Investeren in opleiden van werknemers kost geld. Er zijn verschillende regelingen waarmee werkgevers een tegemoetkoming kunnen krijgen in de kosten.

Op deze pagina

o&o-fonds: scholingsfonds van de brancheorganisatie

De meeste brancheorganisaties hebben hun eigen Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O-fonds), ook wel Scholingsfonds of Sectorfonds genoemd. Werkgevers die hun personeel willen opleiden, kunnen hier terecht voor scholingsprojecten, cursussen of een loopbaanadviseur. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst die kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor werknemers. Gaat het om een erkende opleiding, dan hoeft de werkgever vaak niet (alles) zelf te betalen. De opleiding wordt dan betaald met scholingsgelden uit het opleidingsfonds van de brancheorganisatie. Natuurlijk moet ieder aangesloten bedrijf wel een jaarlijkse bijdrage storten. Vaak is dat een inhouding op het brutoloon van de werknemer plus een eigen bijdrage van de werkgever. De afspraken hierover worden gemaakt in de cao.

De mogelijkheden verschillen per branche. Het is daarom aan te raden contact op te nemen met het eigen O&O-fonds. Op Ooverzicht.nl staat een overzicht van erkende O&O-fondsen.

SLIM-regeling

Op basis van de Stimuleringsregeling voor Leren en ontwikkelen In Mkb-ondernemingen (SLIM) kunnen mkb-ers subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen te maken hebben.  

De subsidie staat open voor drie doelgroepen:

 • individuele mkb-ondernemingen
 • samenwerkingsverbanden in het mkb
 • grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

De SLIM-subsidie kan aangevraagd worden voor de uitvoering van vier initiatieven:

 • de doorlichting van de onderneming, met als resultaat een opleidings- of ontwikkelplan

 • loopbaan- of ontwikkeladvies

 • de ontwikkeling en/of invoering van een methode die de leercultuur stimuleert

 • het bieden van praktijkleerplaatsen voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Het totaal van de kosten moet minimaal € 5.000 zijn. Van de totale kosten bedraagt de subsidie voor ondernemers met meer dan 50 werknemers 60%. Voor ondernemers met minder dan 50 werknemers bedraagt de subsidie 80% van de kosten. De subsidie is maximaal € 24.999. 

Voor het creëren van een praktijkleerplaats geldt een vaste vergoeding van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats. 

Voor opleidingskosten is geen subsidie mogelijk. 

De subsidie is in 2020 gedurende twee tijdvakken aan te vragen:

 • 2 maart 12 uur t/m 31 maart 17 uur

 • 1 september 9 uur t/m 30 september 17 uur 

Voor meer informatie over de aanvraagcriteria, de aan te leveren gegevens en het type kosten waarvoor subsidie mogelijk is kan men terecht op www.slimwerkgeven.nl.

subsidieregeling praktijkleren - tijdelijk gesloten

De subsidieregeling praktijkleren moet werkgevers stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Werkgevers kunnen voor de volgende werknemers subsidie aanvragen:

 • vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen

 • deelnemers aan een mbo-beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

 • studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken

 • promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

 • leerlingen uit het laatste schooljaar van het voortgezet speciaal onderwijs (vso)

 • leerlingen in het laatste schooljaar van het praktijkonderwijs (pro)

 • vmbo-leerlingen die een entree-opleiding volgen

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor subsidie, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie. De subsidieregeling is in 2020 tijdelijk gesloten. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat meer informatie over de regeling.