Werk stelt mensen in staat het beste in zichzelf naar boven te halen. Talenten te ontwikkelen en te ontplooien. Onzekerheden te overwinnen en uitdagingen aan te gaan. Randstad is van werk en levert structureel een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van mensen en bedrijven.

Ons maatschappelijk beleid is er dan ook op gericht activiteiten te ondersteunen die een bijdrage leveren aan de toegang tot werk. Werk geeft plezier, zelfvertrouwen en identiteit. Het hebben van werk geeft richting en draagt bij aan je ontwikkeling. Daarom ondersteunen wij graag organisaties en instanties die ook ontwikkeling nastreven.

randstad ondersteunt deze organisaties en instanties:

 • enactus

  Enactus is een internationaal samenwerkingsverband tussen studenten, het hoger onderwijs en het bedrijfsleven in 37 landen. In totaal worden jaarlijks ongeveer 500 studenten lid van Enactus. In Nederland behoort Randstad Groep Nederland tot een van de premium partners.

  Samen ondernemen zij acties om de levensstandaard van mensen die het nodig hebben te verbeteren en een duurzamere wereld te bewerkstelligen. Als partner helpen wij met onze expertise verschillende Enactus studententeams bij het opzetten van workshops en trainingen. Met deze projecten ontwikkelen studenten talenten en leiderschapsvaardigheden die nodig zijn voor hun toekomstige carrière. De Nationale Competitie vindt sinds 2008 plaats op het hoofdkantoor van Randstad en Chris Heutink (CEO Randstad Groep Nederland) neemt de voorzittersplaats in bij het dagelijks bestuur van Enactus. Daarnaast zijn er acht directieleden van Randstad Groep Nederland als mentor bij Enactus betrokken. Meer informatie: www.enactus.nl.

 • taalakkoorden - stichting lezen en schrijven / stoof

  Wij bieden werkzoekenden die via Randstad een baan zoeken en onvoldoende taalvaardig zijn, een taalscreening aan via Taalmeter. Dit is het resultaat van een samenwerking van Randstad, Stichting Lezen & Schrijven, Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) om laaggeletterde mensen een betere toegang te geven tot de arbeidsmarkt. Werkzoekenden die onvoldoende scoren, worden verwezen naar het Taalpunt waar op maat taalonderwijs wordt aangeboden via het ROC. Het Taalpunt is gevestigd in de Randstad vestiging in Groningen. Meer informatie: www.lezenenschrijven.nl

 • alliance4youth

  Jongeren zonder startkwalificatie vormen een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Samen met initiatiefnemer Nestlé en tien andere grote organisatie probeert Randstad daar wat aan te doen. Met de Alliance4Youth geven vrijwilligers van deze organisaties twee keer per jaar een sollicitatietraining aan meer dan 500 mbo-studenten en jonge statushouders op vijf locaties in Nederland: Amsterdam, Apeldoorn, Rotterdam, Maastricht en Tilburg. 

 • randstad zorgt

  ‘Randstad zorgt’ is een initiatief van medewerkers van Randstad om zorginstellingen te helpen bij het organiseren van dagactiviteiten als bingo, sjoelen, high tea-en. Wij doen dit door middel van een financiële bijdrage en het belangeloos inzetten van vrijwilligers. In maart 2019 hebben 240 vrijwilligers zich ingezet op 45 projecten door het hele land.

 • voluntary service overseas (vso)

  Sinds juni 2004 werken alle werkmaatschappijen van Randstad, zowel nationaal als internationaal, samen met VSO. Dit partnership past goed bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als Randstad voorstaan. VSO zet vakspecialisten in die hun kennis en ervaring uitwisselen met collega’s in Afrika en Azië. Zo levert VSO een structurele bijdrage aan het bestrijden van de armoede in de wereld. 

 • world bicycle relief

  World Bicycle Relief zet zich in voor mensen in ontwikkelingslanden die ver van school, werk en voorzieningen wonen. Met behulp van gesponsorde fietsen worden ze onafhankelijker en meer zelfredzaam. De organisatie steunt deze mensen met gesponsorde fietsen. Deze fietsen leveren een directe bijdrage aan economische ontwikkeling, gezondheidszorg en onderwijs in een land. 

kom meer te weten over onze samenwerkingsprojecten

randstad & vso

clipper stad amsterdam

world bicycle relief

stichting lezen en schrijven / stoof