geschreven door karin manuel

De wereld is continu in verandering. Organisaties moeten flexibel zijn en zich voortdurend kunnen aanpassen aan veranderingen. Meegaan met de tijd is niet genoeg om overeind te blijven op de langere termijn. Organisaties met ambities voor de toekomst hebben geen keus: non-stop ontwikkelen is noodzaak. Om als organisatie trend-zettend te zijn of te blijven, zijn medewerkers nodig die hun vizier op de toekomst hebben gericht. Dat zijn medewerkers die de kennis van morgen en overmorgen vandaag al in zich (willen) dragen én in staat zijn dat te vertalen naar de praktijk. Zo ontstaat innovatiekracht: het vermogen van de organisatie om vernieuwingen te realiseren en toekomstbestendig, te zijn. Een levensvatbare organisatie anticipeert op de toekomst!

Het whitepaper ‘Focus op Groeikracht’ neemt je nog verder mee in de toekomst van de arbeidsmarkt.

"duurzaam inzetbare medewerkers zijn de spil van een toekomstbestendige organisatie."

lees met ons mee wat karin schrijft over:

duurzame inzetbaarheid

Het creëren van een toekomstbestendige organisatie begint met medewerkers die niet alleen nu productief zijn, maar ook in de toekomst van toegevoegde waarde zijn. Nu investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, verdient zich in de toekomst terug. Duurzame inzetbaarheid heeft betrekking op iemands vitaliteit; het vermogen om energiek, veerkrachtig, fit en onvermoeibaar te kunnen blijven werken. Het betekent arbeidsmarktbestendig zijn; (betaald) werk kunnen vinden op een arbeidsmarkt die steeds nieuwe eisen stelt aan kennis en vaardigheden van mensen. Duurzame inzetbaarheid gaat over werkvermogen: de mate waarin iemand fysiek, psychisch en sociaal in staat is om te werken, nu én in de toekomst. Duurzaam inzetbare medewerkers zijn de spil van een toekomstbestendige organisatie! 

Organisaties die toekomstbestendig willen blijven, faciliteren en ondersteunen hun medewerkers in de ontwikkeling van hun duurzame inzetbaarheid. Een integrale aanpak met een pakket aan instrumenten en faciliteiten die zich richten op leefstijl, gezondheid en welzijn én op de (door)ontwikkeling van kennis en vaardigheden, stimuleert medewerkers om aan de slag te gaan met hun duurzame inzetbaarheid. Vooral activiteiten die zijn gericht op vooruitgang, ontwikkeling en groei hebben een positief effect, ongeacht de levensfase waarin medewerkers verkeren. Voorbeelden zijn activiteiten ter bevordering van de gezondheid, scholing, training, coaching, loopbaangesprekken, taakverrijking etc. Belangrijk is om qua activiteiten aan te sluiten op wat een medewerker nodig heeft in relatie tot toekomstverwachtingen. Maatwerk is de sleutel tot succes!

duurzaam inzetbare medewerkers

toekomstgericht ontwikkelen

Van medewerkers mag worden verwacht dat zij zich actief inzetten om hun duurzame inzetbaarheid te versterken. Of en in welke mate dit gebeurt, is afhankelijk van de fit die een medewerker ervaart bij zijn huidige en toekomstige werk(omgeving). Daarom is het belangrijk om daarover gesprekken te voeren met medewerkers en hen te schetsen wat hun perspectief is. Een lonkend perspectief is uitdagend en energie-gevend werk, nu, morgen, volgende maand, de komende jaren....... Dat kan en mag, nu of later, ook bij een andere organisatie zijn. Doorstroom en/of uitstroom van medewerkers biedt de organisatie immers ruimte voor instroom van nieuwe medewerkers met nieuwe/andere kennis of vaardigheden die de organisatie verder brengen. Daar is niets mis mee, mits het verantwoord gebeurt. Duurzame inzetbaarheid is toekomstgericht ontwikkelen: het creëren van perspectief!

Medewerkers toekomstgericht ontwikkelen vereist leidinggevenden die oog en oor hebben voor de behoeften, wensen en ambities van medewerkers en hen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. De aanpak van duurzame inzetbaarheid omvat dus ook een leer- en ontwikkelaanbod voor leidinggevenden om hen te helpen zich te ontwikkelen en stappen vooruit te zetten qua leiderschap. De leider van de toekomst weet feilloos te schakelen tussen de rollen van leider, verbinder, manager en coach en deze in praktijk te brengen wanneer de situatie daarom vraagt. Een toekomstgerichte ontwikkeling van medewerkers doet met name een beroep op de rol van leider (richting geven, inspireren, veranderen/ vernieuwen) en de rol van coach (medewerkers spiegelen, stimuleren en ontwikkelen). Ontwikkelingsgerichte leiders helpen medewerkers en daarmee de organisatie naar de 'next step'! 

"een strategische HR-partner kan het verschil maken in de aanpak van duurzame inzetbaarheid."

strategische HR-partner

Organisaties kunnen een strategische HR-partner inzetten om de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers en leidinggevenden te helpen versterken. Een strategische HR-partner is in staat om de organisatie een aanpak met activiteiten aan te reiken en te (helpen) implementeren, waarvan is aangetoond dat deze effectief zijn en positief bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in organisaties. Omdat een uitgeschreven aanpak niet per definitie wordt geïmplementeerd en toegepast in de praktijk zoals is bedoeld, is het belangrijk dat een strategische HR-partner naast het management en de HR-professionals in de organisatie staat en hen leert om de aanpak op een juiste manier in praktijk te brengen. De hulp van een strategische HR-partner kan het verschil maken in de aanpak van duurzame inzetbaarheid!  

Toekomstbestendige organisaties zijn organisaties die investeren in hun medewerkers en leidinggevenden qua duurzame inzetbaarheid en vertrouwen op het rendement van hun ontwikkeling. Zij kenmerken zich door een cultuur te vormen waarin een leven lang leren en ontwikkelen een vanzelfsprekendheid is. Leren en ontwikkelen is dan onderdeel van het werk, is ingebed in de 'way of working'. Zo ontpopt een organisatie zich als een krachtige leeromgeving, wat positief doorwerkt in het imago van de organisatie als aantrekkelijke werkgever voor zittende en potentiële medewerkers. 

Dus: investeren in duurzame inzetbaarheid staat voor het creëren van toekomstbestendigheid: voor medewerkers én organisatie! 

Wil je meer lezen over het investeren in duurzame inzetbaarheid? Download het whitepaper ‘Focus op Groeikracht’.

Lees hier meer artikelen van externe experts.

whitepaper focus op groeikracht