Als werkgever moet je al je medewerkers gelijk behandelen. Het verbod op direct en indirect onderscheid is vastgelegd in de wet. Ook het recht op gelijke beloning en het verbod op discriminatie op het werk zijn vastgelegd in de wetgeving voor gelijke behandeling.