Als werkgever kun je niet zomaar elke beslissing nemen zonder overleg met je medewerkers. Je moet ze, in veel gevallen, vragen wat ze van je besluit of plannen vinden - en of ze denken dat hun belangen hierin genoeg zijn meegenomen. Deze inspraak, ofwel medezeggenschap, geeft je medewerkers de mogelijkheid mee te denken en invloed uit te oefenen op het beleid en de gang van zaken in het bedrijf waar ze werken. Medezeggenschap is een recht dat is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Klokkenluiders zijn verontruste mensen, die vermoedens hebben van misstanden bij een organisatie of bedrijf, en daarvan melding maken. De Wet Huis voor klokkenluiders (Wet Hvk) is er om die mensen te begeleiden en te beschermen.