Met flexwerkers kun je, als ondernemer/werkgever, soepel inspelen op veranderende situaties. Dat kan noodzaak zijn als je een seizoensgevoelig bedrijf hebt, maar ook met de snel veranderende economische en digitale ontwikkelingen kunnen (gespecialiseerde) flexwerkers toegevoegde waarde hebben. 

Zo’n flexibel personeelsbestand is op verschillende manieren in te vullen. Zo kennen we natuurlijk uitzendkrachten. Maar ook gedetacheerden, oproepkrachten, payrollers, vakantiewerkers en seizoenwerkers werken op flexibele basis. Andere flexibele arbeidsrelaties zijn de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Zij werken niet op basis van een arbeidsovereenkomst.

Als je als werkgever iemand in dienst neemt, heb je te maken met een heel aantal wettelijke regels. Gaat het om uitzendkrachten, dan is de CAO voor Uitzendkrachten van belang. Voor zzp’ers is er speciale wetgeving, die schijnzelfstandigheid tegen moet gaan.

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), een wet met nieuwe regels voor het omgaan met werknemers met een flexibel, oproep- en nulurencontract. Ook zijn de transitievergoeding, de ketenregeling en de WW-premie aangepast.