Klokkenluiders zijn verontruste werknemers die vermoedens hebben van misstanden op het werk waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit een basispensioen via de overheid (de AOW) en een aanvullend pensioen via de werkgever. De Pensioenwet verplicht de werkgever tot uitvoering van de pensioenregeling.