Ondanks de huidige recessie en toenemende economische uitdagingen, is de werkloosheid laag met 3,6% in juli (t.o.v. 3,5% in juni). Randstad benadrukt dat dit het ideale moment is voor werknemers om over te stappen naar banen met toekomstperspectief. Voor werkgevers is het van essentieel belang om verder te kijken dan het cv en aandacht te geven aan multi-inzetbare skills van talent. 

Door de huidige energietransitie en andere maatschappelijke opgaven blijft de vraag naar mensen die met de handen werken ongekend hoog. Dit tekort is in vele sectoren problematisch, zoals de bouw, het onderwijs en de kinderopvang. De vooruitgang van de energietransitie wordt belemmerd door een tekort aan vakmensen. Tegelijkertijd liggen hier baankansen voor talent. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal de werkloosheid naar verwachting toenemen als gevolg van de huidige economische omstandigheden. Deze voorspelling versterkt het belang van een toekomstbestendige loopbaankeuze. Het vakgebied techniek biedt bijvoorbeeld veel kansen, met dit jaar een stijging van maar liefst 11% in openstaande vacatures ten opzichte van vorig jaar. De grootste toename in vacatures op beroepsniveau is te zien in het beroep van de timmerman, met een stijging van 26% ten opzichte van vorig jaar. Tegelijkertijd zien we het aantal mensen dat van baan wisselt dalen, vermoedelijk ingegeven door de economische onzekerheid.

werner klaassen, ceo randstad nederland

“Het aanhouden van een baan tijdens een periode van toenemende economische onzekerheid kan veilig voelen, maar het gaat hier om schijnveiligheid. Het weerhoudt werknemers de kansen te benutten die juist nu voor het grijpen liggen. We weten al langer dat er banen zullen verdwijnen door afnemende vraag en automatisering. Dat kan opeens in een versnelling komen. Deze tijd maakt dat werknemers aangemoedigd worden om echt te gaan voor hun ideale baan met toekomstig werkperspectief. Beroepen in bijvoorbeeld de logistiek, de techniek, de kinderopvang en het onderwijs zijn bestand tegen automatisering en worden alleen maar kansrijker.”

overstapdrempels en oplossingen

Uit het jaarlijkse Randstad Employer Branding Research (REBR) onderzoek* blijkt dat 23,5% van de werknemers overweegt of heeft overwogen om over te stappen naar één van de krapte sectoren, zoals de logistiek, de techniek, de kinderopvang en het onderwijs. Ook blijkt dat mannen (25%) iets vaker dan vrouwen (20%) overwegen de switch te maken, maar tegelijkertijd werken vrouwen (34% versus 28%) al vaker in een krapte sector zoals de zorg of kinderopvang. Een belangrijke barrière voor werknemers om over te stappen is het gebrek aan de juiste training en opleiding. Werk-leertrajecten kunnen hierin een oplossing bieden. 

inzetten op vaardigheden die multi-inzetbaar zijn

Natascha van der Laan-Meurs, Manager Randstad Vakopleidingen: “Vaak kunnen werknemers sneller dan ze denken aan de slag in een andere sector, aangezien veel vaardigheden multi-inzetbaar zijn. Bij Randstad zetten we daarom vol in op omscholing en werk-leertrajecten. Hierbij kan talent soms zelf meteen aan de slag in een ander werkveld en leren zij ondertussen de juiste vaardigheden binnen een opleiding of tijdens het werk”.

Uit REBR-onderzoek* blijkt dat dit de top-10 van vaardigheden zijn die multi-inzetbaar zijn en in meerdere beroepen cruciaal zijn:

Top 10 meest gevraagde multi-inzetbare skills:

  1. verantwoordelijkheid nemen (72%)

  2. engels (46%)

  3. nederlands (43%)

  4. communicatieve vaardigheden (35%)

  5. servicegerichtheid (15%)

  6. leidinggeven (15%)

  7. administratieve werkzaamheden (12%)

  8. analyseren (11%)

  9. gastvriendelijkheid (10%)

  10. aantoonbare rijervaring (10%)

inzetten op omscholen en werk-leertrajecten

In totaal heeft Randstad 3000 openstaande vacatures voor praktische beroepen waarin de focus ligt op werken met je handen. Randstad zet naast werving en bemiddeling vol in op het omscholen van talent en het aanbieden van werk-leertrajecten in bijvoorbeeld de kinderopvang, de techniek en logistiek. De hr-dienstverlener heeft in 2022 ruim 2350 talenten succesvol via werk-leertrajecten begeleid naar een baan in een krapte sector. Sinds juni jl. voert Randstad de campagne ‘Als je slim bent, werk je met je handen’ om vakmanschap te (her)waarderen en in de spotlights te zetten.