Verlof is een periode waarin je medewerker betaald of onbetaald vrij heeft in verband met een gebeurtenis in zijn leven. Elke verlofvorm kent eigen voorwaarden. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo). Deze wet heeft als doel om het voor werknemers gemakkelijker te maken werk en privé te combineren, zodat het aantrekkelijker is om te (blijven) werken.