Bij uitzendwerk wordt een medewerker (uitzendkracht) die in dienst is bij een uitzendbureau ter beschikking gesteld aan een werkgever (inlener) bij wie hij tijdelijk werk gaat verrichten. De inlener betaalt het bureau daarvoor een bepaald tarief. De uitzendonderneming zorgt voor de loonbetaling aan de uitzendkracht en de afdracht van loonheffing en sociale premies. Zaken als beloning, arbeidsvoorwaarden en de rechten van uitzendkrachten zijn in Nederland goed geregeld in de wet en in de CAO voor Uitzendkrachten.

Met flexwerkers kun je, als ondernemer/werkgever, soepel inspelen op veranderende situaties. Dat kan noodzaak zijn als je een seizoengevoelig bedrijf hebt, maar ook met de snel veranderende economie en digitale ontwikkelingen kunnen (gespecialiseerde) flexwerkers toegevoegde waarde hebben. De flexibele arbeidsrelatie wordt, net als vaste dienstverbanden, beschermd door wettelijke regels.