er te onderhandelen valt. Organisaties reageren hierop met doordachte ‘candidate en employee journeys’.’

Ronald haakt in. ‘Klopt, dat shopgedrag is zeker niet alleen voorbehouden aan jong talent. Ik ben sowieso wat wars van het indelen van mensen in generaties. Het wordt veel gebruikt, maar of je tot een bepaald 'geboortecohort' behoort bepaalt niet hoe jij bent als persoon. Bij mensen tussen de 18 en de 27 jaar heb je mensen die net zoals ik enorm aangaan op maatschappelijk betrokken werk. En je hebt mensen die liever gaan voor de snelle, commerciële wereld waar het vooral draait om geld verdienen. Die verhouding is niet wezenlijk anders, dat heeft ermee te maken hoe je in elkaar steekt als mens. Wel betekent jong zijn in deze tijd dat je bent opgegroeid met technologie, dat je druk van social media kent en de stress van studieschulden. Dat je om je heen en in het nieuws meer wordt geconfronteerd met klimaatissues, de dreiging vanuit Rusland. Dat zijn effecten van je lééftijd, je groeit op in een bepaalde tijd, ziet en voelt de tijdgeest en dat vormt je’.

Ilse, wat vind jij daarvan? ‘Je moet inderdaad fijnmaziger kijken dan generaties alléén. Ik ben zeker geen voorstander van het over één kam scheren van grote groepen mensen. Zo passen we het niet toe. Ik gebruik het zelf meer als een kapstok om over een bepaalde leeftijdsgroep te praten. Bijvoorbeeld om met klanten het gesprek aan te gaan over het digitale aspect in arbeidsmarktcommunicatie. Jongeren hebben ander zoekgedrag, gebruiken andere media, andere taal. Daar moet je als organisatie wel wat mee, anders bereik je dat talent niet. Maar verder eens, hoe je bent als mens ligt niet besloten in je geboortedatum.’

Ronald: ‘Het ligt veel genuanceerder. Per organisatie kijk je per doelgroep hoe je deze het beste kunt bereiken en verleiden. In een schaarse markt moet je echt meer uit de kast trekken om aantrekkelijk te zijn. Je komt niet meer weg met het droog werven van ‘algemeen economen’. Voor jou tien anderen, dat geldt ook voor een op zich aantrekkelijke partij als de Rijksoverheid, ook zij moeten aan de bak, talent komt niet meer zomaar binnenwandelen. Als je intrinsiek gemotiveerd en divers talent wilt aantrekken, moet je het over een andere boeg gooien. Het loslaten van harde eisen, meer kijken naar skills en echt verkópen wat je te bieden hebt. Maak het bijzonder, relevant en persoonlijk. En communiceer helder wat je ervoor teruggeeft. In de sector Overheid kun je als talent echt meebouwen aan de verdere ontwikkeling van ons land, dat is toch gaaf?’

Ilse: 'Ja, koppel die ontzettend belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de inhoud van het werk. Waar sta je als talent voor aan de lat? En tel daarbij op dat bij de sector Overheid zaken vaak zo goed zijn geregeld, vertel daar dan over. Heb je een goede regeling of ergens een budget voor? Zet dat in de etalage. Ook de balans werk-prive is een interessante. Dat is een driver die in Nederland altijd al sterk scoort én in de lift zit. Kunnen werken in deeltijd is een belangrijke uitruil voor Nederlandse werknemers. Om ruimte te hebben voor andere waarde creërende activiteiten. Zoals zorgen voor kinderen, mantelzorg, vrijwilligerswerk, creativiteit en zelfontplooiing. Persoonlijke waardecreatie en aandacht voor levensfases. Overheid scoort daar goed op, daar kun je nog meer over communiceren.’

geïnteresseerd geraakt na het lezen? wil je zelf aan de slag?

Randstad Overheid heeft voor jou alle onderzoeksresultaten voor de sector gebundeld. Deze analyse helpt je om een (aangescherpte) employer branding-strategie voor jouw overheidsinstelling, gemeente of uitvoeringsinstantie te ontwikkelen. Daarmee word je een magneet voor álle generaties talent. En een mooie bonus: mensen blijven langer bij je werken! Neem contact op met Randstad. En kijk vast eens naar onze 10 tips! Begin vandaag en maak morgen het verschil.

over het onderzoek

Het Randstad Employer Brand Research onderzocht in januari 2023 wereldwijd – in 32 landen – de aantrekkelijkheid van bedrijven. Wereldwijd zijn bijna 163.000 respondenten en 6.022 organisaties geënquêteerd. Het onderzoek geeft een overzicht van bedrijven, sectoren en kenmerken die in trek zijn en waarom. Centraal staat het employer brand: het werkgeversmerk. De inzichten uit het onderzoek bieden organisaties aanknopingspunten om zich in de huidige complexe wereld van werk te onderscheiden als een aantrekkelijk en modern werkgever.