DIEMEN, 18 september 2013 - Werknemers in Nederland staan onder spanning. Ze realiseren zich dat ze door de crisis hun baan kunnen verliezen en menen dat hun werkgever hogere eisen stelt aan hun inzet en competenties. Hoewel 89% van de werknemers gemotiveerd is om door opleiding en bijscholing te voldoen aan hogere functie-eisen, is ruim een kwart (26%) bang op den duur niet meer aan de hoge verwachtingen te kunnen voldoen.

De vrees om niet meer ‘mee te kunnen’ is één van de opmerkelijke uitkomsten van het nieuwste WerkMonitor onderzoek, door Blauw Research uitgevoerd onder 810 werkenden. Het onderzoek toont aan dat werknemers een toenemende druk ervaren. Nu de werkloosheid op 8,5% is gekomen, heeft bijna negen op de tien werknemers het idee dat hun werkgever hogere eisen aan hun medewerkers stelt dan vijf jaar geleden.

De verwachtingen liggen vooral hoger op het gebied van IT vaardigheden (meent 77% van de werknemers), communicatieve vaardigheden (76%), opleiding en bijscholing (72%) en ervaring (66%). De druk om competenties te ontwikkelen, zal – zo denken werknemers –in de komende vijf jaar niet verminderen. De lat komt met name op het gebied van ervaring en sociale vaardigheden nog hoger te liggen.

aanpoten

Dat wordt dus aanpoten, menen veel werkenden. Daarbij zijn verreweg de meesten bereid van alles te doen om hun baan te houden. Bijna de helft van de werknemers verwacht dat bijscholing nodig zal zijn en maar liefst 69% is ook bereid om zich op dit terrein in te spannen.

Werknemers zijn bereid om veel te doen voor behoud van hun baan, maar salaris inleveren, daar trekt de werknemer de grens. Slechts 9% van de werkenden in Nederland is daartoe bereid. Dat percentage is veel lager dan bij een eerdere meting in voorjaar 2012; een derde van de werknemers gaf destijds aan bereid te zijn een deel van het salaris in te leveren als ze daarmee de eigen baan veilig konden stellen.

Werknemers zijn ook nauwelijks bereid te verhuizen voor hun werk (17%). Wel zouden veel werknemers bereid zijn om langer te reizen naar hun werk. De gemiddelde reistijd die werknemers nu hebben, is 35 minuten. De reistijd die werknemers in Nederland acceptabel vinden, ligt gemiddeld op 52 minuten.

gedeelde verantwoordelijkheid

Overigens kijkt de werknemer niet alleen naar zijn baas, maar ook naar zichzelf als het gaat om wie verantwoordelijk is voor de aansluiting van competenties en vaardigheden op de eisen van een baan. 87% van de Nederlandse werknemers vindt dat de werkgever verantwoordelijk is, tegelijkertijd acht 72% in eerste instantie zichzelf aanspreekbaar op dit punt. Chris Heutink, algemeen directeur Randstad Nederland, is blij met deze uitkomst. “Dit geeft aan dat de zorg voor blijvende inzetbaarheid als een gedeelde verantwoordelijkheid wordt gezien. Juist in deze fase van de crisis, waarin werknemers de druk voelen, moeten zij in samenspraak met werkgevers proberen hun competenties zo actueel mogelijk te maken.”

index op dieptepunt

De mobiliteit van werknemers is in het afgelopen kwartaal nog verder gezakt. Nadat de Mobiliteitsindex in het eerste deel van 2013 de bodem leek te hebben bereikt, bereikte deze in het afgelopen kwartaal een nieuw dieptepunt van 82, de laagste stand sinds de start van de indexmeting (2006). De index staat onder meer zo laag doordat het arbeidsmarktvertrouwen daalt en doordat ruim driekwart van de werknemers niet actief bezig met de oriëntatie op een andere baan. Slechts 7% van de werknemers is doelgericht aan het solliciteren of is actief bezig met solliciteren. Het feitelijke switchgedrag was in de afgelopen zes maanden zeer beperkt: slechts 12% van de werknemers heeft in het afgelopen halfjaar een andere baan gekregen.

bekijk hier de werkmonitor