Organisaties hebben een groeiende behoefte aan flexibele oplossingen voor personeelsinzet. Een van die oplossingen is payrolling.

Op deze pagina

definitie payrolling

Bij payrolling zorgt de opdrachtgever zelf voor de werving, selectie en begeleiding van werknemers, maar besteedt hij het contractbeheer en verloning uit aan de payrollonderneming. De werknemer mag alleen aan de opdrachtgever, die hem heeft geworven en geselecteerd, ter beschikking worden gesteld. De payrollonderneming draagt als werkgever de verantwoordelijkheid voor de arbeidsovereenkomst, de loon- en salarisadministratie, de risico’s en de directe en indirecte kosten van bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Opdrachtgevers hebben uiteenlopende motieven om te gaan payrollen. Sommigen willen zich ermee ‘ontzorgen’, anderen gebruiken payrolling vooral om te voorzien in de behoefte aan flexibiliteit.

rechtspositie payrollers

Payrollmedewerkers hebben dezelfde ontslagbescherming als medewerkers die wel rechtstreeks bij de werkgever (de opdrachtgever) in dienst zijn. Bepalend is of de opdrachtgever een redelijke grond heeft om niet met de werknemer verder te willen. Is er geen redelijke grond? Dan kan het payrollbedrijf de werknemer niet ontslaan.

arbeidsvoorwaarden payrollers

De CAO voor Uitzendkrachten 2017-2020 van de ABU is van toepassing op de payrollovereenkomst.

wijziging door de wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Met een nieuwe wet - de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) - krijgen payrollmedewerkers per 1 januari 2020 dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen als de medewerkers die wel rechtstreeks in dienst zijn bij de werkgever. Het pensioen valt hier buiten.
Voor pensioen krijgen payrollwerkgevers de keuze: aansluiting bij de pensioenregeling van de opdrachtgever (indien mogelijk) óf inrichting van een eigen pensioenregeling die wel aan diverse (moeilijk uitvoerbare) voorwaarden moet voldoen. Om betrokken partijen de gelegenheid te geven om die payroll-pensioenregeling met elkaar af te spreken, wordt deze pas per 1 januari 2021 ingevoerd.