Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is in Nederland verboden. Gelijke behandeling is geregeld in verschillende wetten.

Klokkenluiders zijn verontruste werknemers die vermoedens hebben van misstanden op het werk waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.

Flexibel werken, flexibele werktijden en flexibele werkplekken worden steeds belangrijker voor mensen om hun werk- en privéleven goed te kunnen combineren. Afspraken die je hierover met je medewerkers maakt moeten altijd passen binnen de wettelijke kaders.