Om ondernemers tijdens de coronapandemie te helpen zoveel mogelijk banen en inkomens veilig te stellen, biedt het kabinet ondernemers/werkgevers ondersteuning in de vorm van financiele regelingen. Dit steunpakket werd op 1 oktober 2021 grotendeels stopgezet omdat het de goede kant op leek te gaan met de coronapandemie. Maar nu er door een nieuwe virusvariant en het stijgende aantal besmettingen toch weer coronamaatregelen nodig zijn, komt er ook weer extra steun beschikbaar voor bedrijven.

Hier geven we je een kort overzicht van de steunmaatregelen die in november 2021 zijn ingegaan en in december 2021 (twee keer) zijn uitgebreid. Op Rijksoverheid.nl vind je extra uitleg over alle financiele regelingen.

zo helpt de overheid jou

 • 1. stand van zaken

  Op 1 oktober 2021 werden de coronasteunmaatregelen voor bedrijven, zoals de NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen, stopgezet omdat het de goede kant op ging met de coronapandemie. Maar op 26 november 2021 kondigde het kabinet aan het steunpakket toch weer uit te breiden vanwege de stijging van de coronabesmettingen en de nieuwe coronamaatregelen die daar het gevolg van zijn. Zo is de loonsubsidie NOW weer teruggekeerd en verhoogt het kabinet de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
  Enkele weken later, tijdens de persconferentie op 14 december 2021,  meldde het kabinet dat het nodig is deze aangescherpte maatregelen te verlengen. Daarom wordt ook de coronasteun verlengd tot en met 31 maart 2022. 

  Op 21 december 2021 is bovendien aangekondigd dat het steunpakket verruimd wordt. Zo gaat het omzetverlies waarvoor NOW wordt gegeven van maximaal 80% naar maximaal 90%. Daarnaast komen ondernemers al in aanmerking voor de TVL bij 20% omzetverlies in plaats van bij 30%. 

 • 2. NOW

  De loonsubsidie Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is bedoeld om te zorgen dat werkgevers die, door de coronapandemie, te maken hebben met omzetverlies hun medewerkers toch loon te kunnen betalen. Werkgevers kunnen voor dit omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden november en december 2021 (NOW 5) en voor de maanden januari, februari en maart 2021 (NOW 6). Voor NOW 5 moet een werkgever minimaal 10% omzetverlies hebben en blijft het vergoedingspercentage 85%. De volledige voorwaarden van de NOW 6 worden door het kabinet in januari 2022 bekendgemaakt. Als werkgever kun je vanaf 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022 een subsidieaanvraag voor de NOW 5 doen. 

  Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over de NOW 5 en de NOW 6.

 • 3. TVL

  De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) is een belastingvrije tegemoetkoming voor bedrijven bij het betalen van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies door de coronacrisis hebben, kunnen een tegemoetkoming van 100% krijgen. Het subsidiebedrag is maximaal â‚¬ 550.000 belastingvrij over drie maanden. Bedrijven met meer dan 250 werknemers krijgen maximaal â‚¬ 600.000. 

  Bedrijven kunnen vanaf 20 december 2021 tot en met 28 januari 2022 een aanvraag voor TVL Q4 2021 doen bij RVO

  Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over de TVL Q4 2021 en de TVL Q1 2022

 • 4. bbz-steun aan zelfstandigen

  Tot 1 oktober 2021 konden zelfstandigen financiele ondersteuning krijgen via de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling is inmiddels gestopt. Zelfstandig ondernemers die nu in financiele moeilijkheden komen, kunnen een aanvraag doen voor bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Tot 1 april 2022 zijn enkele voorwaarden versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan deze met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Op Kvk.nl staat meer informatie over de voorwaarden.

 • 5. belastinguitstel

  Het bijzonder uitstel van betaling liep oorspronkelijk tot 1 oktober 2021, maar werd in november 2021 alweer verlengd tot met 31 januari 2022. Het kabinet beslist in januari 2022 of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is lopen wel af per 31 december 2021, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken.

  Daarnaast blijft het lage tarief van de invorderingsrente nog een half jaar langer - tot 1 juli 2022 - op bijna nul (0,01%). Op 1 juli 2022 gaat het percentage invorderingsrente naar 1%, op 1 januari 2023 naar 2% en daarna in twee stappen naar 4% op 1 januari 2024.

  Lees er meer over op Belastingdienst.nl.

 • 6. (sport)evenementen, culturele instellingen en reisorganisaties

  Ook voor de evenementen-, sport- en culturele sector zijn er steunmaatregelen. Op Ondernemersplein staat een overzicht.  

 • 7. bankleningen, kredieten en financieringen

  Voor ondernemingen die een beroep willen doen op een banklening, krediet of financiering zijn er verschillende regelingen. Op Rijksoverheid.nl staat een compleet en actueel overzicht.

 • 8. gesloten regelingen

  De volgende financiële regelingen zijn gesloten en dus niet meer aan te vragen:

  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

  • Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

  • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

  • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor Q4 2020 en Q1 t/m Q3 2021

  • COL-regeling voor Start-ups en Scale-ups

  • Qredits: uitstel van aflossing met rentekorting

  • Regeling R&D voor mobiliteitssectoren

  • Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot

 • meer weten?