Na een lange periode van thuiswerken gaan we weer voorzichtig naar kantoor. Dat betekent voor je medewerkers dat ze terugkomen in een nieuwe situatie, die niet lijkt op de oude vertrouwde werkplek zoals ze die kenden. Hoe zorg je dat je medewerkers zich toch weer thuis voelen en meegaan in de veranderingen en regels voor ‘het nieuwe normaal’? 

reboarding: help je medewerkers bij de transitie

Vóór corona was de definitie van reboarding: alles wat je als werkgever kan doen om de employee experience van je medewerkers te optimaliseren in tijden van strategische veranderingen, zoals een overname of de transitie naar een nieuwe manier van werken. Nu - ‘na corona’ - gaat het er vooral om dat je je medewerkers helpt bij de aanpassing aan een werkomgeving waarin alles ineens anders is dan het was. Deze 5 tips helpen je daarbij:

  1. geef ruimte aan emoties
  2. organiseer een gezamenlijk ‘afsluitmoment’
  3. geef persoonlijke aandacht
  4. bedenk nieuwe rituelen
  5. zorg voor een goed vervolg

tip 1: geef ruimte aan emoties

Corona heeft een enorme impact gehad op ons leven. Sommige mensen hebben de positieve kanten van thuiswerken ontdekt, zoals veel flexibiliteit en geen reistijd. Anderen hebben het contact met hun collega’s gemist en last gehad van een gebrek aan structuur en betrokkenheid. Als er geen aandacht voor deze ervaringen is, kan de terugkeer op de werkplek voelen als een koude douche. Geef daarom ruimte om emoties en verhalen te delen met elkaar. 

tip 2: organiseer een gezamenlijk ‘afsluitmoment’

Bij elke ingrijpende verandering op de werkvloer is sprake van een rouwmoment. Medewerkers moeten afscheid nemen van vertrouwde regels en rituelen en beseffen dat het nooit meer wordt zoals het was. Toch moet je samen door naar een nieuwe realiteit waarin iedereen veilig, gezond en prettig kan samenwerken - ondanks kille maatregelen als ontsmetten en afstand houden.

Organiseer een bijeenkomst (binnen de regels voor 1,5 meter afstand houden) waarbij je samen de coronaperiode officieel afsluit en een nieuw begin maakt. Dit gezamenlijke reboardingmoment zal de band met je organisatie en tussen je medewerkers onderling versterken. 

tip 3: geef persoonlijke aandacht

Na(ast) het gezamenlijke reboardingmoment is het belangrijk om een-op-een reboardinggesprekken te houden met je medewerkers. Zo hoor je hoe ze terugkijken op de afgelopen periode en kun je met die kennis de nieuwe situatie zo goed mogelijk inrichten. 

Vragen die je kunt stellen in het reboardinggesprek:

  • hoe zit het met je energie?
  • wat heb je gemist tijdens het thuiswerken, en wat niet?
  • hebben we je goed genoeg ondersteund? wat kon beter?
  • maak je je zorgen over de toekomst en zo ja, waarover?
  • welke inzichten voor jezelf heeft de afgelopen periode je gebracht?

tip 4: bedenk nieuwe rituelen

Rituelen op het werk versterken je bedrijfscultuur. In de nieuwe situatie moeten sommige rituelen vervangen worden door nieuwe. Bijvoorbeeld: hoe begroeten we elkaar en onze gasten/klanten? Verzin gezamenlijk een ander gebaar dat de handdruk vervangt. Overleg ook over een manier om elkaar erop te attenderen als we ons niet houden aan de nieuwe regels. Een grappig codewoord bijvoorbeeld. Door het luchtig te houden durven mensen elkaar makkelijker aan te spreken als het nodig is. 

tip 5: zorg voor een goed vervolg

Met succes reboarden na corona kan pas echt als je zorgt voor een goed vervolg op de startperiode. Het is belangrijk dat je regelmatig blijft polsen of je medewerkers hun draai kunnen vinden in de nieuwe situatie, zodat je knelpunten meteen kunt aanpakken. Pas dan weet je zeker dat je medewerkers zich weer thuis voelen op hun werkplek in het nieuwe normaal. 

meer weten?

Download de paper veilig weer aan werk in het nieuwe normaal. Heb je vragen of wil je met ons overleggen over advies? Neem dan contact met ons op.