Uitzendkrachten zijn niet weg te denken uit de Nederlandse economie. Ze helpen organisaties te groeien en wendbaar te zijn. Dat is belangrijk voor onze economie en welvaart. Maar uitzendwerk is ook van waarde voor de uitzendkrachten zelf. Voor sommigen is een uitzendbureau een eerste stap op de arbeidsmarkt. Anderen kiezen bewust voor flexibel werk. Zaken als beloning, arbeidsvoorwaarden en de rechten van uitzendkrachten zijn in Nederland goed geregeld in de wet en in de CAO voor Uitzendkrachten.

Met flexwerkers kun je, als ondernemer/werkgever, soepel inspelen op veranderende situaties. Dat kan noodzaak zijn als je een seizoengevoelig bedrijf hebt, maar ook met de snel veranderende economie en digitale ontwikkelingen kunnen (gespecialiseerde) flexwerkers toegevoegde waarde hebben. De flexibele arbeidsrelatie wordt, net als vaste dienstverbanden, beschermd door wettelijke regels.

Hoewel de grenzen binnen Europa vervagen kan niet zomaar iedereen in Nederland komen werken. Wil je, als werkgever, medewerkers uit het buitenland aannemen, dan moet je je houden aan de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Hierin staat dat voor werknemers met een nationaliteit van buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland een werkvergunning nodig is.

Wil je, als werkgever, werken aan je maatschappelijke verantwoordelijkheid als ondernemer en je diversiteitsbeleid? Dan is de keuze voor medewerkers met een arbeidsbeperking vanzelfsprekend. Met wat aanpassingen presteren zij in de meeste gevallen net zo goed als je andere medewerkers. De overheid heeft wetten en regels gemaakt om mensen met een arbeidsbeperking (weer) aan het werk te helpen en biedt werkgevers (financiële) steun.

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn er per 1 januari 2020 veel regels rond arbeidsovereenkomsten en ontslag veranderd, zoals de transitievergoeding, de ketenregeling en de WW-premie. Door deze wet hebben flexwerkers meer zekerheid gekregen en is het verschil met een vaste baan kleiner geworden. De WAB is geen op zichzelf staande wet, maar het is een verzameling van aanpassingen in verschillende wetten en regels.