samenwerking aangevoerd door randstad n.v., the adecco group en manpowergroup versterkt met usg people, driessen groep en olympia

Diemen, 28 april 2020. Randstad N.V., The Adecco Group en ManpowerGroup hebben een wereldwijde alliantie gesloten met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan alles dat nodig is om mensen snel weer veilig aan het werk te krijgen. Op die manier helpt de alliantie bedrijven en economieën om snel weer op gang te komen. Werkgevers, vakbonden en NGO's zijn uitgenodigd om mee te werken en denken. In Nederland hebben USG People, Driessen Groep en Olympia zich inmiddels al aangesloten. De ABU, Algemene Bond Uitzendondernemingen, ondersteunt het initiatief. 

De COVID-19 crisis en de langdurige lockdown in vele markten stelt mensen en economieën over de hele wereld voor ongekende uitdagingen. Om de economische malaise te beperken, maar ook de gevolgen voor het vermogen van mensen om in hun inkomen te voorzien, moeten de arbeidsmarkt en alle belanghebbenden zich snel aan het 'nieuwe normaal' aanpassen. 

Fysiek afstand houden en andere strenge maatregelen kunnen nog een hele tijd integraal onderdeel van alle processen op de werkvloer zijn. Dat vraagt om een duidelijk plan voor flexibeler werken, inclusief thuiswerken en de protocollen voor de nieuwe manier van werken. Hiervoor is dringend actie nodig. 

effectieve protocollen

Er komt veel kijken bij het organiseren en implementeren van een veilige terugkeer naar het werk te midden van de ontwrichting die de pandemie heeft veroorzaakt. Intensieve samenwerking en afstemming met de verschillende belanghebbenden, van werkgevers tot overheden, van bonden tot instituten, en natuurlijk met de werknemers zelf, zijn nodig voor de voorbereiding op het nieuwe normaal op de werkvloer. 

Jacques van den Broek, CEO Randstad N.V. namens de alliantie: “Om werknemers veilig en zo snel mogelijk aan het werk te krijgen, is het zeer belangrijk dat landen en sectoren best practices delen en nieuwe kanalen aanboren om snel uitgebreide, effectieve protocollen te ontwikkelen. Zonder duidelijke processen en richtlijnen zullen werknemers zich zorgen maken over hun gezondheid als ze weer naar het werk gaan en kunnen bedrijven aarzelen om weer open te gaan. Dat is een belemmering voor de herstart van onze economie.”

We waarderen de ondersteunende overheidsmaatregelen en zijn in nauw overleg met het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, en MKB Nederland om het proces te bespoedigen. Als alliantie zijn we heel blij dat partijen zich inmiddels bij het initiatief aansluiten. Er is meer nodig. We doen dan ook een dringende oproep aan alle stakeholders om samen ons land klaar te stomen voor het nieuwe normaal.

een veilige terugkeer naar het werk mogelijk maken

De toegevoegde waarde van spelers in de hr-dienstverlening ligt in het feit dat zij wereldwijde kennis en expertise over uiteenlopende, bestaande best practices met betrekking tot veiligheid & gezondheid op de werkvloer uit verschillende sectoren en landen bijeen kunnen brengen en delen. 

  • experts binnen de sector kunnen cases van verschillende bedrijven delen, zodat collega's in dezelfde of verschillende sectoren van elkaar kunnen leren
  • ze kunnen bestaand materiaal delen en mogelijke oplossingen gebaseerd op individuele problemen aandragen
  • ze kunnen werkgevers helpen bij de planning van de heropening van hun bedrijf op basis van best practices en door ze in contact te brengen met de juiste personen (lokaal of internationaal)
  • ze kunnen praktische ondersteuning bieden in de vorm van een flexibel arbeidsaanbod, personeelsmanagement, het implementeren van thuiswerken, transities, opleiding en training.

volgende stappen

De sector van HR-dienstverleners roept op tot actie en vraagt alle relevante stakeholders hun steentje bij te dragen. Om te beginnen gaan de initiatiefnemers van de alliantie meer spelers binnen de HR-dienstverlening uitnodigen om mee te doen. Dit geldt eveneens ook voor werkgevers, vakbonden en ngo's. De alliantie gaat ook in gesprek met overheden met het verzoek om de initiatieven te ondersteunen, stimuleren en promoten.

In eerste instantie wordt er gefocust op bedrijven in vijf sectoren (Transport & Logistiek, Auto-industrie, Productie & Biowetenschappen, Bouw, Voeding en tien landen/regio's (België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Nederland, Scandinavië; Noorwegen, Zweden, Finland en Denemarken, Spanje, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). De coalitie treedt de komende weken in overleg met verschillende stakeholders in elk land.

over de alliantie

Het kernteam van de alliantie ‘Veilig weer aan het werk in het nieuwe normaal’ bestaat in Nederland uit het kernteam van het ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, en MKB Nederland, Randstad N.V., The Adecco Group en ManpowerGroup in samenwerking met USG People, Driessen Groep en Olympia en ondersteund door de ABU. De alliantie werkt wereldwijd onder de naam ”Safely going back to work in the new normal’. De alliantie is opgericht om een belangrijke bijdrage te leveren aan alles dat nodig is om mensen snel weer veilig aan het werk te krijgen. Kennis en best practices uit meerdere landen wordt ingezet om protocollen en richtlijnen op te stellen om mensen weer veilig terug te laten keren naar het werk wanneer dit gezien de fase van de pandemie weer kan. Op die manier helpt de alliantie bedrijven en economieën om snel weer op gang te komen.