DIEMEN, 20 maart 2013 – De Randstad Awards 2013 voor de meest aantrekkelijke werkgever van Nederland zijn gewonnen door Schiphol Group en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze organisaties scoorden bij een onderzoek onder ruim 12.000 Nederlanders het hoogst op de drie zaken die werknemers anno 2013 het belangrijkst vinden: werksfeer, salaris en werkzekerheid.

De Randstad Awards 2013 worden morgen uitgereikt; de luchthaven krijgt de prijs in de categorie profit, het ministerie in de categorie non-profit. De meest aantrekkelijke werkgever van Nederland wordt bepaald op basis van de vragen ‘Kent u deze organisatie?’ (naamsbekendheid) en ‘Zou u voor deze organisatie willen werken?’ (absolute/relatieve aantrekkelijkheid). De Randstad Award is uitsluitend gebaseerd op de brede publiek opinie. Iedereen tussen 18 en 65 jaar, werkend of niet-werkend, komt in aanmerking als respondent voor het onderzoek. In totaal namen 12.503 mannen en vrouwen deel aan het onderzoek. In tegenstelling tot andere Beste Werkgevers onderzoeken is de Randstad Award een onafhankelijk, onbetaald onderzoek. De 275 grootste werkgevers van Nederland die in het onderzoek zijn onderzocht, zijn hierover niet van tevoren geïnformeerd en ze worden ook niet om input gevraagd. Het is de onafhankelijke publieksprijs op het gebied van employer branding en daardoor uniek in Nederland.

In het onderzoek konden respondenten aangeven welke aspecten zij belangrijk vinden bij het kiezen van een werkgever. Met de uitkomsten wordt duidelijk wat je als organisatie kunt verbeteren om aantrekkelijk te zijn voor werknemers. Dit helpt de ‘employer branding’, de aantrekkelijkheid van het werkgeversmerk, te verbeteren.

zekerheid in tijden van onzekerheid

De onzekere economische tijden hebben invloed op de keuzes die werknemers maken en de aspecten die zij belangrijk vinden voor goed werkgeverschap. Waar de discussie in Nederland gaat over het belang van flexibilisering van de arbeidsmarkt, geven werknemers de voorkeur aan vastigheid en een aangename werksfeer, zo blijkt uit het onderzoek.

De top 3 van belangrijkste aspecten bij de keuze van een nieuwe werkgever:

  1. aangename werksfeer
  2. salaris
  3. werkzekerheid op lange termijn

Als het gaat om de vraag welke factoren iemand doen besluiten om bij een huidige werkgever te blijven, scoren een aangename werksfeer en werkzekerheid eveneens hoog, maar salaris speelt dan nauwelijks een rol. Een minder goed salaris is voor werknemers geen reden om bij het bedrijf te vertrekken als de werksfeer en werkzekerheid goed geregeld zijn. Een werknemer vertrekt wel als het voorwaardenpakket onvoldoende is.

Het onderzoek naar ‘employer branding’ toont duidelijk aan dat werknemers op dit moment duidelijk andere behoeften hebben dan werkgevers. “Werknemers mogen – juist nu – zeker behoefte hebben aan vastigheid, maar op de huidige arbeidsmarkt is flexibiliteit belangrijk. Om het juiste personeel blijvend aan zich te kunnen binden, zullen werkgevers nieuwe zekerheden moeten bieden, los van de vorm van het arbeidscontract”, aldus Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt Randstad Nederland. “De markt vraagt van werkenden dat ze anders gaan denken; van ‘passend werk’ naar ‘loopbaandenken’. Dit nieuwe denken komt tegemoet aan de noodzaak van werkgevers om te flexibiliseren én de behoefte van werknemers aan zekerheid.”

top 3 aantrekkelijkste werkgevers

Het jaarlijkse ‘employer branding’ onderzoek van Randstad fungeert als thermometer voor veel werkgevers rond twee belangrijke vragen: hoe doen we het als werkgever en waar staan we in vergelijking met andere bedrijven? De top 3 in profit en non-profit:

profit

  1. Schiphol Group
  2. KLM
  3. Pepsico

non-profit

  1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  2. Ministerie van Veiligheid en Justitie
  3. Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

een interessante baan

Er bestaat veel verschil in opvatting over wat een baan interessant maakt. Mannen wenden graag hun eigen vaardigheden aan, houden van autonomie en controlerende verantwoordelijkheden. Vrouwen daarentegen lijken meer gericht op afwisseling, uitdaging en ontwikkeling. De jongere werknemer wordt graag uitgedaagd, wil zich ontwikkelen, gestimuleerd worden en nieuwe vaardigheden leren. De oudere werknemer wil graag een afwisselende baan waarin deze eigen vaardigheden autonoom kan aanwenden en kennis kan delen met collega’s.
En wat is een 'prettige werksfeer'? Dat wordt in de eerste plaats gelinkt aan open en eerlijke communicatie (genoemd door 58 procent), respect van collega’s (57%), teamgevoel en plezier op het werk (beide 49%). Open en eerlijke communicatie scoort hoog bij hoger opgeleiden, respect van collega's is vooral belangrijk voor 18-34-jarigen en het teamgevoel is vooral onder vrouwen belangrijk.

zorg, onderwijs en overige non-profit aantrekkelijkste sectoren

Uit het onderzoek blijkt ook dat de zorg (28%), het onderwijs (26%) en de overige non-profitsector (26%) de aantrekkelijkste sectoren zijn om te werken. Zo behaalt de zorg de beste resultaten op de aspecten interessante banen, toekomstperspectief, werkzekerheid en aangename werksfeer. Het onderwijs wordt gezien als de meest aantrekkelijke sector voor kwalitatieve opleidingen. Marjolein ten Hoonte: “De aantrekkelijkheid van een sector en een werkgever is gebonden aan de aspecten die werknemers belangrijk vinden. Bedrijven zullen zich steeds meer bewust moeten zijn van hun aantrekkingskracht om medewerkers en talent aan zich te kunnen blijven binden. Dit kan door steeds meer maatwerk te bieden in plaats van een ‘one size fits all’ aanpak. We hopen dat de Randstad Award een stimulans is voor bedrijven om aantrekkelijk werkgeverschap na te streven. “

over randstad award

De Randstad Award is gebaseerd op de relatieve aantrekkelijkheid van bedrijven bij een groot publiek. Het is de prijs voor de organisatie met het meest aantrekkelijke werkgeversimago van Nederland. Ook is in het onderzoek een verschil gemaakt tussen absolute aantrekkelijkheid - alle respondenten dat voor de organisatie zou willen werken - en de relatieve aantrekkelijkheid. Hierbij gaat het om de mensen die er zouden willen werken én die de organisatie ook echt kennen. Het maakt deel uit van het onderzoek naar employerbrands en de verschillende aspecten die een rol spelen bij de keuze van een werkgever. De Randstad Award wordt sinds 2000 uitgereikt in 18 landen waaronder België Duitsland, Frankrijk, Spanje, Japan, Nieuw Zeeland, Australië, Canada, Verenigd Koninkrijk, Italië, India, China en Argentinië.