Leren en ontwikkelen zijn cruciaal voor elke organisatie. Zeker op deze krappe arbeidsmarkt, waar de werkdruk en het verloop groter zijn dan ooit, is het belangrijk dat je als werkgever serieus investeert in het ontwikkelen van het talent in je organisatie. 

Dit zijn de meest actuele HR-trends in leren en ontwikkelen. Handig om te weten als je werk wilt maken van groei in jouw organisatie.

1 | maatwerk & autonomie

Mensen hebben steeds meer behoefte om als individu gezien en behandeld te worden. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop ze willen leren. Medewerkers zelf de regie over hun persoonlijke ontwikkeling geven, is een trend die sterk in opkomst is. De ervaring is dat dit de betrokkenheid van medewerkers vergroot en voor meer (zelf)vertrouwen zorgt, waardoor hun professionele autonomie groeit. Als werkgever kun je dit proces faciliteren met een gepersonaliseerd leerproces en door de keuze voor het budget en leerdoelen bij de individuele medewerker te leggen, in plaats van het collectief te bepalen.

2 | blended & bitesize learning

Blended learning is een combinatie van online leren en fysiek onderwijs. Min of meer dankzij de coronapandemie zijn de mogelijkheden van blended learning snel flink uitgebreid. Voor veel mensen is deze leervorm ideaal omdat het flexibel is en daardoor bijdraagt aan een betere werk-privébalans. Belangrijk is wel om goed te bekijken welke leervorm past bij het leerdoel. Een training als mindfulness kun je beter fysiek doen, maar een presentatietraining kan juist weer heel goed via een scherm. 

Nog een recente trend is bitesize learning: dingen leren via video in kleine stukjes. Veel organisaties bieden korte video-modules over allerlei thema’s aan, denk aan een cursus time management of een introductie in de AVG. De voordelen zijn dat het gemakkelijk en kostenefficiënt is, maar diepgaande onderwerpen zijn hiervoor minder geschikt.. Gebruik bitesize learning daarom vooral als aanvulling.

3 | digitaal begeleiden

Online leren is inmiddels voor veel medewerkers al gewoon, maar online coaching en begeleiding worden dat ook. Het vereist wel wat training van de leidinggevenden om de kwaliteit, diepgang en het effect van online coaching op het niveau van face-to-face contact te krijgen. Maar in de organisaties die al praktijkervaring hebben opgedaan, zijn de ervaringen heel positief - zowel bij de medewerkers als bij het management. 

4 | feedback als leerkans

De nieuwe generaties op de werkvloer lijken meer gewend te zijn om reflectief te kijken naar hun eigen handelen. Een paar jaar geleden vonden medewerkers het vaak nog spannend om een 360 graden-evaluatie uit te zetten bij hun eigen team. Maar inmiddels zie je steeds meer dat vragen om feedback van je collega’s niet gek meer is, en dat de respons ook komt. Mensen zien feedback vaak echt als kans om van te leren. 

5 | iedereen moet bijspijkeren

Hoe medewerkers zijn opgeleid en wat hun achtergrond is, verschilt steeds meer. Het aanbod van studies is enorm breed: jongeren worden steeds algemener opgeleid en hebben vaak weinig aansluiting bij de praktijk.

Dat wordt zichtbaar zodra ze instromen op de arbeidsmarkt en dat heeft dus direct invloed op het opleiden van nieuwe mensen in organisaties. 

Maar deze diversiteit geldt niet alleen voor jongeren. De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler en daardoor worden mensen die in/voor je organisatie werken steeds diverser. Het startpunt is immers voor iedereen anders en de loopbaan binnen de organisatie waarschijnlijk ook. Blijven leren geldt dus voor iedereen en als werkgever/opdrachtgever moet je daar rekening mee houden in je leeraanbod en in je kijk op talent.

6 | faciliteren in plaats van aanleren

Voor werkgevers verschuift de focus meer en meer van het opleiden en (bij)scholen naar het faciliteren van groei. Dat wil zeggen: geen kant-en-klare trainingsprogramma’s meer aanbieden maar een flexibel ontwikkelaanbod, dat past bij de individuele medewerker. Lastig en even wennen misschien, maar de kunst is om hier slim mee om te gaan. Zorg dat je weet welke kennis bij wie ontbreekt en richt je je alleen op het ontbrekende stuk. Betrek je medewerkers bij de invulling van het ontwikkelplan en laat ze zelf kiezen welke opleidingen en trainingen ze willen volgen. 

meer weten?

Download onze paper Maak werk van ontwikkeling van je medewerkers. En wij helpen je natuurlijk graag als je aan de slag wilt met het laten groeien van jouw medewerkers.