• CBS: 58% van statushouders na vijf jaar nog aan zijlijn arbeidsmarkt 

  • SEO onderbouwde economisch potentieel van statushouders, stap naar werk is voor velen te complex

  • statushouders staan te springen om werk

  • randstad implementeert werkwijze om statushouders gelijkwaardig, sneller en duurzamer aan werk te helpen

Vandaag opende Randstad Nederland eenmalig het “Randstad Inzendbureau”. Het talentbedrijf wil daarmee aandacht vragen voor de uitdagingen en vooral de kansen bij het ontsluiten van het arbeidspotentieel van statushouders. In Almere opende wethouder Froukje de Jonge samen met algemeen directeur Werner Klaassen van Randstad Nederland en statushouder en Randstadmedewerker Omid Jan Rasoli het eerste “Inzendbureau” van Nederland. De opening van het Inzendbureau is ludiek te noemen, de boodschap is zeer serieus. Aanwezigen riepen op om door te pakken op geleerde lessen. Maatwerk vanuit publiek-private samenwerkingen zijn cruciaal voor het sneller en duurzamer mobiliseren van onbenut arbeidspotentieel

onbenut arbeidspotentieel in een krappe arbeidsmarkt

Onlangs werd door het SEO het economische en maatschappelijke potentieel van werkende nieuwkomers in Nederland aangetoond. Randstad erkent dat potentieel maar vraagt daarbij aandacht voor de realiteit van vandaag. Het aangetoonde potentieel is niet zomaar ontsloten. Volgens het CBS is na vijf jaar nog 58% van de statushouders niet aan het werk. Het is geen geheim dat hoe langer mensen zonder werk zitten, het lastiger voor hen wordt om hun draai te vinden. 

Volgens Werner Klaassen, algemeen directeur bij Randstad Nederland, is het onbegrijpelijk dat er op een enorm krappe arbeidsmarkt mensen aan de zijlijn staan die heel graag willen werken. Volgens hem is het nu tijd om de status quo rond statushouders te doorbreken.

“Er lijkt koudwatervrees te heersen bij het aannemen van statushouders. En dat is nergens voor nodig. Statushouders staan hier letterlijk in de rij om over werkperspectief te praten. We hebben met mkb-ers en grote organisaties als KLM, NS en KPN bewezen dat we met maatwerk statushouders duurzaam aan werk kunnen helpen. Bedrijven als deze zijn koplopers hierin en laten zien dat het kan. Begeleiding, opleiding en training zorgen daarbij voor langdurig perspectief. Het is een feit dat er mensen zijn die met gelijke kansen geen stap vooruit komen in de maatschappij. We moeten als samenleving een stapje extra zetten om hen gelijkwaardige kansen te bieden. We weten namelijk dat traditionele wervingsprocedures vaak niet toereikend zijn voor statushouders. Samenwerking tussen publieke en private partijen is daarbij essentieel. Het is onze overtuiging dat we met opgedane kennis en ervaring veel meer werkgevers en statushouders vooruit kunnen helpen. Daarom willen we die dienstverlening in de vorm van een begeleidingsstructuur in het hele land aanbieden. Dat noemen we vandaag het Inzendbureau maar is vanaf morgen gewoon hoe wij werken,” aldus Klaassen. 

persoonlijke benadering opent deuren 

Ook de manier waarop statushouders geworven worden verschilt van andere doelgroepen. Randstad doet dit als partner voor talent op een persoonlijke en zo gelijkwaardig mogelijke manier. Bijvoorbeeld op plekken waar statushouders samenkomen. Denk daarbij aan buurtcentra en koffiehuizen. Dat gebeurt informeel en soms gewoon op de fiets door een Randstadmedewerker. Maar ook hierbij zijn samenwerkingen belangrijk. Tijdens een pilot met COA en gemeente Almere stonden er vaak rijen in de gang voor spreekkamer van de Randstad-medewerkers die er samen met statushouders op zoek gingen naar werk. 

Omid Jan Rasoli, accountspecialist bij Randstad Nederland voegt daaraan toe: “In 2021 veranderde mijn leven plotseling drastisch. Voor een veilige toekomst voor mijzelf en mijn gezin ontvluchtte ik Afghanistan. Als statushouder weet ik hoe het is om in Nederland aan te komen nadat je alles wat je hebt opgebouwd achter hebt moeten laten. Je wil dan zo graag kansen pakken om weer vooruit te kunnen. Je wil je geaccepteerd en nuttig voelen, werk is daarin meer dan inkomen. In Afghanistan heb ik de bodem gelegd voor een mooie loopbaan in HR, als je dan opeens in een ander land opnieuw moet beginnen kan dat uitdagend zijn. Een persoonlijke benadering en dialoog zijn dan doorslaggevend. In gesprek met een Randstad-medewerker die vanuit het COA in Almere werkte, ontdekten we samen nieuwe kansen voor mij. Afgelopen najaar ben ik gestart als accountspecialist bij Randstad Nederland. Dat is ook vandaag nog een leerproces maar juist die kans krijgen om te ontdekken en ontwikkelen is wat mij helpt om aan een mooie toekomst in Nederland te werken.”

noot voor de redactie:

Randstad faciliteert graag interviews met betrokkenen over dit persbericht. We kunnen op verzoek media in contact brengen met grote en kleinere bedrijven die ervaring hebben opgedaan met statushouders. Onze ervaring leert dat iedere organisatie een eigen verhaal heeft hierbij, de gemene deler is dat ze allemaal toegevoegde waarde ervaren. Bedrijven zijn geholpen aan nieuw en gemotiveerd persooneel, de statushouders bouwen aan een duurzaam bestaan met volwaardig inkomen en vaak opleiding en training.

over het Inzendbureau

Het Randstad Inzendbureau is geen nieuw merk of een blijvende vestiging, het betreft een pop-up evenement. Talentbedrijf Randstad wil als partner voor talent met dit evenement de aandacht vestigen op de mogelijkheden die er voor verschillende doelgroepen zijn waarvan de arbeidsmarkt een afstand heeft. Want onze overtuiging is dat het niet de mensen zijn die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het is andersom. Daarom organiseerde Randstad bij de opening van het Inzendbureau ook een andersom-solliciteren evenement. Hier presenteerden werkgevers zich aan aanwezige statushouders. Na afloop worden de aanwezigen persoonlijk benaderd. Om gelijkwaardigheid te borgen zorgde Randstad onder andere voor tolken en werden uitnodigingen in verschillende talen op relevante plekken verspreid, zoals buurtcentra en COA-locaties. Ook werd AI ingezet. Daarmee werd voor statushouders een persoonlijke video-uitnodiging van algemeen directeur Werner Klaassen zichtbaar in hun eigen taal. Deze aanpak maakt deel uit van de wereldwijde ambitie van Randstad om het meest gelijkwaardige en gespecialiseerde talentbedrijf te zijn.