Het inkomen van mensen die in Nederland met pensioen gaan, bestaat uit verschillende onderdelen. De AOW is het basispensioen van de overheid. Daarnaast bouwen werknemers vaak via hun werkgever aanvullend pensioen op en zijn er ook mogelijkheden om zelf voor een pensioenvoorziening te zorgen. Het Nederlandse pensioenstelsel is goed georganiseerd, maar moet door de veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting en de lage rente vernieuwd worden. In het pensioenakkoord staan afspraken over het pensioenstelsel van de toekomst. Die moeten ervoor gaan zorgen dat zoveel mogelijk mensen gezond en werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken.