Er verandert veel in het arbeidsrecht. Sinds 1 januari 2015 zijn grote wijzigingen doorgevoerd in de wetgeving voor tijdelijke contracten. En vanaf 1 juli 2015 volgen nog meer veranderingen. Om als werkgever toch ‘in control’ te blijven, is kennis over de nieuwe regels op het gebied van arbeidsrecht onmisbaar. Randstad zet de belangrijkste trends voor de arbeidsmarkt, wet- en regelgeving voor u op een rij in de Werkpocket. Het ideale naslagwerk om de nieuwe wetgeving correct toe te passen.

belangrijkste wijzigingen in de wwz

Met de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) wordt de arbeidswetgeving gefaseerd aangepast op drie belangrijke terreinen: flexibele arbeid, ontslagrecht en sociale zekerheid. Hanteert u al de aanzegverplichting voor BT-contracten van 6 maanden of langer? Weet u dat u geen proeftijd meer mag opnemen in een contract van 6 maanden of korter? En bent u voorbereid op de veranderingen van het ontslagrecht vanaf 1 juli 2015?

Per 1 januari 2015 zijn de eerste wijzigingen ingegaan, vanaf 1 juli 2015 en 1 januari 2016 volgen nog een aantal ingrijpende veranderingen. Zoekt u ook overzicht? Bekijk deze video.