We leven langer, werken langer door én hebben sneller en vaker nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Het traditionele model van studeren en werken is achterhaald en heeft plaatsgemaakt voor een leven lang leren en ontwikkelen. Maar in welke vorm gebeurt dat? Deze 9 trends rondom de ontwikkeling van je personeel wil je als werkgever in de gaten houden.

niet meer weg te denken: online leren

Het is eigenlijk geen nieuwe ontwikkeling meer te noemen, maar toch het vermelden waard: e-learning ofwel online leren. Online leren is de verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties (formeel en informeel) met behulp van internettechnologie. E-learning was al in opkomst, maar door COVID-19 is het online leren in een stroomversnelling gekomen omdat het plaats- en tijdonafhankelijk is. Een groot voordeel is ook de flexibiliteit: je medewerkers kunnen in hun eigen tempo de leerstof tot zich nemen, waar en wanneer ze maar willen. Daarmee worden automatisch ook tijd en kosten bespaard. 

met deze 9 nieuwe vormen van leren en ontwikkelen stimuleer jij de ontwikkeling van je personeel

  1. video based learning
  2. microlearning
  3. content curation/content creation
  4. mobile learning
  5. immersive learning
  6. learning analytics
  7. self directed learning
  8. open education
  9. emotion-based learning

1. video based learning

Educatieve video’s die je op bijvoorbeeld YouTube kunt bekijken. Het is heel laagdrempelig: je medewerkers kunnen een video op hun eigen mobiel, laptop of tablet bekijken, en op elk gewenst moment. Daarnaast kan iedereen heel makkelijk een tutorial of andere video op zijn eigen smartphone maken.

2. microlearning

Bij microlearning gaat het om hapklare brokken kennis - nuggets - die helpen om de aandacht vast te kunnen houden. De nuggets kunnen allerlei vormen hebben: blogs, video’s, animaties, audio, infographics of andere afbeeldingen. Ze duren vaak niet langer dan vijf minuten. Microlearning is op veel manieren inzetbaar, bijvoorbeeld bij de onboarding van nieuwe medewerkers maar ook als instructie voor nieuwe machines of gereedschappen. Groot voordeel: het is relatief goedkoop om te (laten) maken. 

3. content curation/content creation

Contentcuratie is het verzamelen, analyseren, filteren, duiden en op een toegankelijke manier beschikbaar stellen en verspreiden van content die anderen al hebben gemaakt. Dit in tegenstelling tot contentcreatie, waarbij je zelf de content maakt. Een bekend voorbeeld is Wikipedia. Er is steeds meer (leer)content beschikbaar, en er zijn steeds meer kanalen en middelen om toegang tot die content te krijgen. Voor werkgevers is het belangrijk om aandacht te besteden aan de bewerking en selectie van alle benodigde content, bijvoorbeeld door het op een platform beschikbaar te stellen. Ze kunnen ook een eigen wiki opzetten, waarop medewerkers zelf informatie verstrekken, aanvullen, opzoeken en delen. 

4. mobile learning

Mobiel leren (m-learning) is onderwijs via internet of netwerk met behulp van tablets en smartphones. Via mobiele apps, sociale interacties en online educatieve hubs hebben mensen overal en altijd toegang hebben tot onderwijs. Mobiel leren gebeurt al veel in de niet professionele omgeving. Denk aan het opzoeken van een Youtube-video voor een pilates- of yogales of het luisteren naar (micro)podcasts. Ook op de werkplek kunnen medewerkers instructies prima via telefoon of tablet volgen. 

5. immersive learning

Methodes waarbij je leert door ervaringen in de echte of digitale wereld worden steeds belangrijker. Bij immersive learning - letterlijk vertaald: meeslepend leren - wordt de deelnemer ondergedompeld in een gesimuleerde of kunstmatige omgeving, die als echt aanvoelt. Hiervoor worden technologieën als Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) gebruikt. Immersive learning wordt vooral ingezet bij beroepen waar oefenen in de praktijk lastig is, zoals piloot, of waarbij de veiligheid belangrijk is.

6. learning analytics

Door gegevens te analyseren, kan het leeraanbod gepersonaliseerd worden op de specifieke voorkeuren en behoeftes van je medewerkers. Een medewerker krijgt bijvoorbeeld direct feedback in de vorm van aanbevelingen of het aanpassen van het niveau. Het onderzoek ‘Het Eeuwige Leren’ verwacht dat tegen 2030 de digitale opleidingsassistent zijn intrede zal hebben gedaan. Op basis van analyses zal zo’n assistent gepersonaliseerde leertrajecten voor medewerkers kunnen uitwerken. Leraren evolueren in dat systeem tot leercoaches en veel onderwijsinstellingen maken de stap naar open (online) leerplatformen. 

7. self directed learning

Bij zelfgestuurd leren - ofwel self directed learning - krijgen je medewerkers de ruimte voor het inrichten van hun eigen leerproces. Die zelfsturing begint bij het bepalen van hun leerbehoeften en -doelstellingen en loopt via de selectie van leerstrategieën tot de evaluatie van hun leerprestaties en -resultaten. 

8. open education

Open onderwijs is een verzamelnaam voor educatieve instellingen die laagdrempelig onderwijs aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan het grote aanbod MOOC’s (Massive Open Online Course) dat open toegankelijk is. MOOC’s zijn online cursussen van universiteiten over de hele wereld, waarvoor iedereen zich mag inschrijven. Je hoeft hiervoor dus niet ingeschreven te staan bij een onderwijsinstelling. 

9. emotion-based learning

Een van de meest effectieve manieren om informatie over te brengen is door ervoor te zorgen dat de inhoud emotie oproept. Emoties worden dan ook steeds meer ingezet in leermiddelen om het geleerde beter te onthouden. Het creëren van herkenbare inhoud via bijvoorbeeld storytelling kan helpen om een echte band te creëren, waardoor je medewerkers betrokken raken en de content beter zullen begrijpen. Ook virtual reality (VR) is een manier om gebruikers mee te voeren naar een andere (3D-)wereld waardoor ze emoties ook echt ondergaan.

bron: Online leren in 2020: 6 trends

meer weten over trends in opleiding en ontwikkeling?

Wil je meer informatie over personeel ontwikkelen & opleiden? Met Randstad Boost zorgen we met opleiden en ontwikkelen dat onze flexwerkers en opdrachtgevers altijd klaar zijn voor het werk van nu en in de toekomst. Welke ‘boost’ heeft jouw personeel nu nodig om jouw toekomst en succes te vormen? Download dan nu onze whitepaper hoe haal je het beste uit je medewerkers? en check onze praktische tips!