Ook dit jaar start met een ongekende krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt. Onder andere de personeelsschaarste, inflatie, verduurzaming en instroom van vluchtelingen drukken hun stempel op de lijst met meest kansrijke beroepen van 2023. Een grote structurele ontwikkeling dat hier invloed op heeft en die de komende decennia aan zal blijven houden is de vergrijzing. Daarnaast is er al jarenlang tekort aan instroom vanuit diverse opleidingen ten opzichte van de marktvraag. Veel beroepen die dit jaar onze lijst halen deden dat al eerder, zoals groepsleerkrachten, developers en gespecialiseerde verpleegkundigen, waar we al jaren een grote arbeidskrapte zien gecombineerd met duizenden openstaande vacatures. 

Voor het zesde jaar op rij deelt Randstad aan het begin van het nieuwe jaar een overzicht van de meest kansrijke beroepen. Dit jaar zijn er 29 nieuwkomers. In totaal staan er vijftien vakgebieden in het overzicht met elk hun eigen top drie meest kansrijke beroepen. De lijst komt tot stand door het analyseren en combineren van eigen- en publieke arbeidsmarktdata.

energietransitie, nieuwbouw en krapte zetten toon

Nederland kent momenteel verschillende grote maatschappelijke uitdagingen die naar verwachting ook op langere termijn de vraag naar personeel zullen beïnvloeden. Zo ziet Randstad als gevolg van de energietransitie een gestegen vraag naar onder meer duurzaamheidsadviseurs en monteurs van zonnepanelen. De toename in nieuwbouw klinkt door in de sterk gestegen vraag naar projectleiders nieuwbouw, maar draagt ook bij aan de grote vraag naar beleidsadviseurs- en projectleiders op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook in de zorg en het onderwijs blijft de vraag zeer groot.

verzuimadviseur nieuwkomer

Ook indirect zijn effecten van de structurele krapte zichtbaar in de gevraagde beroepsprofielen. Organisaties zetten massaal in op retentie en verzuimbeleid van personeel met als gevolg een grotere vraag naar HR- en verzuimadviseurs. De functie verzuimadviseur staat voor het eerst op de lijst. Ook pedagogisch medewerkers in de kinderopvang zijn essentieel voor het vrijmaken van meer arbeidspotentieel. Ook dit beroep haalt dit jaar de lijst met meer dan tweeduizend openstaande vacatures en een toegenomen arbeidsmarktkrapte. 

inflatie en instroom vluchtelingen

De sterk gestegen prijzen hebben ook effect op de arbeidsmarkt. Bedrijven proberen zoveel mogelijk op de kosten te letten, wat de vraag naar inkoopadviseurs stuwt. Tegelijkertijd zien we in het sociaal domein meer vraag naar schuldhulpverleners die burgers helpen die met financiële problemen te maken hebben.

De instroom van vluchtelingen (onder andere uit Oekraïne) heeft bijgedragen aan de gestegen vraag naar docenten N2T (Nederlands 2e taal), waar de arbeidsmarktspanning in een jaar tijd bijna verdubbelde. In absolute aantallen ziet Randstad binnen onderwijs en training de meeste vraag naar groepsleerkrachten (basisonderwijs) en docenten op het gebied van talen of exacte vakken zoals als wiskunde.

automatisering zorgt voor stijgers

Sommige ontwikkelingen zijn meer vakgebied specifiek. Zo zien we in de ICT al langer de transformatie naar clouddiensten, waardoor de vraag naar cloud engineers hoog blijft. Ook zijn we vaker op afstand werkzaam, wat de roep om ICT-support medewerkers doet laten versterken. In de logistiek valt de gestegen vraag naar logistiek operators op als gevolg van voortschrijdende automatisering.

2023 een jaar vol kansen voor baanzoekers en switchers

Werner Klaassen, algemeen directeur Randstad Nederland, licht toe: ‘We hadden de lijst door de personeelskrapte veel langer kunnen maken. Hopelijk geeft dit overzicht baanzoekers of mensen die overwegen een ander beroep te kiezen inspiratie voor een nieuwe loopbaan. Tegen mensen die in minder kansrijke beroepen zitten of stiekem al langer twijfelen over een switch zou ik willen zeggen: pak je kans! 2023 is jouw jaar om een baan te vinden met toekomst en die je een goed gevoel geeft. Er is met onze inzichten, begeleiding en via onze opleidingen veel meer mogelijk dan je denkt. Of het nou gaat om je eerste of volgende stap op de arbeidsmarkt.’ 

Uit een analyse van zoekopdrachten op randstad.nl blijkt dat mensen vaak functies zoeken waar veel vraag naar is. Toch wordt er ook nog vaak gezocht naar banen waar minder vraag naar is zoals administratieve functies en receptiewerk. Klaassen vervolgt: ‘Ik vind het vooral bemoedigend om te zien dat veel mensen al blijken te zoeken in een kansrijke richting. Het zijn vaak vakgebieden waar ook op langere termijn vraag naar is en waar we met om- of bijscholing mensen meestal goed op weg kunnen helpen.’ 

samenwerkingen helpen tijdens schaarste talenten aan te trekken

Ook 2023 wordt een uitdagend jaar voor organisaties die op zoek zijn naar talent, zegt Klaassen: ‘Daar waar vanuit organisaties juist veel vraag is en minder aanbod proberen we creatieve oplossingen te blijven vinden om mens en werk goed op elkaar te laten aansluiten. Afgelopen jaar vroegen we met bijvoorbeeld andersom solliciteren aandacht voor de nieuwe werkelijkheid. Maar we gaan verder, ook in oplossingen. Neem de kinderopvang, door kabinetsplannen wordt de opgave daar nog groter dan die nu al is. Dat vraagt om nieuwe denkrichtingen en oplossingen waarin samenwerking het sleutelwoord is. We starten nu bijvoorbeeld met een publiek-private samenwerking waarin we zij-instromers binnen een jaar klaarstomen om aan de slag te gaan in de kinderopvang. Soortgelijke projecten zijn opschaalbaar en bovendien toepasbaar in andere sectoren.’ 

de top 45 meest kansrijke beroepen 2023 

De 29 nieuwkomers in de lijst ten opzichte van voorgaande jaargang zijn aangegeven met (N).

administratief, secretarieel en HR

 • verzuimadviseur (N)

 • campus recruiter (N)

 • HR-adviseur / HR business partner

agrarisch & groen

 • hovenier / medewerker groen

 • voorman / projectleider groenvoorziening (N)

 • maaimachinist (N)

analyse, onderzoek & ontwikkeling

 • KAM coördinator (N)

 • adviseur duurzaamheid (N)

 • business analist & -consultant

bouw

 • monteur installatietechniek

 • schilder

 • projectleider nieuwbouw (N)

financieel

 • Risk Analyst (N)

 • salarisadministrateur (N)

 • financieel-administratief medewerker

horeca & recreatie

 • horecamanager (N)

 • chef-kok

 • medewerker restaurant (N)

ICT

 • cloud engineer (N)

 • embedded software engineer (N)

 • .NET developer (N)

klantadvies

 • accountmanager binnendienst (N)

 • medewerker burgerzaken (N)

 • ICT support medewerker

onderwijs

 • docent N2T (Nederlands 2e taal) (N)

 • docent wiskunde

 • groepsleerkracht (basisonderwijs)

openbaar bestuur, rechtspraak & veiligheid

 • BOA/handhaver openbare ruimte (N)

 • beleidsadviseur (o.a. ruimtelijke ordening, sociaal domein)

 • jurist (bestuursrecht, bedrijfsrecht)

techniek

 • monteur zonnepanelen (N)

 • beveiligingsmonteur (N)

 • Mechanical Engineer (N)

transport & logistiek

 • teamleider logistiek (N)

 • vrachtwagenchauffeur

 • logistiek operator (N)

verkoop, marketing & communicatie

 • commercieel technisch adviseur (N)

 • accountmanager (N)

 • inkoopadviseur (N)

welzijn

 • persoonlijk begeleider

 • schuldhulpverlener (N)

 • pedagogisch medewerker kinderopvang

zorg

 • gespecialiseerd verpleegkundige (o.a. spoedeisende hulp, ambulance, dialyse)

 • apothekersassistent (N)

 • opticien (N)

*(N) = nieuw in de lijst ten opzichte van voorgaande jaargang.

Noot voor redactie

Deze lijst komt tot stand door het analyseren en combineren van verschillende bronnen met betrekking tot arbeidsvraag en -aanbod, waaronder het CBS, Jobdigger (online vacatures) en data van Randstad Groep Nederland. Daarbij wordt gekeken naar volume en actuele ontwikkelingen in online vacatures, schaarste (verhouding vraag - aanbod) en aanvragen voor personeel bij Randstad. Er is bij de samenstelling van de lijst ook rekening gehouden met de relatieve vraag ten opzichte van het arbeidsaanbod, en de onderliggende trend in arbeidsmarktdata.