Verlof is een periode waarin je medewerker betaald of onbetaald vrij heeft in verband met een gebeurtenis in zijn leven of de zorg voor kinderen of andere naasten. We kennen tien verschillende verlofvormen in Nederland, met elk zijn eigen voorwaarden. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo). Deze wet heeft als doel om het voor werknemers gemakkelijker te maken werk en privé te combineren, zodat het aantrekkelijker is om te (blijven) werken. 

Verlof is iets anders dan vakantie: een periode waarin je medewerker betaald vrij heeft. 

Op deze pagina

wet arbeid en zorg (wazo)

In de Wazo zijn de volgende verlofregelingen opgenomen: 

Bij de (meestal kortdurende) verlofregelingen betaal je, als werkgever, het salaris van je medewerker gewoon door. Of je medewerker krijgt een uitkering, die al dan niet via jou wordt uitbetaald. Bij onbetaald (en meestal langdurig) verlof moet je medewerker zelf voor inkomen zorgen.

Met de Verlofregelaar van het ministerie van SZW kunnen je medewerkers checken waar ze recht op hebben.

vereenvoudiging verlofstelsel

Het huidige verlofstelsel is, door alle verschillende regelingen, behoorlijk complex geworden. Daarom wil het ministerie van SZW stappen zetten om de WAZO te vereenvoudigen

cao en verlof

De Wazo geldt in principe voor iedereen die in dienstverband werkt. Maar veel medewerkers vallen ook onder een cao waarin afspraken kunnen staan over het combineren van werk en privé. Deze gaan soms verder dan de wettelijke maatregelen, maar soms ook minder ver (als dat wettelijk is toegestaan).

Als er in de cao die geldt voor jouw bedrijf of branche geen verlofregels staan, kun je er als werkgever voor kiezen zelf aanvullende regels voor je eigen bedrijf af te spreken met je medewerkers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • voorwaarden voor het opnemen van (onbetaald) verlof

  • procedures voor het aanvragen van verlof

  • een minimum- en maximumduur van het verlof.

delen van verlofdagen

Als werkgever kun je het delen van verlof mogelijk maken. Dat kan een uitkomst bieden voor medewerkers die mantelzorger zijn en niet voldoende hebben aan de mogelijkheden van zorg- en/of calamiteitenverlof. Medewerkers die bovenwettelijke vakantiedagen over hebben, mogen deze (vrijwillig en onder bepaalde voorwaarden) afstaan aan hun collega’s.

bijzonder of buitengewoon verlof (niet in de wazo)

Bijzonder of buitengewoon verlof - verlof voor bijvoorbeeld een huwelijk, uitvaart of verhuizing - is niet in de wet geregeld. Afspraken hierover staan in de cao of arbeidsovereenkomst. Of je kunt zelf afspraken met je medewerkers maken en die opnemen in de verlofregels voor je bedrijf.

sparen voor extra lang verlof

Medewerkers kunnen fiscaal gefaciliteerd sparen voor een vakantie- of compensatieverlof van maximaal honderd weken. Compensatieverlof is verlof dat iemand ter compensatie van overwerk krijgt.

Het opgebouwde verlof kan op allerlei momenten gedurende de loopbaan (gedeeltelijk) worden opgenomen. Dit biedt medewerkers de mogelijkheid om zelf hun duurzame inzetbaarheid te vergroten, bijvoorbeeld door het extra gespaarde verlof in te zetten om een aantal jaar voor de pensioenleeftijd minder te gaan werken of gedurende de loopbaan tijd te nemen voor omscholing of een sabbatical. Daarnaast geeft het medewerkers de ruimte om eerder te stoppen met werken, met behoud van loon.