Per 1 juli 2015 is het tweede deel van de WWZ, dat ook het ontslagrecht bevat, in werking getreden. Wat zijn de eerste ervaringen en waar moet u opletten?

Door de WWZ is de reden van ontslag bepalend geworden voor de ontslagroute die u moet volgen: via het UWV of de kanton- rechter. Het UWV behandelt alleen nog bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (meer dan twee jaar). Hiernaast zijn er acht redelijke gronden voor ontslag waarmee u naar de kantonrechter kunt gaan.

de eerste ervaringen met het nieuwe ontslagrecht

 • het is moeilijker geworden voor werkgevers om werknemers te ontslaan om andere redenen dan bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid (dit loopt via het UWV)
 • kantonrechters passen de WWZ tot nu toe strikt toe
 • kantonrechters hebben minder manoeuvreerruimte dan voorheen: er zijn nog slechts acht redelijke gronden voor ontslag, en voor het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding gelden strenge regels
 • drie ontslaggronden hebben tot nu toe duidelijk de overhand: ontslag wegens disfunctioneren (d-grond), verwijtbaar handelen (e-grond) en wegens een verstoorde arbeidsrelatie (g-grond)
 • om ontslag op grond van disfunctioneren te krijgen, moet de werkgever bewijzen dat hij er alles aan heeft gedaan om de verhoudingen te normaliseren. Zo moet hij kunnen aantonen dat hij zich actief heeft opgesteld, dat hij de medewerker heeft aangesproken op zijn gedrag, dat hij een verbetertraject heeft opgezet of bijvoorbeeld training/coaching heeft voorgesteld enz. En: dit alles moet schriftelijk zijn vastgelegd. Zo niet, dan wijst de kantonrechter het verzoek van de werkgever af
 • het optellen of stapelen van ontslaggronden heeft geen zin meer: één grond moet op zichzelf voldoende zijn voor ontslag
 • bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de kantonrechter bovenop de transitievergoeding een zogenaamde billijke vergoeding toekennen. Dit hebben de kantonrechters tot nu toe alleen in zeer uitzonderlijke gevallen gedaan
 • de hoogte van billijke vergoedingen lijkt mee te vallen
 • door de lastige bewijsvoering en het risico van hoger beroep lijken werkgevers vaker te kiezen voor het onderling schikken van het ontslag.

tips

 • ga alleen naar de kantonrechter als u een goed onderbouwd ontslagdossier hebt
 • als u een werknemer wilt ontslaan wegens disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie moet u alle stappen, afspraken en evaluaties met de werknemer schriftelijk hebben vastgelegd
 • bij het aanvragen van ontslag wegens disfunctioneren van de medewerkers moet u aan de kantonrechter kunnen bewijzen dat u actief hebt geprobeerd om de relatie te herstellen, dat u met de medewerker hebt gesproken, en dat er intern geen herplaatsingsmogelijkheden zijn.