Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is in Nederland verboden. Gelijke behandeling is geregeld in verschillende wetten.

Klokkenluiders zijn verontruste werknemers die vermoedens hebben van misstanden op het werk waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.