DIEMEN, 27 februari 2014 – De samenwerking ‘Baanbrekend’ tussen gemeenten en Randstad bemiddelt uitkeringsgerechtigden al jaren succesvol naar werk. De Gemeente Alkmaar besloot gisteren de samenwerking ‘Baanbrekend’ te verlengen. In drie jaar vonden 3600 mensen dankzij adviseurs van gemeenten en Randstad een passende plek op de arbeidsmarkt. In teamverband bundelen zij dagelijks krachten en expertise, op zoek naar de juiste match tussen kandidaat en werkgever. Vanuit elf vestigingen in Nederland bedient Baanbrekend in totaal acht provincies en 26 gemeenten.

Baanbrekend is gestart in 2010 en bedoeld voor uitkeringsgerechtigden uit de Wet Werk en Bijstand met een korte afstand tot de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat mensen binnen drie tot zes maanden bemiddelbaar moeten zijn naar werk. Inge Dijkstra, Operationeel directeur Randstad HR Solutions: “De kracht van dit initiatief is samenwerking . Gemeenten maken gebruik van het bereik van Randstad via onze database met vacatures. Daarnaast dragen wij als expert bij via onze ervaring met koppelen van mens en werk. Alle kandidaten worden gescreend, volgen een workshop en krijgen een contactpersoon toegewezen. Ons doel is om kandidaten binnen vier tot acht weken aan werk te helpen. Dit kan gaan om een vaste baan, een parttime baan, maar ook om tijdelijk werk. De gemeente heeft kennis van sociale wetgeving en draagt zorg voor begeleiding van kandidaten die extra ondersteuning nodig hebben voor ze instromen bij Baanbrekend.” De doelstelling in Alkmaar is om in mei dit jaar 155 plaatsingen te realiseren. De samenwerking in Alkmaar is op 1 mei 2013 gestart.

kostenbesparing

Baanbrekend helpt mensen aan werk, maar beperkt ook de kosten van uitkeringen. “We zien ook dat een groot aantal geplaatste kandidaten uiteindelijk aan het werk blijft. 77% van de kandidaten vindt werk voor 6 maanden of langer. We geloven dat er voor iedereen een passende plek is op de arbeidsmarkt. Binnen het programma zetten we daarom ook serieus in op persoonlijke ontwikkeling en groei van mensen. Een noodzakelijke basisvoorwaarde om aan de slag te komen en te blijven”, aldus Dijkstra.

Wethouder Hamberg van Alkmaar is tevreden over dit resultaat: “Baanbrekend helpt mensen aan het werk en beperkt bovendien de uitgaven van WWB uitkeringen. Mensen die aan het werk zijn hoeven immers geen aanspraak meer te doen op een uitkering. Dit bespaart de gemeenschap uitkeringslasten, maar het meest positieve resultaat is dat mensen weer aan het werk zijn en daarmee in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit alles heeft een positieve invloed op de zelfredzaamheid van burgers. “

ambitie

Mensen met een bijstandsuitkering die staan ingeschreven bij de sociale dienst, kunnen zich melden bij een Baanbrekend-vestiging. Daar ontvangen zij hulp en begeleiding op zoek naar passend werk. Op dit moment kan dit al bij 26 gemeenten in Nederland. Het plaatsingspercentage van kandidaten is landelijk gemiddeld 70%, maar ligt hoger in plaatsen waar de samenwerking langer duurt. Het uiteindelijke doel is om in heel Nederland Baanbrekend-vestigingen te openen.