Diemen, 17 juni 2020 – Randstad Groep Nederland zal geen beroep doen op de verlenging van de NOW-regeling van de overheid. In maart werd wel de eerste NOW-regeling aangevraagd. De coronacrisis heeft de HR-dienstverlener voor flinke uitdagingen gesteld, onder meer verlies aan omzet. Inmiddels ziet het bedrijf een licht positieve ontwikkeling in de arbeidsmarkt. Randstad Groep Nederland gaat de volgende fase in zonder gebruik te maken van het nieuwe pakket steunmaatregelen. 

Chris Heutink, CEO Randstad Groep Nederland: “We zijn dankbaar voor de steun van de overheid die we hebben gekregen in de vorm van de eerste NOW-regeling. Hierdoor waren wij in staat om flexwerkers die niet konden werken toch uit te betalen. De afgelopen drie maanden hebben we alles uit de kast getrokken om hen te voorzien van ander werk en/of bij- en omscholing, dat blijven we uiteraard ook doen. Gelukkig heeft dit in veel gevallen zijn vruchten afgeworpen. Daar zijn we trots op. We betalen alle flexwerkers die nog niet herplaatst zijn t/m 21 juni uit.” 

baanbehoud en scholing

Een recent door Randstad Nederland uitgevoerde data-analyse laat een licht positieve ontwikkeling in de arbeidsmarkt zien. Sommige sectoren - zoals de horeca - zijn extra hard geraakt, maar andere sectoren zoals zorg, onderwijs, ICT, bouw en distributie komen juist mensen te kort. Behoud van werkgelegenheid en uitzicht op werk is essentieel om deze nieuwe economische realiteit het hoofd te bieden. De focus zal de komende periode dan ook liggen op baanbehoud én op scholing, omscholing en bijscholing van flexwerkers en professionals.