Met flexwerkers kun je, als ondernemer/werkgever, soepel inspelen op veranderende situaties. Dat kan noodzaak zijn als je een seizoengevoelig bedrijf hebt, maar ook met de snel veranderende economische en digitale ontwikkelingen kunnen (gespecialiseerde) flexwerkers toegevoegde waarde hebben. 

Zo’n flexibel personeelsbestand is op verschillende manieren in te vullen. Zo kennen we natuurlijk uitzendkrachten. Maar ook gedetacheerden, oproepkrachten, payrollers, vakantiewerkers en seizoenwerkers werken op flexibele basis. Andere flexibele arbeidsrelaties zijn de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).  

Als je als werkgever iemand in dienst neemt, heb je te maken met een heel aantal wettelijke regels. Gaat het om uitzendkrachten, dan is de CAO voor Uitzendkrachten van belang. Voor zzp’ers is er speciale wetgeving, die schijnzelfstandigheid tegen moet gaan.

Per 1 augustus 2022 geldt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (TVA). Deze wet bepaalt dat de ‘oproepregels’ (recht op loon over ingetrokken of gewijzigde uren) ook van toepassing zijn op onvoorspelbare werkpatronen. Er is sprake van een overwegend onvoorspelbaar werkpatroon als de werkdagen en -tijden niet van tevoren vaststaan en veelal door de werkgever eenzijdig worden bepaald (hieronder wordt niet een vast wisselend rooster, zoals een ploegenschema, bedoeld). Daarnaast moet de werkgever aan een uitgebreidere informatieplicht voldoen en hebben medewerkers recht op gratis verplichte scholing die nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden.