Werk je met zzp’ers, dan moet je je nu nog houden aan de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Op grond van deze wet ben je als opdrachtgever samen met de zzp’er verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van de arbeidsrelatie die jullie met elkaar hebben. Op dit moment wordt de Wet DBA beperkt gehandhaafd, omdat wordt gewerkt aan nieuwe wet- en regelgeving die duidelijker moet zijn als het gaat om de criteria die gelden voor de beoordeling van de arbeidsrelatie.

Op deze pagina

Wet DBA

De kern van de Wet DBA is dat zowel opdrachtgevers als zzp’ers verantwoordelijk zijn voor de relatie die zij met elkaar aangaan. Samen moeten zij bepalen of sprake is van loondienst. Als er onduidelijkheid is over de relatie tussen de opdrachtgever en de zzp'er, kunnen zij samenwerken volgens een modelovereenkomst. Wordt er gewerkt volgens de afspraken in de modelovereenkomst, dan is de zzp'er niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen. 

De fiscus heeft een aantal modelovereenkomsten ontwikkeld waarin staat beschreven hoe de werkrelatie eruit moet zien, zodat er geen dienstbetrekking tussen de zzp'er en de opdrachtgever ontstaat. 

Het is niet verplicht om gebruik te maken van een modelovereenkomst. De opdrachtgever moet dan zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet inhouden en afdragen. 

Voorbeeld- en modelovereenkomsten en meer informatie over de Wet DBA, zijn te vinden op Belastingdienst.nl.

nieuwe wet- en regelgeving

De Wet DBA zorgt voor onvoldoende duidelijkheid bij de beoordeling van arbeidsrelaties. Daarom heeft het kabinet besloten om de handhaving op deze regels op te schorten

Het wetsvoorstel Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden wil schijnzelfstandigheid van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) terugdringen. Daartoe worden de regels verder verduidelijkt over wanneer iemand onder het gezag van de werkgever valt en dus feitelijk een werknemer met een dienstverband is. Daarnaast moet wettelijk worden vastgelegd wanneer er bij een uurtarief onder de € 32,24 een vermoeden bestaat van een arbeidsovereenkomst. Het precieze bedrag moet nog worden bepaald. Het tijdelijk niet controleren en ingrijpen bij een overtreding (het zogenoemde handhavingsmoratorium) wordt per 1 januari 2025 afgeschaft.  

Het wetsvoorstel is eind 2023 in internetconsultatie gegaan en kan naar verwachting in 2024 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Meer informatie over de toekomstplannen en de wet- en regelgeving voor zzp’ers staat op Rijksoverheid.nl.

handhaving

De fiscus handhaaft de naleving van de Wet DBA bij opdrachtgevers beperkt. Alleen bij ‘kwaadwillende’ werkgevers kan de Belastingdienst handhaven en eventueel een correctie aanbrengen of een naheffingsaanslag of boete opleggen. Ook wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet of niet in voldoende mate binnen een redelijke termijn opvolgen, kan de fiscus handhaven. 

Deze beperkte handhaving zou - in afwachting van nieuwe wet- en regelgeving -  tijdelijk zijn, maar het handhavingsmoratorium geldt inmiddels al jaren. 

Het kabinet heeft in de Kamerbrief gemeld dat aan deze situatie uiterlijk vanaf 1 januari 2025 een eind komt. Vanaf die datum wordt het moratorium dus opgeheven.