Het kabinet vraagt ons alles op alles zetten om het coronavirus te stoppen. Daarom geldt thuiswerken al vanaf het begin van de pandemie als een van de belangrijkste maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Inmiddels werken de meeste mensen inderdaad thuis en hebben de meeste werkgevers dat ook goed georganiseerd. 

Maar uit onderzoek van TNO blijkt dat nog altijd zo’n 9% van de Nederlandse beroepsbevolking zou kunnen thuiswerken - maar dat (nog steeds) niet doet. 

Om ook hen over de streep te helpen, heeft de overheid - in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties - de handreiking ‘Algemene criteria voor thuiswerken’ gepubliceerd. 

werk thuis, tenzij het niet anders kan

Het uitgangspunt van de ‘Algemene criteria voor thuiswerken’ is de dringende oproep van de overheid: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Als je (nog steeds) twijfelt of jouw medewerkers kunnen thuiswerken, dan kunnen deze criteria je helpen bij het:

 • beantwoorden van de vraag of en wanneer iemand kan thuiswerken
 • beoordelen van redenen om niet thuis te werken
 • antwoord geven op vragen die je medewerkers hebben over thuiswerken.

1. wanneer is het noodzakelijk dat mijn medewerker op locatie werkt?

De criteria waar werkzaamheden aan moeten voldoen om het noodzakelijk te maken dat je medewerker (deels) naar zijn werk komt - op een coronaproof locatie uiteraard -  zijn dat:

 • je medewerker werk doet dat hij niet vanuit huis kan (bijvoorbeeld: assemblage, bouw, lopende band, industrie) 
 • je medewerker zijn werk alleen (deels) op locatie kan doen omdat hij voor zijn werkzaamheden gebruik moet maken locatiegebonden software of hardware
 • je medewerker werkt met bedrijfsvertrouwelijke informatie die hij alleen op locatie kan inzien
 • het (deels) werken op locatie een voorwaarde is voor de mentale gezondheid van je medewerker (in overleg met de bedrijfsarts)
 • de fysieke thuiswerksituatie van je medewerker niet goed genoeg is (of kan worden) ingericht om een gezonde werkplek te waarborgen, waardoor het (deels) uitvoeren van de werkzaamheden op locatie noodzakelijk is voor zijn gezondheid en welbevinden. 

2. wat is geen goede reden om thuis te werken?

In de handreiking ‘Algemene criteria voor thuiswerken’ vind je oplossingen die jou - als werkgever - helpen om je medewerkers (meer) te laten thuiswerken. Deze tips en suggesties helpen je bij het beoordelen van redenen om - al dan niet - thuis te werken. Bijvoorbeeld als je denkt dat thuiswerken niet kan omdat je:

 • wilt weten of je medewerker zijn werkzaamheden wel goed uitvoert
 • nieuwe medewerkers zo goed en persoonlijk mogelijk wilt inwerken
 • het idee hebt dat je medewerker de sociale aspecten van het werken op locatie mist
 • denkt dat je medewerker productiever is als hij of zij op kantoor werkt
 • merkt dat je medewerker het belang van thuiswerken niet inziet
 • ziet dat je medewerker huis geen geschikte werkplek kan creëren.

Voor al deze situaties geeft de overheid in de handleiding een alternatief, waarbij de nadruk ligt op een open communicatie met je medewerkers.

informatie voor je medewerkers

In de handreiking wordt ook ingegaan op vragen en problemen die medewerkers kunnen hebben. Bijvoorbeeld:

 • mijn werkgever gelooft niet in thuiswerken
 • mijn werkgever verplicht mij tot thuiswerken
 • mijn thuiswerkplek voldoet niet aan de eisen van de Arbowet
 • ik vind niet fijn om thuis te werken.

afspraken met medezeggenschapsorgaan

Ga je afspraken over thuiswerken maken of thuiswerkbeleid maken? Dan moet je dat samen met de OR of personeelsvertegenwoordiging doen. Ook adviseert de overheid de al bestaande afspraken over naar het werk komen aan de hand van deze criteria opnieuw tegen het licht houden. 
Waar het werk ook wordt gedaan: overal gelden de verplichtingen van de Arbowet en moet de werkplek coronaproof zijn in lijn met de RIVM-richtlijnen. Hiervoor kun je de Algemene handreiking COVID-19 raadplegen. Deze handreiking besteedt ook speciaal aandacht aan het opnemen van maatregelen tegen het coronavirus in de RI&E.

verder lezen?

De Algemene criteria voor thuiswerken zijn opgesteld in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties. De handreiking is te vinden op Rijksoverheid.nl. Daarnaast zijn de criteria ook te vinden op het Arboportaal en hoewerktnederland.nl en slimwerkgeven.nl.

Meer informatie over thuiswerken vind je op rijksoverheid.nl/thuiswerken-in-coronatijd. 

Lees ook: 5 tips voor het managen van een team op afstand. Nog meer informatie en tips over thuiswerken vind je in ons Kenniscentrum.