In sommige gevallen kun je een medewerker op staande voet ontslaan. Ontslag op staande voet wil zeggen dat je het contract per direct ontbindt.  Ontslag op staande voet kan alleen als sprake is van een dringende reden en je je aan bepaalde regels houdt. Ook je medewerker kan op staande voet ontslag nemen.

Op deze pagina

dringende redenen

Als je een medewerker op staande voet wilt ontslaan, moet je daarvoor een dringende reden hebben. Voorbeelden van dringende redenen zijn:

  • diefstal

  • zichzelf of anderen opzettelijk (of ondanks waarschuwing) aan ernstig gevaar blootstellen

  • hardnekkige werkweigering

  • mishandeling

  • fraude.

Natuurlijk wil je zeker weten dat het gedrag van je medewerker inderdaad ontslag op staande voet rechtvaardigt. Bijvoorbeeld als je twijfelt of er wel echt sprake is van fraude. Dan moet je daar eerst zorgvuldig onderzoek naar doen, maar belangrijk is wel dat je voortvarend te werk gaat. Laat je de gebeurtenis (te lang) rusten - en kan je medewerker zijn werkzaamheden blijven verrichten - dan is geen sprake mee van een ‘onmiddellijk’ (onverwijld) gegeven ontslag. Tijdens het onderzoek kun je de medewerker op non-actief stellen (met behoud van loon). Hierdoor heb je meer tijd en meer vrijheid om een onderzoek uit te voeren. Zo nodig kun je een (juridisch) adviseur inschakelen. Zodra het onderzoek is afgerond en vaststaat dat de medewerker schuldig is aan de verweten gedraging, moet het ontslag direct volgen. Gaat er tijd voorbij, dan zal de rechter al snel concluderen dat er geen noodzaak was voor het ontslag op staande voet.

Het is verstandig om je medewerker per (aangetekende) brief of via e-mail met ontvangstbevestiging  te informeren dat je hem op staande voet ontslaat en om welke reden. 

Als je iemand op staande voet hebt ontslagen en blijkt daarna dat er reden is om aan de geldigheid van het ontslag te twijfelen, dan kun je het ontslag nog altijd proberen in te trekken. Medewerking van de medewerker is dan wel nodig.

geen ontslagprocedure nodig

Bij ontslag op staande voet is geen procedure bij UWV of de kantonrechter nodig. Bovendien zijn de bijzondere opzegverboden niet van toepassing en hoef je  geen opzegtermijn in acht te nemen. Het ontslag moet meteen (‘onverwijld’) plaatsvinden, met vermelding (op hetzelfde moment) van de reden. 

wat je medewerker kan doen

Het is heel waarschijnlijk dat je medewerker bij ontslag op staande voet protesteert. Dan kan hij naar de kantonrechter stappen. Die kan oordelen dat het ontslag op staande voet niet terecht is.

Je medewerker kan de rechter verzoeken het ontslag ongedaan te maken. Hij moet zich dan beschikbaar stellen voor werk. Het is mogelijk dat je hem weer in dienst moet nemen. 

Je medewerker kan ook berusten in het ontslag en de rechter verzoeken een schadevergoeding toe te kennen vanwege onterecht ontslag op staande voet. Een schadevergoeding van minimaal drie maanden loon is dan gebruikelijk. 

Bij een terecht ontslag op staande voet krijgt je medewerker een sanctie van 100% korting op zijn WW-uitkering

je medewerker neemt zelf ontslag op staande voet

Ook je medewerker kan op staande voet ontslag nemen, al zal dat niet vaak voorkomen. Hij mag dat alleen doen als sprake is van een ernstige situatie (een dringende reden). Een dringende reden voor de werknemer is bijvoorbeeld mishandeling door de werkgever of als de werkgever het loon niet meer betaalt. In veel gevallen zal de medewerker zich ziek melden want als hij zelf op staande voet ontslag neemt, krijgt hij in eerste instantie geen WW-uitkering. Er moet dan eerst bekeken worden of zijn ontslag terecht is of dat hij ‘verwijtbaar’ (door zijn eigen schuld) werkloos is.