De wereld verandert snel en continu. Om als werkgever toch ‘in control’ te blijven is kennis over wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht onmisbaar. Randstad zet de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

op deze pagina

extra geboorteverlof 

Je medewerkers hebben voortaan recht op maximaal vijf dagen verlof bij de geboorte van hun kind. Per 1 januari 2019 zijn de regels voor het voormalige kraamverlof vervangen door nieuwe, verruimde regels voor geboorteverlof: de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Ook het adoptie- of pleegzorgverlof is aangepast. 

wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is weer een stap dichterbij nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel daartoe heeft goedgekeurd. Doel van de WAB is dat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen. Daarvoor worden enkele belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht voorgesteld.

algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als werkgever verwerk je gegevens van je personeel. Je moet daarom voldoen aan de privacywetgeving. Wat wel en niet mag met (het verwerken van) persoonsgegevens, is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

alle wet- en regelgeving voor werkgevers in de werkpocket

In de werkpocket vind je alle informatie voor ondernemers met personeel. Of je nu op zoek bent naar wet- en regelgeving over vakantie, verlofwerktijden of gelijke behandeling, informatie zoekt over pensioenen, of wilt weten hoe het ook alweer zit met loon - en inkomstenbelasting. De werkpocket biedt antwoord op deze en vele andere vragen.

ga naar de werkpocket >

meer wet- en regelgeving in de werkpocket