Normaal gesproken spreek je, als werkgever, met je medewerker een brutoloon af. Wat daarvan netto overblijft, hangt onder meer af van de inhoudingen op het loon. Je moet namelijk loonheffingen over het loon van je medewerker inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Andere factoren die bepalend zijn voor de hoogte van het nettoloon zijn bijvoorbeeld het minimumloon en onkostenvergoedingen.