Organisaties moeten continu kunnen meebewegen met de snel veranderende markt en technologie. De ‘lange termijn’ is tegenwoordig eerder drie jaar dan tien. Veel organisaties maken dan ook een transitie door naar nieuwe, meer flexibele vormen zodat ze sneller kunnen reageren. Dat geldt wellicht ook voor uw organisatie.

brede inzetbaarheid van uw medewerkers

Ook uw mensen moeten dan mee veranderen en dat zorgt voor diverse uitdagingen. Bijvoorbeeld medewerkers die het tempo niet aan kunnen of zich niet kunnen vinden in de nieuwe koers. Of medewerkers die moeite hebben met het aanleren en toepassen van nieuwe vaardigheden. Belangrijk om dit in goede banen te leiden, want uw personeel is wél de motor van uw organisatie.

hr-oplossingen: re-integratiebegeleiding, coaching en outplacement

De zorg voor uw medewerkers is dan ook erg belangrijk. Randstad biedt voor dat doel een breed scala aan praktische hr-oplossingen, zoals coachingbegeleiding re-integratie 2e spooradvies voor duurzame inzetbaarheidoutplacement en hulp bij het strategisch plannen van uw personeel. Ook helpen wij u graag bij het vormgeven van uw MVO-beleid, uw verplichtingen op Social Return On Investment en het invulling geven aan de Participatiewet.

hoe wij u helpen

  • begeleiding en bemiddeling van medewerkers die geen baan (meer) hebben, hun huidige functie niet meer kunnen vervullen in de toekomst of door ziekte niet langer binnen uw organisatie aan de slag kunnen.
  • de inzet van onze arbeidsmarktwaardescan bij coachings- of outplacementtrajecten. Met deze scan krijgt de medewerker een beeld van zijn positie op de huidige arbeidsmarkt.
  • de uitkomsten van ons intakegesprek delen we graag met u in een periodiek overleg. Hiermee krijgt u inzicht in de mate waarin uw medewerkers klaar zijn voor de arbeidsmarkt bij instroom in een traject. 
  • analyse en advies over uw totale personeelsbestand. Is uw personeel voldoende inzetbaar? Binnen en buiten uw organisatie?
  • ondersteuning bij het realiseren van MVO-doelstellingen, verplichtingen op Social Return On Investment (SROI) en de Participatiewet.

de beste hr-oplossingen voor uw organisatie

Randstad HR Solutions helpt organisaties die waarde hechten aan een bredere inzetbaarheid van hun medewerkers. We werken aan inzetbaarheid van medewerkers op de arbeidsmarkt van vandaag én morgen. Onze adviseurs kijken samen met u naar de beste oplossing. Zij staan midden in de arbeidsmarkt, zijn specialistisch opgeleid én ervaren in het werken met doelgroepen die extra aandacht vragen.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten? Neem dan contact op met een adviseur van Randstad HR Solutions: T 0800 94 33 766 of via het contactformulier.